Ulubione
  1. Strona główna
  2. PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ Polska 2011

PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ Polska 2011

30,00 zł
10,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 67 % ( 20,00 zł).
Autor: red. Artur Nowak-Far
Kod produktu: 978-83-7378-651-6
30,00 zł
10,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 67 % ( 20,00 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ Polska 2011
PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ Polska 2011

Książka przedstawia kluczowe zagadnienia dotyczące przygotowania administracji do objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r. Prezentuje zarówno opracowania ogólne odnoszące się do tej kwestii, jak i analizy szczegółowe przygotowań w konkretnych obszarach działania UE, a także zakresów kompetencji konkretnych ministerstw. W książce przedstawiono również analizę audytu wewnętrznego i kontroli przygotowań do polskiej prezydencji.

Publikację przygotował zespół naukowy koordynowany przez Katedrę Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Departamentem Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

[[[separator]]]

Objęcie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej może być postrzegane jako swoiste zwieńczenie procesu integracji naszego kraju z innymi państwami UE. Jest w tym wymiarze swoistym "rytuałem przejścia", po którym nasze doświadczenie "bycia w Unii" będzie pełne. Uczyni więc z Polski kraj we wszystkich możliwych aspektach "wtajemniczony" w meandry unijnego członkostwa. Objęcie przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej jest również poważnym testem sprawności jej administracji publicznej oraz dojrzałości jej elit, w szczególności elity politycznej. Jest przez to bardzo ciekawym obszarem badań naukowych - przygotowania do prezydencji oraz sposób jej sprawowania w warunkach spodziewanych w Polsce w październiku 2011 r. wyborów parlamentarnych pozwala bowiem zapoznać się bliżej z tymi zagadnieniami. W odniesieniu do elity politycznej sprawa będzie tym bardziej interesująca, że prezydencja przetestuje jej autentyczne odruchy "państwowe" - używając języka Piotra Skargi, tu bowiem okaże się, kto jest skłonny rozkołysać nawę państwa i ryzykować jej destabilizację, aby uratować własne na tej nawie trzymane tobołki, czy nawet wzbogacić ich zawartość o jakieś korzyści polityczne. Pozostając w poetyce wielkiego kaznodziei, można powiedzieć, że polska prezydencja będzie również tekstem mądrości politycznej, umiaru, który musi się stać udziałem tego, kto sprawuje przewodnictwo w UE:

"Gdzie mądrość jest i modestia, tam i pokora; w więtsze rozumienie o drugich, niźli o samym sobie, jako Apostoł upomina: Skromność prawi, zawsza, niech wszystkim ludziom wiadoma zostaje. I tam mądrość stolice swoje osadza [...] gdzie taka pokora i mierność przemieszkiwa".

Tom trzeci z opracowań dotyczących prezydencji w UE zamyka cały projekt, którego ambicją było przeanalizowanie najważniejszych kwestii dotyczących sprawowania przewodnictwa w rozmaitych forach podejmowania decyzji w Unii już w porządku polizbońskim. I ten tom nie powstałby, gdyby nie ofiarna praca wybitnych badaczy, którzy są jego autorami, oraz gdyby nie przyjazne wsparcie wielu instytucji państwowych - w szczególności Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również Najwyższej Izby Kontroli, z którą łączą nas szczególnie bliskie i owocne kontakty.

[[[separator]]]

Wstęp (Artur Nowak-Far)

 

Rozdział 1. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jako instrument wzmocnienia polskiej polityki europejskiej. Ocena ex ante (Tomasz Grzegorz Grosse)

1.1. Wstęp

1.2. Polityczno-strategiczny wymiar prezydencji

1.3. Wymiar programowy prezydencji

1.4. Wymiar organizacyjny prezydencji

1.5. Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 2. Politologiczne i polityczne uwarunkowania prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (Zbigniew Czachór)

2.1. System polityczny a polityzacja i demokratyzacja polskiego przewodnictwa w Radzie UE

2.2. Europeizacja i internacjonalizacja polskiej prezydencji

2.3. Penetracja i przenikanie w systemowym ujęciu polskiej prezydencji

2.4. Legitymizacja polityczna władzy prezydencji na przykładzie Polski

2.5. Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 3. Przygotowanie ministerstw do sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przykład Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Artur Nowak-Far)

3.1. Wstęp

3.2. Ministerstwa w unijnym procesie podejmowania decyzji

3.3. Ministrowie i ministerstwa a prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

3.3.1. Konstytucyjne uwarunkowania roli ministrów i ministerstw w zakresie sprawowania prezydencji

3.3.2. Miejsce ministerstw w systemie przygotowania polskiej prezydencji

3.4. Przygotowania do prezydencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3.4.1. Specyfika przygotowań

3.4.2. Harmonogram działań

3.4.3. Priorytety MRiRW

3.4.4. System koordynacji wewnątrz MRiRW

3.4.5. Koordynacja zewnętrzna

3.4.6. Przygotowanie logistyczne

3.5. Przygotowania do prezydencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

3.5.1. Specyfika przygotowań

3.5.2. Harmonogram działań

3.5.3. Priorytety

3.5.4. System koordynacji wewnątrz Ministerstwa

3.5.5. Koordynacja zewnętrzna

3.6.Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 4. Priorytety polskiej prezydencji w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (Anastazja Gajda)

4.1. Uwagi wprowadzające

4.2. Wypracowywanie polskich priorytetów w odniesieniu do PWBiS

4.3. Ochrona praw obywateli w Unii Europejskiej - ogólny priorytet polskiej prezydencji w Radzie UE dotyczący wymiaru sprawiedliwości

4.3.1. Ochrona ofiar przestępstw karnych oraz wzmocnienie praw podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym - priorytety w zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych

4.3.2. Ustanowienie europejskiego prawa umów oraz dziedziczenie w UE - priorytety w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych

4.4. Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 5. W kierunku "prezydencji ambitnej"? uwarunkowania przygotowań polskiej prezydencji w zakresie polityki zagranicznej Unii Europejskiej (Paweł Zerka)

5.1.Wstęp

5.2. Prezydencja a polityka zagraniczna UE w układzie postlizbońskim

5.2.1. Polityka zagraniczna UE w nowym układzie instytucjonalnym

5.2.2. Prezydencja w nowej polityce zagranicznej UE: bilans zysków i strat

5.2.3. Inne potencjalne role prezydencji w polityce zagranicznej UE

5.3. Polska prezydencja a polityka zagraniczna UE

5.3.1. Nowe okoliczności, nowe priorytety polskiej prezydencji

5.3.2. Wzmocniona rola polityki zagranicznej podczas prezydencji polskiej?

5.3.3. W kierunku nowego modelu prezydencji w polityce zagranicznej UE?

5.4.Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 6. Kontrola przygotowań do prezydencji w Polsce (Artur Nowak-Far)

6.1. Wstęp

6.2. Zakresy i funkcje możliwej kontroli

6.3. Modele kontroli prezydencji

6.3.1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne kontroli przygotowań do prezydencji jako zadania złożonego

6.3.2. Model kontroli przygotowań do prezydencji przyjęty przez Najwyższą Izbę Kontroli

6.3.2.1. Analiza sytuacyjna jako punkt wyjścia modelu kontroli

6.3.3. Model audytu wewnętrznego

6.3.4. Synteza porównawcza modelu kontroli NIK i audytu wewnętrznego

6.4. Wyniki kontroli NIK i audytu wewnętrznego

6.5. Znaczenie działań kontrolnych

Bibliografia

 

Indeks osobowy i rzeczowy

 

Wykaz skrótów i akronimów

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 179

Książka przedstawia kluczowe zagadnienia dotyczące przygotowania administracji do objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r. Prezentuje zarówno opracowania ogólne odnoszące się do tej kwestii, jak i analizy szczegółowe przygotowań w konkretnych obszarach działania UE, a także zakresów kompetencji konkretnych ministerstw. W książce przedstawiono również analizę audytu wewnętrznego i kontroli przygotowań do polskiej prezydencji.

Publikację przygotował zespół naukowy koordynowany przez Katedrę Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Departamentem Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wstęp

Objęcie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej może być postrzegane jako swoiste zwieńczenie procesu integracji naszego kraju z innymi państwami UE. Jest w tym wymiarze swoistym "rytuałem przejścia", po którym nasze doświadczenie "bycia w Unii" będzie pełne. Uczyni więc z Polski kraj we wszystkich możliwych aspektach "wtajemniczony" w meandry unijnego członkostwa. Objęcie przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej jest również poważnym testem sprawności jej administracji publicznej oraz dojrzałości jej elit, w szczególności elity politycznej. Jest przez to bardzo ciekawym obszarem badań naukowych - przygotowania do prezydencji oraz sposób jej sprawowania w warunkach spodziewanych w Polsce w październiku 2011 r. wyborów parlamentarnych pozwala bowiem zapoznać się bliżej z tymi zagadnieniami. W odniesieniu do elity politycznej sprawa będzie tym bardziej interesująca, że prezydencja przetestuje jej autentyczne odruchy "państwowe" - używając języka Piotra Skargi, tu bowiem okaże się, kto jest skłonny rozkołysać nawę państwa i ryzykować jej destabilizację, aby uratować własne na tej nawie trzymane tobołki, czy nawet wzbogacić ich zawartość o jakieś korzyści polityczne. Pozostając w poetyce wielkiego kaznodziei, można powiedzieć, że polska prezydencja będzie również tekstem mądrości politycznej, umiaru, który musi się stać udziałem tego, kto sprawuje przewodnictwo w UE:

"Gdzie mądrość jest i modestia, tam i pokora; w więtsze rozumienie o drugich, niźli o samym sobie, jako Apostoł upomina: Skromność prawi, zawsza, niech wszystkim ludziom wiadoma zostaje. I tam mądrość stolice swoje osadza [...] gdzie taka pokora i mierność przemieszkiwa".

Tom trzeci z opracowań dotyczących prezydencji w UE zamyka cały projekt, którego ambicją było przeanalizowanie najważniejszych kwestii dotyczących sprawowania przewodnictwa w rozmaitych forach podejmowania decyzji w Unii już w porządku polizbońskim. I ten tom nie powstałby, gdyby nie ofiarna praca wybitnych badaczy, którzy są jego autorami, oraz gdyby nie przyjazne wsparcie wielu instytucji państwowych - w szczególności Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również Najwyższej Izby Kontroli, z którą łączą nas szczególnie bliskie i owocne kontakty.

Spis treści

Wstęp (Artur Nowak-Far)

 

Rozdział 1. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jako instrument wzmocnienia polskiej polityki europejskiej. Ocena ex ante (Tomasz Grzegorz Grosse)

1.1. Wstęp

1.2. Polityczno-strategiczny wymiar prezydencji

1.3. Wymiar programowy prezydencji

1.4. Wymiar organizacyjny prezydencji

1.5. Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 2. Politologiczne i polityczne uwarunkowania prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (Zbigniew Czachór)

2.1. System polityczny a polityzacja i demokratyzacja polskiego przewodnictwa w Radzie UE

2.2. Europeizacja i internacjonalizacja polskiej prezydencji

2.3. Penetracja i przenikanie w systemowym ujęciu polskiej prezydencji

2.4. Legitymizacja polityczna władzy prezydencji na przykładzie Polski

2.5. Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 3. Przygotowanie ministerstw do sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przykład Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Artur Nowak-Far)

3.1. Wstęp

3.2. Ministerstwa w unijnym procesie podejmowania decyzji

3.3. Ministrowie i ministerstwa a prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

3.3.1. Konstytucyjne uwarunkowania roli ministrów i ministerstw w zakresie sprawowania prezydencji

3.3.2. Miejsce ministerstw w systemie przygotowania polskiej prezydencji

3.4. Przygotowania do prezydencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3.4.1. Specyfika przygotowań

3.4.2. Harmonogram działań

3.4.3. Priorytety MRiRW

3.4.4. System koordynacji wewnątrz MRiRW

3.4.5. Koordynacja zewnętrzna

3.4.6. Przygotowanie logistyczne

3.5. Przygotowania do prezydencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

3.5.1. Specyfika przygotowań

3.5.2. Harmonogram działań

3.5.3. Priorytety

3.5.4. System koordynacji wewnątrz Ministerstwa

3.5.5. Koordynacja zewnętrzna

3.6.Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 4. Priorytety polskiej prezydencji w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (Anastazja Gajda)

4.1. Uwagi wprowadzające

4.2. Wypracowywanie polskich priorytetów w odniesieniu do PWBiS

4.3. Ochrona praw obywateli w Unii Europejskiej - ogólny priorytet polskiej prezydencji w Radzie UE dotyczący wymiaru sprawiedliwości

4.3.1. Ochrona ofiar przestępstw karnych oraz wzmocnienie praw podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym - priorytety w zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych

4.3.2. Ustanowienie europejskiego prawa umów oraz dziedziczenie w UE - priorytety w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych

4.4. Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 5. W kierunku "prezydencji ambitnej"? uwarunkowania przygotowań polskiej prezydencji w zakresie polityki zagranicznej Unii Europejskiej (Paweł Zerka)

5.1.Wstęp

5.2. Prezydencja a polityka zagraniczna UE w układzie postlizbońskim

5.2.1. Polityka zagraniczna UE w nowym układzie instytucjonalnym

5.2.2. Prezydencja w nowej polityce zagranicznej UE: bilans zysków i strat

5.2.3. Inne potencjalne role prezydencji w polityce zagranicznej UE

5.3. Polska prezydencja a polityka zagraniczna UE

5.3.1. Nowe okoliczności, nowe priorytety polskiej prezydencji

5.3.2. Wzmocniona rola polityki zagranicznej podczas prezydencji polskiej?

5.3.3. W kierunku nowego modelu prezydencji w polityce zagranicznej UE?

5.4.Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 6. Kontrola przygotowań do prezydencji w Polsce (Artur Nowak-Far)

6.1. Wstęp

6.2. Zakresy i funkcje możliwej kontroli

6.3. Modele kontroli prezydencji

6.3.1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne kontroli przygotowań do prezydencji jako zadania złożonego

6.3.2. Model kontroli przygotowań do prezydencji przyjęty przez Najwyższą Izbę Kontroli

6.3.2.1. Analiza sytuacyjna jako punkt wyjścia modelu kontroli

6.3.3. Model audytu wewnętrznego

6.3.4. Synteza porównawcza modelu kontroli NIK i audytu wewnętrznego

6.4. Wyniki kontroli NIK i audytu wewnętrznego

6.5. Znaczenie działań kontrolnych

Bibliografia

 

Indeks osobowy i rzeczowy

 

Wykaz skrótów i akronimów

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 179

Książka przedstawia kluczowe zagadnienia dotyczące przygotowania administracji do objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r. Prezentuje zarówno opracowania ogólne odnoszące się do tej kwestii, jak i analizy szczegółowe przygotowań w konkretnych obszarach działania UE, a także zakresów kompetencji konkretnych ministerstw. W książce przedstawiono również analizę audytu wewnętrznego i kontroli przygotowań do polskiej prezydencji.

Publikację przygotował zespół naukowy koordynowany przez Katedrę Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Departamentem Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Objęcie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej może być postrzegane jako swoiste zwieńczenie procesu integracji naszego kraju z innymi państwami UE. Jest w tym wymiarze swoistym "rytuałem przejścia", po którym nasze doświadczenie "bycia w Unii" będzie pełne. Uczyni więc z Polski kraj we wszystkich możliwych aspektach "wtajemniczony" w meandry unijnego członkostwa. Objęcie przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej jest również poważnym testem sprawności jej administracji publicznej oraz dojrzałości jej elit, w szczególności elity politycznej. Jest przez to bardzo ciekawym obszarem badań naukowych - przygotowania do prezydencji oraz sposób jej sprawowania w warunkach spodziewanych w Polsce w październiku 2011 r. wyborów parlamentarnych pozwala bowiem zapoznać się bliżej z tymi zagadnieniami. W odniesieniu do elity politycznej sprawa będzie tym bardziej interesująca, że prezydencja przetestuje jej autentyczne odruchy "państwowe" - używając języka Piotra Skargi, tu bowiem okaże się, kto jest skłonny rozkołysać nawę państwa i ryzykować jej destabilizację, aby uratować własne na tej nawie trzymane tobołki, czy nawet wzbogacić ich zawartość o jakieś korzyści polityczne. Pozostając w poetyce wielkiego kaznodziei, można powiedzieć, że polska prezydencja będzie również tekstem mądrości politycznej, umiaru, który musi się stać udziałem tego, kto sprawuje przewodnictwo w UE:

"Gdzie mądrość jest i modestia, tam i pokora; w więtsze rozumienie o drugich, niźli o samym sobie, jako Apostoł upomina: Skromność prawi, zawsza, niech wszystkim ludziom wiadoma zostaje. I tam mądrość stolice swoje osadza [...] gdzie taka pokora i mierność przemieszkiwa".

Tom trzeci z opracowań dotyczących prezydencji w UE zamyka cały projekt, którego ambicją było przeanalizowanie najważniejszych kwestii dotyczących sprawowania przewodnictwa w rozmaitych forach podejmowania decyzji w Unii już w porządku polizbońskim. I ten tom nie powstałby, gdyby nie ofiarna praca wybitnych badaczy, którzy są jego autorami, oraz gdyby nie przyjazne wsparcie wielu instytucji państwowych - w szczególności Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również Najwyższej Izby Kontroli, z którą łączą nas szczególnie bliskie i owocne kontakty.

Wstęp (Artur Nowak-Far)

 

Rozdział 1. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jako instrument wzmocnienia polskiej polityki europejskiej. Ocena ex ante (Tomasz Grzegorz Grosse)

1.1. Wstęp

1.2. Polityczno-strategiczny wymiar prezydencji

1.3. Wymiar programowy prezydencji

1.4. Wymiar organizacyjny prezydencji

1.5. Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 2. Politologiczne i polityczne uwarunkowania prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (Zbigniew Czachór)

2.1. System polityczny a polityzacja i demokratyzacja polskiego przewodnictwa w Radzie UE

2.2. Europeizacja i internacjonalizacja polskiej prezydencji

2.3. Penetracja i przenikanie w systemowym ujęciu polskiej prezydencji

2.4. Legitymizacja polityczna władzy prezydencji na przykładzie Polski

2.5. Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 3. Przygotowanie ministerstw do sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przykład Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Artur Nowak-Far)

3.1. Wstęp

3.2. Ministerstwa w unijnym procesie podejmowania decyzji

3.3. Ministrowie i ministerstwa a prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

3.3.1. Konstytucyjne uwarunkowania roli ministrów i ministerstw w zakresie sprawowania prezydencji

3.3.2. Miejsce ministerstw w systemie przygotowania polskiej prezydencji

3.4. Przygotowania do prezydencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3.4.1. Specyfika przygotowań

3.4.2. Harmonogram działań

3.4.3. Priorytety MRiRW

3.4.4. System koordynacji wewnątrz MRiRW

3.4.5. Koordynacja zewnętrzna

3.4.6. Przygotowanie logistyczne

3.5. Przygotowania do prezydencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

3.5.1. Specyfika przygotowań

3.5.2. Harmonogram działań

3.5.3. Priorytety

3.5.4. System koordynacji wewnątrz Ministerstwa

3.5.5. Koordynacja zewnętrzna

3.6.Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 4. Priorytety polskiej prezydencji w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (Anastazja Gajda)

4.1. Uwagi wprowadzające

4.2. Wypracowywanie polskich priorytetów w odniesieniu do PWBiS

4.3. Ochrona praw obywateli w Unii Europejskiej - ogólny priorytet polskiej prezydencji w Radzie UE dotyczący wymiaru sprawiedliwości

4.3.1. Ochrona ofiar przestępstw karnych oraz wzmocnienie praw podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym - priorytety w zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych

4.3.2. Ustanowienie europejskiego prawa umów oraz dziedziczenie w UE - priorytety w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych

4.4. Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 5. W kierunku "prezydencji ambitnej"? uwarunkowania przygotowań polskiej prezydencji w zakresie polityki zagranicznej Unii Europejskiej (Paweł Zerka)

5.1.Wstęp

5.2. Prezydencja a polityka zagraniczna UE w układzie postlizbońskim

5.2.1. Polityka zagraniczna UE w nowym układzie instytucjonalnym

5.2.2. Prezydencja w nowej polityce zagranicznej UE: bilans zysków i strat

5.2.3. Inne potencjalne role prezydencji w polityce zagranicznej UE

5.3. Polska prezydencja a polityka zagraniczna UE

5.3.1. Nowe okoliczności, nowe priorytety polskiej prezydencji

5.3.2. Wzmocniona rola polityki zagranicznej podczas prezydencji polskiej?

5.3.3. W kierunku nowego modelu prezydencji w polityce zagranicznej UE?

5.4.Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 6. Kontrola przygotowań do prezydencji w Polsce (Artur Nowak-Far)

6.1. Wstęp

6.2. Zakresy i funkcje możliwej kontroli

6.3. Modele kontroli prezydencji

6.3.1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne kontroli przygotowań do prezydencji jako zadania złożonego

6.3.2. Model kontroli przygotowań do prezydencji przyjęty przez Najwyższą Izbę Kontroli

6.3.2.1. Analiza sytuacyjna jako punkt wyjścia modelu kontroli

6.3.3. Model audytu wewnętrznego

6.3.4. Synteza porównawcza modelu kontroli NIK i audytu wewnętrznego

6.4. Wyniki kontroli NIK i audytu wewnętrznego

6.5. Znaczenie działań kontrolnych

Bibliografia

 

Indeks osobowy i rzeczowy

 

Wykaz skrótów i akronimów

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel