Ulubione
  1. Strona główna
  2. REGIONALNE PRZEWOZY KOLEJOWE W POLSCE, CZECHACH I NA SŁOWACJI

REGIONALNE PRZEWOZY KOLEJOWE W POLSCE, CZECHACH I NA SŁOWACJI

29,00 zł
26,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 2,90 zł).
Autor: Marcin Król Jakub Taczanowski
Kod produktu: 978-83-8030-111-5
29,00 zł
26,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 2,90 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
REGIONALNE PRZEWOZY KOLEJOWE W POLSCE, CZECHACH I NA SŁOWACJI
REGIONALNE PRZEWOZY KOLEJOWE W POLSCE, CZECHACH I NA SŁOWACJI
[[[separator]]]

Regionalne pasażerskie połączenia kolejowe stanowią specyficzny element systemu transportowego. Obejmują one linie powstałe w celu zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych na najniższym, lokalnym i regionalnym poziomie. Zapewne w stopniu większym niż inne drogi żelazne uosabiają one problemy infrastruktury odziedziczonej z okresu cechującego się wyraźnie odmiennymi w stosunku do obecnych uwarunkowaniami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi. To właśnie trasy lokalne i regionalne jako pierwsze odczuły skutki spadku znaczenia transportu kolejowego i w wielu przypadkach ostatecznie przegrały z konkurencją ze strony komunikacji samochodowej, ulegając zamknięciu i często fizycznej likwidacji. Procesy te, w krajach zachodnich rozłożone na co najmniej trzy dziesięciolecia, w warunkach Europy Środkowo-Wschodniej mogły ujawnić się w pełni dopiero po transformacji ustrojowej 1989 roku.

W rzeczywistości już w momencie budowy, zwykle na przełomie XIX i XX wieku, linie znaczenia miejscowego rzadko były połączeniami dochodowymi, przynajmniej w ruchu pasażerskim. Geneza ich powstania wiązała się jednak w koniecznością wyrwania z izolacji terenów pominiętych przez powstałe w pierwszej kolejności linie główne. Budowane były w realiach epoki, w której kolej wciąż stanowiła jedyny dostępny środek szybkiego, pewnego i masowego transportu. Całkowita zmiana tej sytuacji w XX wieku skutkowała wątpliwościami, w całej zresztą Europie, co do sensu ich dalszego utrzymywania, trudnego do umotywowania zwłaszcza z punktu widzenia państwowych zarządów kolejowych, często słabo orientujących się w wymaganiach poszczególnych regionów.

Z drugiej jednak strony wiele kolei tego typu posiada w dalszym ciągu istotne znaczenie (lub potencjał) jako element regionalnej sieci komunikacyjnej. Dotyczy to zwłaszcza obszarów silnie zurbanizowanych i regionów turystycznych, w których potrzeba zapewnienia efektywnego i jak najmniej obciążającego środowisko naturalne układu połączeń jest wyjątkowo pilna. Zalety transportu szynowego w powszechnej opinii stawiają kolej w uprzywilejowanym pod tym względem położeniu. Kwestia ta nabiera szczególnie istotnego znaczenia w kontekście szerszej tendencji do kształtowania bardziej zrównoważonych systemów transportowych, co wiąże się ze wzrastającą świadomością ekologiczną i coraz wyraźniejszym dostrzeganiem negatywnych skutków środowiskowych, ekonomicznych i społecznych skokowego rozwoju komunikacji indywidualnej.

Zaznaczające się współcześnie w Europie tendencje do uwypuklenia znaczenia regionów, także jako organizatorów transportu publicznego, są drugim istotnym czynnikiem zmieniającym warunki funkcjonowania linii kolejowych znaczenia miejscowego. Władze samorządowe, lepiej orientujące się w uwarunkowaniach lokalnych, stwarzają, przynajmniej teoretycznie, większe szanse na rozwój czy reaktywację połączeń regionalnych. W szerszym kontekście wpisuje się to w działania związane z liberalizacją transportu kolejowego i otwieraniem rynku na nowych przewoźników, w tym regionalnych (samorządowych) i prywatnych.

Zamierzeniem autorów jest próba ukazania współczesnego funkcjonowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce, w Czechach i na Słowacji w kontekście zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, społecznych i organizacyjnych. Konfrontacja rozwoju kolei regionalnych w trzech analizowanych krajach powinna umożliwić identyfikację najważniejszych pozytywnych i negatywnych trendów oraz decyzji podejmowanych w ostatnim dwudziestoleciu, rzutujących na rolę kolei w obsłudze komunikacyjnej polskich, czeskich i słowackich regionów. Istotnym celem pracy jest również próba odpowiedzi na pytanie o możliwe i pożądane scenariusze przyszłego rozwoju w kontekście dążenia do stworzenia przyjaznego społeczeństwu i środowisku systemu transportu w Europie Środkowej.

Książka jest monografią naukową, jednak licząc na zainteresowanie szerszego grona Czytelników, staraliśmy się, aby była napisana żywym językiem. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się po nią sięgnąć. Gorąco też zachęcamy do podzielenia się z nami uwagami czy też refleksjami po lekturze.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Rozdział 1. Koleje historii - polityczne, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ukształtowania się systemów pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji

 

Rozdział 2. Antykonkurencyjne usamorządowienie z liberalizacyjną narracją w tle - kolej regionalna w Polsce

 

Rozdział 3. Jak za C.K. Monarchii - stara dobra kolej lokalna w Czechach

 

Rozdział 4. Między ciupagą Janosika a petryfikacją dawnych struktur - zmienne koleje słowackich kolei regionalnych

 

Rozdział 5. W stronę przyszłości


Wnioski

 

 

Spis rycin

Spis tablic


Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 124

Wstęp

Regionalne pasażerskie połączenia kolejowe stanowią specyficzny element systemu transportowego. Obejmują one linie powstałe w celu zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych na najniższym, lokalnym i regionalnym poziomie. Zapewne w stopniu większym niż inne drogi żelazne uosabiają one problemy infrastruktury odziedziczonej z okresu cechującego się wyraźnie odmiennymi w stosunku do obecnych uwarunkowaniami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi. To właśnie trasy lokalne i regionalne jako pierwsze odczuły skutki spadku znaczenia transportu kolejowego i w wielu przypadkach ostatecznie przegrały z konkurencją ze strony komunikacji samochodowej, ulegając zamknięciu i często fizycznej likwidacji. Procesy te, w krajach zachodnich rozłożone na co najmniej trzy dziesięciolecia, w warunkach Europy Środkowo-Wschodniej mogły ujawnić się w pełni dopiero po transformacji ustrojowej 1989 roku.

W rzeczywistości już w momencie budowy, zwykle na przełomie XIX i XX wieku, linie znaczenia miejscowego rzadko były połączeniami dochodowymi, przynajmniej w ruchu pasażerskim. Geneza ich powstania wiązała się jednak w koniecznością wyrwania z izolacji terenów pominiętych przez powstałe w pierwszej kolejności linie główne. Budowane były w realiach epoki, w której kolej wciąż stanowiła jedyny dostępny środek szybkiego, pewnego i masowego transportu. Całkowita zmiana tej sytuacji w XX wieku skutkowała wątpliwościami, w całej zresztą Europie, co do sensu ich dalszego utrzymywania, trudnego do umotywowania zwłaszcza z punktu widzenia państwowych zarządów kolejowych, często słabo orientujących się w wymaganiach poszczególnych regionów.

Z drugiej jednak strony wiele kolei tego typu posiada w dalszym ciągu istotne znaczenie (lub potencjał) jako element regionalnej sieci komunikacyjnej. Dotyczy to zwłaszcza obszarów silnie zurbanizowanych i regionów turystycznych, w których potrzeba zapewnienia efektywnego i jak najmniej obciążającego środowisko naturalne układu połączeń jest wyjątkowo pilna. Zalety transportu szynowego w powszechnej opinii stawiają kolej w uprzywilejowanym pod tym względem położeniu. Kwestia ta nabiera szczególnie istotnego znaczenia w kontekście szerszej tendencji do kształtowania bardziej zrównoważonych systemów transportowych, co wiąże się ze wzrastającą świadomością ekologiczną i coraz wyraźniejszym dostrzeganiem negatywnych skutków środowiskowych, ekonomicznych i społecznych skokowego rozwoju komunikacji indywidualnej.

Zaznaczające się współcześnie w Europie tendencje do uwypuklenia znaczenia regionów, także jako organizatorów transportu publicznego, są drugim istotnym czynnikiem zmieniającym warunki funkcjonowania linii kolejowych znaczenia miejscowego. Władze samorządowe, lepiej orientujące się w uwarunkowaniach lokalnych, stwarzają, przynajmniej teoretycznie, większe szanse na rozwój czy reaktywację połączeń regionalnych. W szerszym kontekście wpisuje się to w działania związane z liberalizacją transportu kolejowego i otwieraniem rynku na nowych przewoźników, w tym regionalnych (samorządowych) i prywatnych.

Zamierzeniem autorów jest próba ukazania współczesnego funkcjonowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce, w Czechach i na Słowacji w kontekście zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, społecznych i organizacyjnych. Konfrontacja rozwoju kolei regionalnych w trzech analizowanych krajach powinna umożliwić identyfikację najważniejszych pozytywnych i negatywnych trendów oraz decyzji podejmowanych w ostatnim dwudziestoleciu, rzutujących na rolę kolei w obsłudze komunikacyjnej polskich, czeskich i słowackich regionów. Istotnym celem pracy jest również próba odpowiedzi na pytanie o możliwe i pożądane scenariusze przyszłego rozwoju w kontekście dążenia do stworzenia przyjaznego społeczeństwu i środowisku systemu transportu w Europie Środkowej.

Książka jest monografią naukową, jednak licząc na zainteresowanie szerszego grona Czytelników, staraliśmy się, aby była napisana żywym językiem. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się po nią sięgnąć. Gorąco też zachęcamy do podzielenia się z nami uwagami czy też refleksjami po lekturze.

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział 1. Koleje historii - polityczne, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ukształtowania się systemów pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji

 

Rozdział 2. Antykonkurencyjne usamorządowienie z liberalizacyjną narracją w tle - kolej regionalna w Polsce

 

Rozdział 3. Jak za C.K. Monarchii - stara dobra kolej lokalna w Czechach

 

Rozdział 4. Między ciupagą Janosika a petryfikacją dawnych struktur - zmienne koleje słowackich kolei regionalnych

 

Rozdział 5. W stronę przyszłości


Wnioski

 

 

Spis rycin

Spis tablic


Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 124

Regionalne pasażerskie połączenia kolejowe stanowią specyficzny element systemu transportowego. Obejmują one linie powstałe w celu zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych na najniższym, lokalnym i regionalnym poziomie. Zapewne w stopniu większym niż inne drogi żelazne uosabiają one problemy infrastruktury odziedziczonej z okresu cechującego się wyraźnie odmiennymi w stosunku do obecnych uwarunkowaniami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi. To właśnie trasy lokalne i regionalne jako pierwsze odczuły skutki spadku znaczenia transportu kolejowego i w wielu przypadkach ostatecznie przegrały z konkurencją ze strony komunikacji samochodowej, ulegając zamknięciu i często fizycznej likwidacji. Procesy te, w krajach zachodnich rozłożone na co najmniej trzy dziesięciolecia, w warunkach Europy Środkowo-Wschodniej mogły ujawnić się w pełni dopiero po transformacji ustrojowej 1989 roku.

W rzeczywistości już w momencie budowy, zwykle na przełomie XIX i XX wieku, linie znaczenia miejscowego rzadko były połączeniami dochodowymi, przynajmniej w ruchu pasażerskim. Geneza ich powstania wiązała się jednak w koniecznością wyrwania z izolacji terenów pominiętych przez powstałe w pierwszej kolejności linie główne. Budowane były w realiach epoki, w której kolej wciąż stanowiła jedyny dostępny środek szybkiego, pewnego i masowego transportu. Całkowita zmiana tej sytuacji w XX wieku skutkowała wątpliwościami, w całej zresztą Europie, co do sensu ich dalszego utrzymywania, trudnego do umotywowania zwłaszcza z punktu widzenia państwowych zarządów kolejowych, często słabo orientujących się w wymaganiach poszczególnych regionów.

Z drugiej jednak strony wiele kolei tego typu posiada w dalszym ciągu istotne znaczenie (lub potencjał) jako element regionalnej sieci komunikacyjnej. Dotyczy to zwłaszcza obszarów silnie zurbanizowanych i regionów turystycznych, w których potrzeba zapewnienia efektywnego i jak najmniej obciążającego środowisko naturalne układu połączeń jest wyjątkowo pilna. Zalety transportu szynowego w powszechnej opinii stawiają kolej w uprzywilejowanym pod tym względem położeniu. Kwestia ta nabiera szczególnie istotnego znaczenia w kontekście szerszej tendencji do kształtowania bardziej zrównoważonych systemów transportowych, co wiąże się ze wzrastającą świadomością ekologiczną i coraz wyraźniejszym dostrzeganiem negatywnych skutków środowiskowych, ekonomicznych i społecznych skokowego rozwoju komunikacji indywidualnej.

Zaznaczające się współcześnie w Europie tendencje do uwypuklenia znaczenia regionów, także jako organizatorów transportu publicznego, są drugim istotnym czynnikiem zmieniającym warunki funkcjonowania linii kolejowych znaczenia miejscowego. Władze samorządowe, lepiej orientujące się w uwarunkowaniach lokalnych, stwarzają, przynajmniej teoretycznie, większe szanse na rozwój czy reaktywację połączeń regionalnych. W szerszym kontekście wpisuje się to w działania związane z liberalizacją transportu kolejowego i otwieraniem rynku na nowych przewoźników, w tym regionalnych (samorządowych) i prywatnych.

Zamierzeniem autorów jest próba ukazania współczesnego funkcjonowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce, w Czechach i na Słowacji w kontekście zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, społecznych i organizacyjnych. Konfrontacja rozwoju kolei regionalnych w trzech analizowanych krajach powinna umożliwić identyfikację najważniejszych pozytywnych i negatywnych trendów oraz decyzji podejmowanych w ostatnim dwudziestoleciu, rzutujących na rolę kolei w obsłudze komunikacyjnej polskich, czeskich i słowackich regionów. Istotnym celem pracy jest również próba odpowiedzi na pytanie o możliwe i pożądane scenariusze przyszłego rozwoju w kontekście dążenia do stworzenia przyjaznego społeczeństwu i środowisku systemu transportu w Europie Środkowej.

Książka jest monografią naukową, jednak licząc na zainteresowanie szerszego grona Czytelników, staraliśmy się, aby była napisana żywym językiem. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się po nią sięgnąć. Gorąco też zachęcamy do podzielenia się z nami uwagami czy też refleksjami po lekturze.

Wstęp

 

Rozdział 1. Koleje historii - polityczne, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ukształtowania się systemów pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji

 

Rozdział 2. Antykonkurencyjne usamorządowienie z liberalizacyjną narracją w tle - kolej regionalna w Polsce

 

Rozdział 3. Jak za C.K. Monarchii - stara dobra kolej lokalna w Czechach

 

Rozdział 4. Między ciupagą Janosika a petryfikacją dawnych struktur - zmienne koleje słowackich kolei regionalnych

 

Rozdział 5. W stronę przyszłości


Wnioski

 

 

Spis rycin

Spis tablic


Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel