Ulubione
  1. Strona główna
  2. PRZEWROTNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH FINANSÓW

PRZEWROTNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH FINANSÓW

45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Autor: red. Paweł Dec
Kod produktu: 978-83-8030-080-4
45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PRZEWROTNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH FINANSÓW
PRZEWROTNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH FINANSÓW
[[[separator]]]

Nie ma innej sztuki, której jeden rząd uczy się wcześniej od drugiego, niż sztuka drenażu pieniędzy z ludzkich kieszeni (A. Smith)

 

Przewrotność i nagłość wielu współczesnych zachodzących procesów ekonomicznych (ale również społecznych) na świecie sprawia, że zwłaszcza obecnie konieczne są odpowiedzialne i merytorycznie uzasadnione decyzje rządzących. Nie musi to zupełnie oznaczać postępowania przywołanego w cytacie, ważne jest, by osoby wpływające na losy gospodarek potrafiły maksymalnie wykorzystać potencjał i niewątpliwy bagaż doświadczeń wielu lat przemian. Obecnie wydaje się, że większości państwom, a tym bardziej Europie, czy światu brakuje wizji rozwoju i to nie w perspektywie kilku lat, ale w znacznie dłuższym horyzoncie czasowym, sięgającym kilkudziesięciu lat. Podejmowane bowiem przez różne rządy działania czy to na szczeblu krajowym, czy międzynarodowym (tu rozumiane jako decyzje np. Komisji Europejskiej czy innych organizacji lub stowarzyszeń międzynarodowych jak NAFTA, OPEC itd.) w przeważającej części uwzględniają cele krótkookresowe. Co więcej, często są one tylko i wyłącznie odpowiedziami na aktualne kryzysy czy zawirowania społeczne. Jak bowiem wytłumaczyć kompletny brak zainteresowania ze strony państw niewyobrażalnym nigdy wcześniej wzrostem sfery finansowej na świecie? Wszyscy uczestniczyli (nie ważne czy czynnie, czy biernie) w powiększaniu sfery wpływu ograniczonej przecież liczby wielkich banków czy holdingów finansowych zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, lecz dopiero ostatni kryzys zapoczątkowany w 2007 roku spowodował istotną zmianę myślenia decydentów. Pojawiające się ostatnimi laty rozwiązania czy propozycje zmian w sferze finansowej i szerzej w gospodarczej nierzadko jednakże nie zwierają ani krytycznej analizy dotychczasowych mechanizmów oraz efektów planowanych zmian, ani nie uwzględniają tych korzystnych elementów, które w pewnych obszarach z pewnością występują.W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy kilku wybranych problemów z obszaru finansów. Celem autorów poszczególnych części pracy było z jednej strony krytyczne spojrzenie na badane zagadnienia, a z drugiej strony zaakcentowanie potencjalnych możliwości ingerencji i udoskonaleń zachodzących tam procesów czy wykorzystywanych narzędzi.                     Zaczynając bowiem od kwestii zamiarów opodatkowania transakcji instrumentami pochodnymi (w ramach szerszych planów wprowadzenia podatku od transakcji finansowych) ważne jest nie tylko zbadanie czy jego uchwalenie jest uzasadnione (to zawsze pozostanie raczej decyzja polityczna), ale poznanie mechanizmów jego naliczania i zakresu obowiązywania. Sama złożoność funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych powoduje, że można mieć słuszne obawy, czy egzekwowanie tak planowanego podatku będzie efektywne i jaki będzie miało skutek na działalność wielu światowych centrów finansowych. Dla wielu ekspertów taki podatek jest przecież kolejnym skrótem i nadzieją dla rządzących na zmniejszenie krajowych deficytów budżetowych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku możliwości oceny kondycji instytucji finansowych (w tym głównie banków), z punktu widzenia stabilności sektora finansowego na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Czy czasem nie jest tak, że podejmowane działania mające na celu ponadnarodową ocenę takich podmiotów, nie są działaniami pozorowanymi, będącymi jedynie typową pokazówką? W tym aspekcie pojawiają się uzasadnione wątpliwości, dlaczego przed ostatnim kryzysem nie były na szerszą skalę wykorzystywane opracowane wcześniej narzędzia i metody do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej tych instytucji. Temat niepewności i ryzyka w działalności przedsiębiorstw chyba już na zawsze pozostanie w ciągłym zainteresowaniu zarówno naukowców, jak i praktyków. Nie ma bowiem nic bardziej intrygującego dla przedsiębiorców jak nieprzewidywalność. Znamienne jest także to, że już od kilkuset lat nie ma jednej (powszechnie akceptowalnej) definicji zjawiska niepewności i ryzyka. Można nawet stwierdzić: co autor to różne podejście w tym zakresie. Najmniej budzący wątpliwości jest co prawda ich pomiar (ryzyko mierzalne, a niepewność niemierzalna), to jednak przedsiębiorcy wciąż pozostają bezbronni w obliczu takich niespodziewanych zjawisk. Stąd tak ważne jest całościowe ujęcie tego zagadnienia i próba poszukiwania skutecznych narzędzi ograniczających niepewność oraz zmniejszających niepewność, które mogą być pomocne dla menedżerów. Kolejnym ważnym problemem jest kwestia płynności finansowej, jej raportowania i utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwach. Ostatni kryzys wyjątkowo mocno dał się we znaki wielu firmom, właśnie z powodu narastających zatorów płatniczych, które często doprowadzały przedsiębiorstwa do bankructwa. Jak to zatem możliwe, że tak wydawałoby się podstawowe i wielokrotnie zbadane zagadnienie wciąż jest problemem dla menedżerów. Czy ich nieustanna pogoń za wzrostem przychodów (a więc za zyskiem), kompletnie odsunęła na dalszy tor dbałość o zachowywanie mocnych fundamentów w firmach? Znamienne staje się to, że tak oczywista czynność, jak raportowanie ryzyka płynności finansowej, jest postrzegana w przedsiębiorstwach drugorzędnie i brakuje solidnych procedur jego wykonywania. Podobnie zarządzanie gotówką w firmach spychane jest często na boczny tor i nierzadko widoczny jest brak woli u zarządzających w szukaniu nowych rozwiązań w tym zakresie. Ostatnim poruszanym w książce, ale niezwykle aktualnym i budzącym wiele kontrowersji (jak chociażby możliwość ominięcia podatku od dochodów kapitałowych czy wysokie koszty obsługi) jest zagadnienie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Dotychczas rozwój wszelkiego rodzaju polis inwestycyjnych znacznie wyprzedzał uregulowania prawne w tym zakresie, a tym samym pozwalał na niemalże dowolne ich kształtowanie i dystrybuowanie. Tu zatem pojawia się pytanie, dlaczego te instrumenty konstruowane są w tak bardzo skomplikowany i złożony sposób. Przedstawiony zestaw kilku problemów oczywiście nie wyczerpuje szerszego katalogu współczesnych wyzwań z obszaru finansów. Akcentowane zostały jednakże te zagadnienia, które charakteryzują się pewną dwubiegunowością i zwodniczością oceny.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

Andrzej Fierla

Opodatkowanie transakcji instrumentami pochodnymi w Unii Europejskiej

Wstęp

1. Charakterystyka FTT

2. Instrumenty pochodne

3. Sposób opodatkowania FTT transakcji instrumentami pochodnymi

4. Wysokość podatku a bezpośrednie koszty transakcyjne

5. Wpływ podatku od transakcji finansowych na przedmiotową strukturę rynku

6. Zmiany sposobów wykorzystania instrumentów pochodnych

7. Wpływ podatku na podmiotową strukturę rynku derywatów

Wnioski

Bibliografia

 

Paweł Dec

Ocena kondycji i metody predykcji bankructwa banku

Wstęp

1. Analiza finansowa banków - główne aspekty teoretyczne

2. Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością banków

2.1. Model G.A. Hanwecka

2.2. Model B.E. Erdogana

2.3. Model S. Cleary'a i G. Hebba

2.4. Modele predykcji bankructwa banków bazujące na sztucznych sieciach neuronowych

3. Stress testy banków w Europie

4. Oceny ratingowe banków

5. Zintegrowany system oceny i prognozy kondycji banków

Wnioski

Bibliografia

 

Hanna Sokół

Niepewność w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

Wstęp

1.Ryzyko a niepewność

2. Istota,rodzaje i źródła niepewności

3. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - marsz w nieznane

4. Możliwości zarządzania w warunkach niepewności

Wnioski

Bibliografia

 

Agata Adamska

Ryzyko płynności finansowej przedsiębiorstwa i jego raportowanie

Wstęp

1. Zagadnienie (nie)optymalnego poziomu płynności finansowej

2. Nadpłynność finansowa

3. Zbyt niska płynność finansowa

4. Raportowanie ryzyka płynności finansowej przedsiębiorstw

Wnioski

Bibliografia

 

Anna Grygiel-Tomaszewska

Gotówka jako element polityki płynności w spółce giełdowej

Wstęp

1. Pojęcie płynności - ujęcie teoretyczne

2. Gotówka i jej substytuty a polityka płynności

3. Gotówka w spółce publicznej - perspektywa inwestora finansowego

Wnioski

Bibliografia

 

Ewa Wierzbicka

Kontrowersje wokół ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jako formy inwestycji

Wstęp

1. Rozwój ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym

2. Specyfika ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

3. Zalety i wady ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

4. Specyfika grupowych?ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

5. Polisolokaty

6. Ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane

Wnioski

Bibliografia

 

Zakończenie

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 194

Wstęp

Nie ma innej sztuki, której jeden rząd uczy się wcześniej od drugiego, niż sztuka drenażu pieniędzy z ludzkich kieszeni (A. Smith)

 

Przewrotność i nagłość wielu współczesnych zachodzących procesów ekonomicznych (ale również społecznych) na świecie sprawia, że zwłaszcza obecnie konieczne są odpowiedzialne i merytorycznie uzasadnione decyzje rządzących. Nie musi to zupełnie oznaczać postępowania przywołanego w cytacie, ważne jest, by osoby wpływające na losy gospodarek potrafiły maksymalnie wykorzystać potencjał i niewątpliwy bagaż doświadczeń wielu lat przemian. Obecnie wydaje się, że większości państwom, a tym bardziej Europie, czy światu brakuje wizji rozwoju i to nie w perspektywie kilku lat, ale w znacznie dłuższym horyzoncie czasowym, sięgającym kilkudziesięciu lat. Podejmowane bowiem przez różne rządy działania czy to na szczeblu krajowym, czy międzynarodowym (tu rozumiane jako decyzje np. Komisji Europejskiej czy innych organizacji lub stowarzyszeń międzynarodowych jak NAFTA, OPEC itd.) w przeważającej części uwzględniają cele krótkookresowe. Co więcej, często są one tylko i wyłącznie odpowiedziami na aktualne kryzysy czy zawirowania społeczne. Jak bowiem wytłumaczyć kompletny brak zainteresowania ze strony państw niewyobrażalnym nigdy wcześniej wzrostem sfery finansowej na świecie? Wszyscy uczestniczyli (nie ważne czy czynnie, czy biernie) w powiększaniu sfery wpływu ograniczonej przecież liczby wielkich banków czy holdingów finansowych zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, lecz dopiero ostatni kryzys zapoczątkowany w 2007 roku spowodował istotną zmianę myślenia decydentów. Pojawiające się ostatnimi laty rozwiązania czy propozycje zmian w sferze finansowej i szerzej w gospodarczej nierzadko jednakże nie zwierają ani krytycznej analizy dotychczasowych mechanizmów oraz efektów planowanych zmian, ani nie uwzględniają tych korzystnych elementów, które w pewnych obszarach z pewnością występują.W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy kilku wybranych problemów z obszaru finansów. Celem autorów poszczególnych części pracy było z jednej strony krytyczne spojrzenie na badane zagadnienia, a z drugiej strony zaakcentowanie potencjalnych możliwości ingerencji i udoskonaleń zachodzących tam procesów czy wykorzystywanych narzędzi.                     Zaczynając bowiem od kwestii zamiarów opodatkowania transakcji instrumentami pochodnymi (w ramach szerszych planów wprowadzenia podatku od transakcji finansowych) ważne jest nie tylko zbadanie czy jego uchwalenie jest uzasadnione (to zawsze pozostanie raczej decyzja polityczna), ale poznanie mechanizmów jego naliczania i zakresu obowiązywania. Sama złożoność funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych powoduje, że można mieć słuszne obawy, czy egzekwowanie tak planowanego podatku będzie efektywne i jaki będzie miało skutek na działalność wielu światowych centrów finansowych. Dla wielu ekspertów taki podatek jest przecież kolejnym skrótem i nadzieją dla rządzących na zmniejszenie krajowych deficytów budżetowych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku możliwości oceny kondycji instytucji finansowych (w tym głównie banków), z punktu widzenia stabilności sektora finansowego na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Czy czasem nie jest tak, że podejmowane działania mające na celu ponadnarodową ocenę takich podmiotów, nie są działaniami pozorowanymi, będącymi jedynie typową pokazówką? W tym aspekcie pojawiają się uzasadnione wątpliwości, dlaczego przed ostatnim kryzysem nie były na szerszą skalę wykorzystywane opracowane wcześniej narzędzia i metody do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej tych instytucji. Temat niepewności i ryzyka w działalności przedsiębiorstw chyba już na zawsze pozostanie w ciągłym zainteresowaniu zarówno naukowców, jak i praktyków. Nie ma bowiem nic bardziej intrygującego dla przedsiębiorców jak nieprzewidywalność. Znamienne jest także to, że już od kilkuset lat nie ma jednej (powszechnie akceptowalnej) definicji zjawiska niepewności i ryzyka. Można nawet stwierdzić: co autor to różne podejście w tym zakresie. Najmniej budzący wątpliwości jest co prawda ich pomiar (ryzyko mierzalne, a niepewność niemierzalna), to jednak przedsiębiorcy wciąż pozostają bezbronni w obliczu takich niespodziewanych zjawisk. Stąd tak ważne jest całościowe ujęcie tego zagadnienia i próba poszukiwania skutecznych narzędzi ograniczających niepewność oraz zmniejszających niepewność, które mogą być pomocne dla menedżerów. Kolejnym ważnym problemem jest kwestia płynności finansowej, jej raportowania i utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwach. Ostatni kryzys wyjątkowo mocno dał się we znaki wielu firmom, właśnie z powodu narastających zatorów płatniczych, które często doprowadzały przedsiębiorstwa do bankructwa. Jak to zatem możliwe, że tak wydawałoby się podstawowe i wielokrotnie zbadane zagadnienie wciąż jest problemem dla menedżerów. Czy ich nieustanna pogoń za wzrostem przychodów (a więc za zyskiem), kompletnie odsunęła na dalszy tor dbałość o zachowywanie mocnych fundamentów w firmach? Znamienne staje się to, że tak oczywista czynność, jak raportowanie ryzyka płynności finansowej, jest postrzegana w przedsiębiorstwach drugorzędnie i brakuje solidnych procedur jego wykonywania. Podobnie zarządzanie gotówką w firmach spychane jest często na boczny tor i nierzadko widoczny jest brak woli u zarządzających w szukaniu nowych rozwiązań w tym zakresie. Ostatnim poruszanym w książce, ale niezwykle aktualnym i budzącym wiele kontrowersji (jak chociażby możliwość ominięcia podatku od dochodów kapitałowych czy wysokie koszty obsługi) jest zagadnienie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Dotychczas rozwój wszelkiego rodzaju polis inwestycyjnych znacznie wyprzedzał uregulowania prawne w tym zakresie, a tym samym pozwalał na niemalże dowolne ich kształtowanie i dystrybuowanie. Tu zatem pojawia się pytanie, dlaczego te instrumenty konstruowane są w tak bardzo skomplikowany i złożony sposób. Przedstawiony zestaw kilku problemów oczywiście nie wyczerpuje szerszego katalogu współczesnych wyzwań z obszaru finansów. Akcentowane zostały jednakże te zagadnienia, które charakteryzują się pewną dwubiegunowością i zwodniczością oceny.

Spis treści

Wprowadzenie

 

Andrzej Fierla

Opodatkowanie transakcji instrumentami pochodnymi w Unii Europejskiej

Wstęp

1. Charakterystyka FTT

2. Instrumenty pochodne

3. Sposób opodatkowania FTT transakcji instrumentami pochodnymi

4. Wysokość podatku a bezpośrednie koszty transakcyjne

5. Wpływ podatku od transakcji finansowych na przedmiotową strukturę rynku

6. Zmiany sposobów wykorzystania instrumentów pochodnych

7. Wpływ podatku na podmiotową strukturę rynku derywatów

Wnioski

Bibliografia

 

Paweł Dec

Ocena kondycji i metody predykcji bankructwa banku

Wstęp

1. Analiza finansowa banków - główne aspekty teoretyczne

2. Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością banków

2.1. Model G.A. Hanwecka

2.2. Model B.E. Erdogana

2.3. Model S. Cleary'a i G. Hebba

2.4. Modele predykcji bankructwa banków bazujące na sztucznych sieciach neuronowych

3. Stress testy banków w Europie

4. Oceny ratingowe banków

5. Zintegrowany system oceny i prognozy kondycji banków

Wnioski

Bibliografia

 

Hanna Sokół

Niepewność w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

Wstęp

1.Ryzyko a niepewność

2. Istota,rodzaje i źródła niepewności

3. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - marsz w nieznane

4. Możliwości zarządzania w warunkach niepewności

Wnioski

Bibliografia

 

Agata Adamska

Ryzyko płynności finansowej przedsiębiorstwa i jego raportowanie

Wstęp

1. Zagadnienie (nie)optymalnego poziomu płynności finansowej

2. Nadpłynność finansowa

3. Zbyt niska płynność finansowa

4. Raportowanie ryzyka płynności finansowej przedsiębiorstw

Wnioski

Bibliografia

 

Anna Grygiel-Tomaszewska

Gotówka jako element polityki płynności w spółce giełdowej

Wstęp

1. Pojęcie płynności - ujęcie teoretyczne

2. Gotówka i jej substytuty a polityka płynności

3. Gotówka w spółce publicznej - perspektywa inwestora finansowego

Wnioski

Bibliografia

 

Ewa Wierzbicka

Kontrowersje wokół ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jako formy inwestycji

Wstęp

1. Rozwój ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym

2. Specyfika ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

3. Zalety i wady ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

4. Specyfika grupowych?ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

5. Polisolokaty

6. Ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane

Wnioski

Bibliografia

 

Zakończenie

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 194

Nie ma innej sztuki, której jeden rząd uczy się wcześniej od drugiego, niż sztuka drenażu pieniędzy z ludzkich kieszeni (A. Smith)

 

Przewrotność i nagłość wielu współczesnych zachodzących procesów ekonomicznych (ale również społecznych) na świecie sprawia, że zwłaszcza obecnie konieczne są odpowiedzialne i merytorycznie uzasadnione decyzje rządzących. Nie musi to zupełnie oznaczać postępowania przywołanego w cytacie, ważne jest, by osoby wpływające na losy gospodarek potrafiły maksymalnie wykorzystać potencjał i niewątpliwy bagaż doświadczeń wielu lat przemian. Obecnie wydaje się, że większości państwom, a tym bardziej Europie, czy światu brakuje wizji rozwoju i to nie w perspektywie kilku lat, ale w znacznie dłuższym horyzoncie czasowym, sięgającym kilkudziesięciu lat. Podejmowane bowiem przez różne rządy działania czy to na szczeblu krajowym, czy międzynarodowym (tu rozumiane jako decyzje np. Komisji Europejskiej czy innych organizacji lub stowarzyszeń międzynarodowych jak NAFTA, OPEC itd.) w przeważającej części uwzględniają cele krótkookresowe. Co więcej, często są one tylko i wyłącznie odpowiedziami na aktualne kryzysy czy zawirowania społeczne. Jak bowiem wytłumaczyć kompletny brak zainteresowania ze strony państw niewyobrażalnym nigdy wcześniej wzrostem sfery finansowej na świecie? Wszyscy uczestniczyli (nie ważne czy czynnie, czy biernie) w powiększaniu sfery wpływu ograniczonej przecież liczby wielkich banków czy holdingów finansowych zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, lecz dopiero ostatni kryzys zapoczątkowany w 2007 roku spowodował istotną zmianę myślenia decydentów. Pojawiające się ostatnimi laty rozwiązania czy propozycje zmian w sferze finansowej i szerzej w gospodarczej nierzadko jednakże nie zwierają ani krytycznej analizy dotychczasowych mechanizmów oraz efektów planowanych zmian, ani nie uwzględniają tych korzystnych elementów, które w pewnych obszarach z pewnością występują.W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy kilku wybranych problemów z obszaru finansów. Celem autorów poszczególnych części pracy było z jednej strony krytyczne spojrzenie na badane zagadnienia, a z drugiej strony zaakcentowanie potencjalnych możliwości ingerencji i udoskonaleń zachodzących tam procesów czy wykorzystywanych narzędzi.                     Zaczynając bowiem od kwestii zamiarów opodatkowania transakcji instrumentami pochodnymi (w ramach szerszych planów wprowadzenia podatku od transakcji finansowych) ważne jest nie tylko zbadanie czy jego uchwalenie jest uzasadnione (to zawsze pozostanie raczej decyzja polityczna), ale poznanie mechanizmów jego naliczania i zakresu obowiązywania. Sama złożoność funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych powoduje, że można mieć słuszne obawy, czy egzekwowanie tak planowanego podatku będzie efektywne i jaki będzie miało skutek na działalność wielu światowych centrów finansowych. Dla wielu ekspertów taki podatek jest przecież kolejnym skrótem i nadzieją dla rządzących na zmniejszenie krajowych deficytów budżetowych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku możliwości oceny kondycji instytucji finansowych (w tym głównie banków), z punktu widzenia stabilności sektora finansowego na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Czy czasem nie jest tak, że podejmowane działania mające na celu ponadnarodową ocenę takich podmiotów, nie są działaniami pozorowanymi, będącymi jedynie typową pokazówką? W tym aspekcie pojawiają się uzasadnione wątpliwości, dlaczego przed ostatnim kryzysem nie były na szerszą skalę wykorzystywane opracowane wcześniej narzędzia i metody do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej tych instytucji. Temat niepewności i ryzyka w działalności przedsiębiorstw chyba już na zawsze pozostanie w ciągłym zainteresowaniu zarówno naukowców, jak i praktyków. Nie ma bowiem nic bardziej intrygującego dla przedsiębiorców jak nieprzewidywalność. Znamienne jest także to, że już od kilkuset lat nie ma jednej (powszechnie akceptowalnej) definicji zjawiska niepewności i ryzyka. Można nawet stwierdzić: co autor to różne podejście w tym zakresie. Najmniej budzący wątpliwości jest co prawda ich pomiar (ryzyko mierzalne, a niepewność niemierzalna), to jednak przedsiębiorcy wciąż pozostają bezbronni w obliczu takich niespodziewanych zjawisk. Stąd tak ważne jest całościowe ujęcie tego zagadnienia i próba poszukiwania skutecznych narzędzi ograniczających niepewność oraz zmniejszających niepewność, które mogą być pomocne dla menedżerów. Kolejnym ważnym problemem jest kwestia płynności finansowej, jej raportowania i utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwach. Ostatni kryzys wyjątkowo mocno dał się we znaki wielu firmom, właśnie z powodu narastających zatorów płatniczych, które często doprowadzały przedsiębiorstwa do bankructwa. Jak to zatem możliwe, że tak wydawałoby się podstawowe i wielokrotnie zbadane zagadnienie wciąż jest problemem dla menedżerów. Czy ich nieustanna pogoń za wzrostem przychodów (a więc za zyskiem), kompletnie odsunęła na dalszy tor dbałość o zachowywanie mocnych fundamentów w firmach? Znamienne staje się to, że tak oczywista czynność, jak raportowanie ryzyka płynności finansowej, jest postrzegana w przedsiębiorstwach drugorzędnie i brakuje solidnych procedur jego wykonywania. Podobnie zarządzanie gotówką w firmach spychane jest często na boczny tor i nierzadko widoczny jest brak woli u zarządzających w szukaniu nowych rozwiązań w tym zakresie. Ostatnim poruszanym w książce, ale niezwykle aktualnym i budzącym wiele kontrowersji (jak chociażby możliwość ominięcia podatku od dochodów kapitałowych czy wysokie koszty obsługi) jest zagadnienie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Dotychczas rozwój wszelkiego rodzaju polis inwestycyjnych znacznie wyprzedzał uregulowania prawne w tym zakresie, a tym samym pozwalał na niemalże dowolne ich kształtowanie i dystrybuowanie. Tu zatem pojawia się pytanie, dlaczego te instrumenty konstruowane są w tak bardzo skomplikowany i złożony sposób. Przedstawiony zestaw kilku problemów oczywiście nie wyczerpuje szerszego katalogu współczesnych wyzwań z obszaru finansów. Akcentowane zostały jednakże te zagadnienia, które charakteryzują się pewną dwubiegunowością i zwodniczością oceny.

Wprowadzenie

 

Andrzej Fierla

Opodatkowanie transakcji instrumentami pochodnymi w Unii Europejskiej

Wstęp

1. Charakterystyka FTT

2. Instrumenty pochodne

3. Sposób opodatkowania FTT transakcji instrumentami pochodnymi

4. Wysokość podatku a bezpośrednie koszty transakcyjne

5. Wpływ podatku od transakcji finansowych na przedmiotową strukturę rynku

6. Zmiany sposobów wykorzystania instrumentów pochodnych

7. Wpływ podatku na podmiotową strukturę rynku derywatów

Wnioski

Bibliografia

 

Paweł Dec

Ocena kondycji i metody predykcji bankructwa banku

Wstęp

1. Analiza finansowa banków - główne aspekty teoretyczne

2. Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością banków

2.1. Model G.A. Hanwecka

2.2. Model B.E. Erdogana

2.3. Model S. Cleary'a i G. Hebba

2.4. Modele predykcji bankructwa banków bazujące na sztucznych sieciach neuronowych

3. Stress testy banków w Europie

4. Oceny ratingowe banków

5. Zintegrowany system oceny i prognozy kondycji banków

Wnioski

Bibliografia

 

Hanna Sokół

Niepewność w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

Wstęp

1.Ryzyko a niepewność

2. Istota,rodzaje i źródła niepewności

3. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - marsz w nieznane

4. Możliwości zarządzania w warunkach niepewności

Wnioski

Bibliografia

 

Agata Adamska

Ryzyko płynności finansowej przedsiębiorstwa i jego raportowanie

Wstęp

1. Zagadnienie (nie)optymalnego poziomu płynności finansowej

2. Nadpłynność finansowa

3. Zbyt niska płynność finansowa

4. Raportowanie ryzyka płynności finansowej przedsiębiorstw

Wnioski

Bibliografia

 

Anna Grygiel-Tomaszewska

Gotówka jako element polityki płynności w spółce giełdowej

Wstęp

1. Pojęcie płynności - ujęcie teoretyczne

2. Gotówka i jej substytuty a polityka płynności

3. Gotówka w spółce publicznej - perspektywa inwestora finansowego

Wnioski

Bibliografia

 

Ewa Wierzbicka

Kontrowersje wokół ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jako formy inwestycji

Wstęp

1. Rozwój ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym

2. Specyfika ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

3. Zalety i wady ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

4. Specyfika grupowych?ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

5. Polisolokaty

6. Ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane

Wnioski

Bibliografia

 

Zakończenie

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel