Ulubione
  1. Strona główna
  2. UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI MIEJSKIEJ W POLSCE

UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI MIEJSKIEJ W POLSCE

30,00 zł
27,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,00 zł).
Autor: red. Zbigniew Grzymała
Kod produktu: 978-83-8030-185-6
30,00 zł
27,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,00 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI MIEJSKIEJ W POLSCE
UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI MIEJSKIEJ W POLSCE

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

 

Zagadnienie gospodarki miejskiej jest o tyle istotne, że w ostatnich latach obserwuje się ogólną tendencję do przyrostu liczby mieszkańców miast, zwłaszcza tych dużych, o charakterze metropolitalnym. Wpływ na to mają różne czynniki, np. takie, że zamieszkanie w dużym mieście wiąże się m.in. z łatwiejszym znalezieniem pracy, nie bez znaczenia są również sprawy dotyczące sfery kulturalnej i społecznej. Niemniej wymienione determinanty rodzą obok szans także bariery rozwoju miast, którym musi sprostać lokalne społeczeństwo.

Niniejsza publikacja jest jedną z kilku pozycji dotyczących kwestii gospodarki miejskiej. Nie stanowi ona uporządkowanego podręcznika - jest to raczej zbiór, istotnych z punktu widzenia autorów, tematów dotyczących gospodarki miejskiej. Z uwagi na swój charakter jest to zatem monografia zachęcająca czytelnika do zapoznania się z kolejnymi tomami o podobnej treści, gdzie zostaną poruszone następne tematy, a te omówione w niniejszej publikacji, będą rozszerzone.

Monografia składa się z ośmiu merytorycznych rozdziałów.

W rozdziale pierwszym Zbigniew Grzymała przybliżył genezę i znaczenie gospodarki miejskiej we współczesnym społeczeństwie.

W rozdziale drugim ten sam autor zaprezentował obecne problemy wybra­nych branż gospodarki miejskiej: mieszkalnictwo i transport publiczny. Natomiast Magdalena Dziczek opisała istotę gospodarki w obiegu zamkniętym, co stanowi coraz ważniejszy problem funkcjonowania współczesnych jednostek osadniczych.

W rozdziale trzecim Marek Ziółkowski zajął się zagadnieniem zintegrowanej polityki rozwoju gminy jako podstawy postępu gospodarki komunalnej. Autor przedstawił między innymi wagę miejskich planów rozwojowych, istotę władz gminnych oraz wpływ gospodarki komunalnej na cele i procesy rozwojowe miast.

W rozdziale czwartym Grzegorz Maśloch podjął się tematyki zmian demograficznych w polskich miastach i zaprezentował także prognozę tego zjawiska.

W rozdziale piątym, autorstwa Piotra Maślocha i Grzegorza Maślocha, ukazano wizję przyszłości miast. Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na dwóch koncepcjach: smart city i slow city. W podrozdziale 5.2. Grzegorz Maśloch zapre­zentował rozwiązania przyjęte w Wiedniu, które mogą posłużyć jako przykład funkcjonowania smart city.

Rozdział szósty, autorstwa Jacka Sieraka, dotyczy zagadnień samodzielności finansowej jednostek osadniczych jako uwarunkowanie realizacji zintegrowanej polityki rozwoju. Jest to obszerny rozdział, w których autor skupił się na zagadnieniach finansowych, głównie w kontekście rozwoju jednostek osadniczych.

Autorka Katarzyna Sadowy w rozdziale siódmym przedstawiła rolę współczesnej architektury bibliotek, muzeów i sal koncertowych w rozwoju miast. Obok tak istotnych celów rozwojowych jak m.in. techniczna infrastruktura komunalna, bardzo ważna jest również infrastruktura społeczna, której poświęca się coraz wię­cej uwagi w monografiach traktujących o gospodarce miejskiej.

Rozdział ósmy, autorstwa Agnieszki Cenkier, to opis badania dotyczącego sposobu finansowania rozwoju miast. Autorka za pomocą ankietowej metody badawczej oraz wywiadów osobistych ukazała meandry finansowe współczesnego rozwoju miast.

 

[[[separator]]]

 

Wstęp

 

 

Zbigniew Grzymała

1. Geneza i znaczenie gospodarki miejskiej

 

 

 

Zbigniew Grzymała, Magdalena Dziczek

2. Wybrane branże gospodarki miejskiej

2.1. Gospodarka mieszkaniowa

2.2. Transport publiczny

2.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym - najważniejsze wyzwania w kontekście systemu gospodarki odpadami komunalnymi

2.3.1. Gospodarka o obiegu zamkniętym - wprowadzenie

2.3.2. Gospodarka o obiegu zamkniętym w perspektywie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi

2.3.3. Zapobieganie powstawaniu odpadów

2.3.4. Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych

2.3.5. Standaryzacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2.3.6. Rozszerzona odpowiedzialność producenta

2.3.7. Infrastruktura i edukacja

2.3.8. Podsumowanie

 

 

Marek Ziółkowski

3. Zintegrowana polityka rozwoju gminy jako podstawa rozwoju gospodarki komunalnej

3.1. Wprowadzenie

3.2. Polityka i jej podmioty

3.3. Rola władz samorządowych w procesach rozwoju gminy

3.4. Istota, cechy i cele zintegrowanej polityki rozwoju gminy

3.5. Podstawowe instrumenty zintegrowanej polityki rozwoju gminy

3.6. Etapy zintegrowanej polityki rozwoju gminy

3.7. Gospodarka komunalna a procesy rozwojowe gminy

3.8. Podsumowanie

 

Grzegorz Maśloch

4. Zmiany demograficzne w polskich miastach

4.1. Wprowadzenie

4.2. Ludność polskich miast

4.3. Prognozy zmian demograficznych w polskich miastach

4.4. Podsumowanie

 

 

Piotr Maśloch, Grzegorz Maśloch

5. Przyszłość miast

5.1. Smart city i slow city

5.1.1. Wprowadzenie

5.1.2. Koncepcja smart city i slow city

5.1.3. Smart city i slow city na świecie

5.1.4. Podsumowanie

5.2. W stronę dobrych praktyk - smart city Wiedeń

 

 

Jacek Sierak

6. Samodzielność finansowa jako uwarunkowanie realizacji zintegrowanej polityki rozwoju

6.1. Wprowadzenie

6.2. Finanse polskich samorządów - diagnoza stanu istniejącego

6.2.1. Poziom i struktura dochodów budżetów JST

6.2.2. Poziom i struktura wydatków budżetów JST

6.2.3. Wynik finansowy budżetów JST

6.3. Możliwości kształtowania polityki dochodowej przez władze jednostek samorządu terytorialnego

6.3.1. Polityka dochodowa i skuteczność jej realizacji

6.3.2. Zakres władztwa podatkowego gminy i podstawy gospodarowania majątkiem komunalnym

6.3.3. Znaczenie i możliwości kształtowania dochodów zasilających

6.4. Zakres i uwarunkowania samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego

6.5. Zakończenie

 

 

Katarzyna Sadowy

7. Rola współczesnej architektury bibliotek, muzeów i sal koncertowych w rozwoju miast

7.1. Modele kształtowania nowych ośrodków kultury i nauki na początku XXI wieku

7.2. Infrastruktura społeczna w rozwoju miast w Polsce po 1989 roku

7.3. Infrastruktura społeczna Warszawy i jej architektura - wybrane przykłady

7.4. Podsumowanie

 

Agnieszka Cenkier

8. Finansowanie rozwoju miast

8.1. Wstęp

8.2. Metoda badawcza. Uzasadnienie wyboru

8.3. Analiza wydatków miast na prawach powiatu w latach 2010-2015

8.4. Analiza dochodów miast na prawach powiatu w latach 2010-2015

8.5. Kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe w finansowaniu miast na prawach powiatu w latach 2010-2015

8.6. Wnioski

 

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 167

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

 

Zagadnienie gospodarki miejskiej jest o tyle istotne, że w ostatnich latach obserwuje się ogólną tendencję do przyrostu liczby mieszkańców miast, zwłaszcza tych dużych, o charakterze metropolitalnym. Wpływ na to mają różne czynniki, np. takie, że zamieszkanie w dużym mieście wiąże się m.in. z łatwiejszym znalezieniem pracy, nie bez znaczenia są również sprawy dotyczące sfery kulturalnej i społecznej. Niemniej wymienione determinanty rodzą obok szans także bariery rozwoju miast, którym musi sprostać lokalne społeczeństwo.

Niniejsza publikacja jest jedną z kilku pozycji dotyczących kwestii gospodarki miejskiej. Nie stanowi ona uporządkowanego podręcznika - jest to raczej zbiór, istotnych z punktu widzenia autorów, tematów dotyczących gospodarki miejskiej. Z uwagi na swój charakter jest to zatem monografia zachęcająca czytelnika do zapoznania się z kolejnymi tomami o podobnej treści, gdzie zostaną poruszone następne tematy, a te omówione w niniejszej publikacji, będą rozszerzone.

Monografia składa się z ośmiu merytorycznych rozdziałów.

W rozdziale pierwszym Zbigniew Grzymała przybliżył genezę i znaczenie gospodarki miejskiej we współczesnym społeczeństwie.

W rozdziale drugim ten sam autor zaprezentował obecne problemy wybra­nych branż gospodarki miejskiej: mieszkalnictwo i transport publiczny. Natomiast Magdalena Dziczek opisała istotę gospodarki w obiegu zamkniętym, co stanowi coraz ważniejszy problem funkcjonowania współczesnych jednostek osadniczych.

W rozdziale trzecim Marek Ziółkowski zajął się zagadnieniem zintegrowanej polityki rozwoju gminy jako podstawy postępu gospodarki komunalnej. Autor przedstawił między innymi wagę miejskich planów rozwojowych, istotę władz gminnych oraz wpływ gospodarki komunalnej na cele i procesy rozwojowe miast.

W rozdziale czwartym Grzegorz Maśloch podjął się tematyki zmian demograficznych w polskich miastach i zaprezentował także prognozę tego zjawiska.

W rozdziale piątym, autorstwa Piotra Maślocha i Grzegorza Maślocha, ukazano wizję przyszłości miast. Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na dwóch koncepcjach: smart city i slow city. W podrozdziale 5.2. Grzegorz Maśloch zapre­zentował rozwiązania przyjęte w Wiedniu, które mogą posłużyć jako przykład funkcjonowania smart city.

Rozdział szósty, autorstwa Jacka Sieraka, dotyczy zagadnień samodzielności finansowej jednostek osadniczych jako uwarunkowanie realizacji zintegrowanej polityki rozwoju. Jest to obszerny rozdział, w których autor skupił się na zagadnieniach finansowych, głównie w kontekście rozwoju jednostek osadniczych.

Autorka Katarzyna Sadowy w rozdziale siódmym przedstawiła rolę współczesnej architektury bibliotek, muzeów i sal koncertowych w rozwoju miast. Obok tak istotnych celów rozwojowych jak m.in. techniczna infrastruktura komunalna, bardzo ważna jest również infrastruktura społeczna, której poświęca się coraz wię­cej uwagi w monografiach traktujących o gospodarce miejskiej.

Rozdział ósmy, autorstwa Agnieszki Cenkier, to opis badania dotyczącego sposobu finansowania rozwoju miast. Autorka za pomocą ankietowej metody badawczej oraz wywiadów osobistych ukazała meandry finansowe współczesnego rozwoju miast.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

 

Zbigniew Grzymała

1. Geneza i znaczenie gospodarki miejskiej

 

 

 

Zbigniew Grzymała, Magdalena Dziczek

2. Wybrane branże gospodarki miejskiej

2.1. Gospodarka mieszkaniowa

2.2. Transport publiczny

2.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym - najważniejsze wyzwania w kontekście systemu gospodarki odpadami komunalnymi

2.3.1. Gospodarka o obiegu zamkniętym - wprowadzenie

2.3.2. Gospodarka o obiegu zamkniętym w perspektywie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi

2.3.3. Zapobieganie powstawaniu odpadów

2.3.4. Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych

2.3.5. Standaryzacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2.3.6. Rozszerzona odpowiedzialność producenta

2.3.7. Infrastruktura i edukacja

2.3.8. Podsumowanie

 

 

Marek Ziółkowski

3. Zintegrowana polityka rozwoju gminy jako podstawa rozwoju gospodarki komunalnej

3.1. Wprowadzenie

3.2. Polityka i jej podmioty

3.3. Rola władz samorządowych w procesach rozwoju gminy

3.4. Istota, cechy i cele zintegrowanej polityki rozwoju gminy

3.5. Podstawowe instrumenty zintegrowanej polityki rozwoju gminy

3.6. Etapy zintegrowanej polityki rozwoju gminy

3.7. Gospodarka komunalna a procesy rozwojowe gminy

3.8. Podsumowanie

 

Grzegorz Maśloch

4. Zmiany demograficzne w polskich miastach

4.1. Wprowadzenie

4.2. Ludność polskich miast

4.3. Prognozy zmian demograficznych w polskich miastach

4.4. Podsumowanie

 

 

Piotr Maśloch, Grzegorz Maśloch

5. Przyszłość miast

5.1. Smart city i slow city

5.1.1. Wprowadzenie

5.1.2. Koncepcja smart city i slow city

5.1.3. Smart city i slow city na świecie

5.1.4. Podsumowanie

5.2. W stronę dobrych praktyk - smart city Wiedeń

 

 

Jacek Sierak

6. Samodzielność finansowa jako uwarunkowanie realizacji zintegrowanej polityki rozwoju

6.1. Wprowadzenie

6.2. Finanse polskich samorządów - diagnoza stanu istniejącego

6.2.1. Poziom i struktura dochodów budżetów JST

6.2.2. Poziom i struktura wydatków budżetów JST

6.2.3. Wynik finansowy budżetów JST

6.3. Możliwości kształtowania polityki dochodowej przez władze jednostek samorządu terytorialnego

6.3.1. Polityka dochodowa i skuteczność jej realizacji

6.3.2. Zakres władztwa podatkowego gminy i podstawy gospodarowania majątkiem komunalnym

6.3.3. Znaczenie i możliwości kształtowania dochodów zasilających

6.4. Zakres i uwarunkowania samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego

6.5. Zakończenie

 

 

Katarzyna Sadowy

7. Rola współczesnej architektury bibliotek, muzeów i sal koncertowych w rozwoju miast

7.1. Modele kształtowania nowych ośrodków kultury i nauki na początku XXI wieku

7.2. Infrastruktura społeczna w rozwoju miast w Polsce po 1989 roku

7.3. Infrastruktura społeczna Warszawy i jej architektura - wybrane przykłady

7.4. Podsumowanie

 

Agnieszka Cenkier

8. Finansowanie rozwoju miast

8.1. Wstęp

8.2. Metoda badawcza. Uzasadnienie wyboru

8.3. Analiza wydatków miast na prawach powiatu w latach 2010-2015

8.4. Analiza dochodów miast na prawach powiatu w latach 2010-2015

8.5. Kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe w finansowaniu miast na prawach powiatu w latach 2010-2015

8.6. Wnioski

 

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 167

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

Zagadnienie gospodarki miejskiej jest o tyle istotne, że w ostatnich latach obserwuje się ogólną tendencję do przyrostu liczby mieszkańców miast, zwłaszcza tych dużych, o charakterze metropolitalnym. Wpływ na to mają różne czynniki, np. takie, że zamieszkanie w dużym mieście wiąże się m.in. z łatwiejszym znalezieniem pracy, nie bez znaczenia są również sprawy dotyczące sfery kulturalnej i społecznej. Niemniej wymienione determinanty rodzą obok szans także bariery rozwoju miast, którym musi sprostać lokalne społeczeństwo.

Niniejsza publikacja jest jedną z kilku pozycji dotyczących kwestii gospodarki miejskiej. Nie stanowi ona uporządkowanego podręcznika - jest to raczej zbiór, istotnych z punktu widzenia autorów, tematów dotyczących gospodarki miejskiej. Z uwagi na swój charakter jest to zatem monografia zachęcająca czytelnika do zapoznania się z kolejnymi tomami o podobnej treści, gdzie zostaną poruszone następne tematy, a te omówione w niniejszej publikacji, będą rozszerzone.

Monografia składa się z ośmiu merytorycznych rozdziałów.

W rozdziale pierwszym Zbigniew Grzymała przybliżył genezę i znaczenie gospodarki miejskiej we współczesnym społeczeństwie.

W rozdziale drugim ten sam autor zaprezentował obecne problemy wybra­nych branż gospodarki miejskiej: mieszkalnictwo i transport publiczny. Natomiast Magdalena Dziczek opisała istotę gospodarki w obiegu zamkniętym, co stanowi coraz ważniejszy problem funkcjonowania współczesnych jednostek osadniczych.

W rozdziale trzecim Marek Ziółkowski zajął się zagadnieniem zintegrowanej polityki rozwoju gminy jako podstawy postępu gospodarki komunalnej. Autor przedstawił między innymi wagę miejskich planów rozwojowych, istotę władz gminnych oraz wpływ gospodarki komunalnej na cele i procesy rozwojowe miast.

W rozdziale czwartym Grzegorz Maśloch podjął się tematyki zmian demograficznych w polskich miastach i zaprezentował także prognozę tego zjawiska.

W rozdziale piątym, autorstwa Piotra Maślocha i Grzegorza Maślocha, ukazano wizję przyszłości miast. Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na dwóch koncepcjach: smart city i slow city. W podrozdziale 5.2. Grzegorz Maśloch zapre­zentował rozwiązania przyjęte w Wiedniu, które mogą posłużyć jako przykład funkcjonowania smart city.

Rozdział szósty, autorstwa Jacka Sieraka, dotyczy zagadnień samodzielności finansowej jednostek osadniczych jako uwarunkowanie realizacji zintegrowanej polityki rozwoju. Jest to obszerny rozdział, w których autor skupił się na zagadnieniach finansowych, głównie w kontekście rozwoju jednostek osadniczych.

Autorka Katarzyna Sadowy w rozdziale siódmym przedstawiła rolę współczesnej architektury bibliotek, muzeów i sal koncertowych w rozwoju miast. Obok tak istotnych celów rozwojowych jak m.in. techniczna infrastruktura komunalna, bardzo ważna jest również infrastruktura społeczna, której poświęca się coraz wię­cej uwagi w monografiach traktujących o gospodarce miejskiej.

Rozdział ósmy, autorstwa Agnieszki Cenkier, to opis badania dotyczącego sposobu finansowania rozwoju miast. Autorka za pomocą ankietowej metody badawczej oraz wywiadów osobistych ukazała meandry finansowe współczesnego rozwoju miast.

 

 

Wstęp

 

 

Zbigniew Grzymała

1. Geneza i znaczenie gospodarki miejskiej

 

 

 

Zbigniew Grzymała, Magdalena Dziczek

2. Wybrane branże gospodarki miejskiej

2.1. Gospodarka mieszkaniowa

2.2. Transport publiczny

2.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym - najważniejsze wyzwania w kontekście systemu gospodarki odpadami komunalnymi

2.3.1. Gospodarka o obiegu zamkniętym - wprowadzenie

2.3.2. Gospodarka o obiegu zamkniętym w perspektywie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi

2.3.3. Zapobieganie powstawaniu odpadów

2.3.4. Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych

2.3.5. Standaryzacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2.3.6. Rozszerzona odpowiedzialność producenta

2.3.7. Infrastruktura i edukacja

2.3.8. Podsumowanie

 

 

Marek Ziółkowski

3. Zintegrowana polityka rozwoju gminy jako podstawa rozwoju gospodarki komunalnej

3.1. Wprowadzenie

3.2. Polityka i jej podmioty

3.3. Rola władz samorządowych w procesach rozwoju gminy

3.4. Istota, cechy i cele zintegrowanej polityki rozwoju gminy

3.5. Podstawowe instrumenty zintegrowanej polityki rozwoju gminy

3.6. Etapy zintegrowanej polityki rozwoju gminy

3.7. Gospodarka komunalna a procesy rozwojowe gminy

3.8. Podsumowanie

 

Grzegorz Maśloch

4. Zmiany demograficzne w polskich miastach

4.1. Wprowadzenie

4.2. Ludność polskich miast

4.3. Prognozy zmian demograficznych w polskich miastach

4.4. Podsumowanie

 

 

Piotr Maśloch, Grzegorz Maśloch

5. Przyszłość miast

5.1. Smart city i slow city

5.1.1. Wprowadzenie

5.1.2. Koncepcja smart city i slow city

5.1.3. Smart city i slow city na świecie

5.1.4. Podsumowanie

5.2. W stronę dobrych praktyk - smart city Wiedeń

 

 

Jacek Sierak

6. Samodzielność finansowa jako uwarunkowanie realizacji zintegrowanej polityki rozwoju

6.1. Wprowadzenie

6.2. Finanse polskich samorządów - diagnoza stanu istniejącego

6.2.1. Poziom i struktura dochodów budżetów JST

6.2.2. Poziom i struktura wydatków budżetów JST

6.2.3. Wynik finansowy budżetów JST

6.3. Możliwości kształtowania polityki dochodowej przez władze jednostek samorządu terytorialnego

6.3.1. Polityka dochodowa i skuteczność jej realizacji

6.3.2. Zakres władztwa podatkowego gminy i podstawy gospodarowania majątkiem komunalnym

6.3.3. Znaczenie i możliwości kształtowania dochodów zasilających

6.4. Zakres i uwarunkowania samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego

6.5. Zakończenie

 

 

Katarzyna Sadowy

7. Rola współczesnej architektury bibliotek, muzeów i sal koncertowych w rozwoju miast

7.1. Modele kształtowania nowych ośrodków kultury i nauki na początku XXI wieku

7.2. Infrastruktura społeczna w rozwoju miast w Polsce po 1989 roku

7.3. Infrastruktura społeczna Warszawy i jej architektura - wybrane przykłady

7.4. Podsumowanie

 

Agnieszka Cenkier

8. Finansowanie rozwoju miast

8.1. Wstęp

8.2. Metoda badawcza. Uzasadnienie wyboru

8.3. Analiza wydatków miast na prawach powiatu w latach 2010-2015

8.4. Analiza dochodów miast na prawach powiatu w latach 2010-2015

8.5. Kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe w finansowaniu miast na prawach powiatu w latach 2010-2015

8.6. Wnioski

 

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel