Ulubione
  1. Strona główna
  2. PODMIOTY PRYWATNE W STRATEGICZNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM I REWITALIZACJI

PODMIOTY PRYWATNE W STRATEGICZNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM I REWITALIZACJI

44,00 zł
39,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,40 zł).
Autor: Aleksandra Jadach-Sepioło Katarzyna Sobiech-Grabka
Kod produktu: 978-83-8030-100-9
44,00 zł
39,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,40 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PODMIOTY PRYWATNE W STRATEGICZNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM I REWITALIZACJI
PODMIOTY PRYWATNE W STRATEGICZNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM I REWITALIZACJI
[[[separator]]]

Pozycja podmiotów prywatnych w mieście ciągle się zmienia, ewoluuje. Zarówno właściciele nieruchomości, inwestorzy, przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy zyskują moż­liwość współdecydowania o kierunkach rozwoju, a także - wraz z upowszechnie­niem budżetu obywatelskiego - o wyborze konkretnych inwestycji finansowanych ze środków publicznych. Miasto staje się agorą, gdzie ścierają się lub współbrzmią głosy jednostek i grup społecznych lub ekonomicznych. Zmiany, które zachodzą w jego przestrzeni i w stosunkach społeczno-ekonomicznych pomiędzy jego miesz­kańcami, są wypadkową wielu sił, często nawet trudnych do jednoznacznej iden­tyfikacji. Mogą one prowadzić do harmonijnego rozwoju albo powolnego upadku - w zależności od tego, które grupy interesów przeważają i czy władza współpracuje z biznesem na rzecz rozwoju czy tylko dla krótkoterminowych korzyści.

Książka, którą Państwu przedstawiamy, jest głosem w dyskusji na temat miejsca podmiotów prywatnych w procesie decydowania o przyszłości miast: o tworzeniu warunków do ich zrównoważonego rozwoju poprzez udział w strategicznym pla­nowaniu przestrzennym (SPP) oraz o odnowie obszarów zdegradowanych przez zaangażowanie w programowanie działań rewitalizacyjnych. W części poświęconej strategicznemu planowaniu przestrzennemu analizie poddano rolę przedsiębiorców, w odniesieniu do rewitalizacji natomiast podmioty prywatne w szerszym znacze­niu (także mieszkańców i grupy nieformalne). Dzięki temu obraz zaangażowania poszczególnych podmiotów w omawiane procesy jest pełniejszy, a jednocześnie adekwatny do specyfiki SSP i rewitalizacji.

[[[separator]]]

Przedmowa (Aleksandra Jadach-Sepioło, Katarzyna Sobiech-Grabka)

 

Rozdział 1.  Planowanie rewitalizacji: z ludźmi i dla ludzi (Katarzyna Sobiech-Grabka)

1.1. Ewolucja myślenia o rewitalizacji w Polsce

1.2. Słabości dotychczasowego planowania rewitalizacji w Polsce

1.3.  Rewitalizacja 2.0. - nowe zasady w okresie programowania 2014-2020

 

Rozdział 2.  Strategiczne planowanie przestrzenne a lokalizacja przedsiębiorstw na obszarach rewitalizowanych (Aleksandra Jadach-Sepioło)

2.1. Strategiczne planowanie przestrzenne - definicja i ewolucja

2.2. Podstawowe elementy strategicznego planowania przestrzennego

2.2.1. Koordynacja procesu strategicznego planowania przestrzennego

2.2.2. Zaangażowanie interesariuszy

2.2.3. Monitoring, kontrola społeczna i ewaluacja

 

Rozdział 3.  Udział podmiotów prywatnych w strategicznym planowaniu przestrzennym (Aleksandra Jadach-Sepioło)

3.1. Teoria i doświadczenia państw Europy Zachodniej i krajów postsocjalistycznych

3.2. Przedsiębiorstwa wobec działań na terenach rewitalizowanych - uwarunkowania lokalizacyjne

3.3. Zaangażowanie podmiotów niepublicznych w strategiczne planowanie przestrzenne - wyniki badań ilościowych (Aleksandra Jadach-Sepioło, Hanna Rachoń)

 

Rozdział 4.  Strategiczne planowanie przestrzenne a partnerstwo publiczno-prywatne (Katarzyna Sobiech-Grabka)

4.1. Wprowadzenie

4.2. Organizacja badania

4.3. Wyniki badania

4.4. Podsumowanie

 

Rozdział 5.  Przygotowanie miast do planowania rewitalizacji z udziałem mieszkańców

5.1. Planowanie rewitalizacji w Bielsku-Białej - studium przypadku (Patrycja Węgrzyn)

5.1.1. Wstęp do procesów rewitalizacyjnych w Bielsku-Białej - działania prowadzone w XX wieku

5.1.2. Delimitacja obszaru zdegradowanego i wybór obszaru rewitalizacji

5.1.3.  Podsumowanie - kompleksowe programowanie rewitalizacji w Bielsku-Białej we współpracy z lokalnymi partnerami

5.2. Analiza i ocena projektów rewitalizacyjnych dla miasta Mysłowice - szansa dla samoorganizacji społeczności lokalnej (Edyta Helizanowicz-Oleksy, Aleksandra Kocur)

5.2.1. Wyznaczanie obszarów rewitalizacji przez społeczność lokalną

5.2.2. Metodologia badań własnych - autorskie zastosowanie metody Maslin Multi-Dimensional Matrix (MMDM)

5.2.3. Wnioski i rekomendacje

 

Podsumowanie, rekomendacje i wnioski (Aleksandra Jadach-Sepioło, Katarzyna Sobiech-Grabka)

 

Literatura cytowana

 

Spis rysunków

 

Załączniki

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 142

Wstęp

Pozycja podmiotów prywatnych w mieście ciągle się zmienia, ewoluuje. Zarówno właściciele nieruchomości, inwestorzy, przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy zyskują moż­liwość współdecydowania o kierunkach rozwoju, a także - wraz z upowszechnie­niem budżetu obywatelskiego - o wyborze konkretnych inwestycji finansowanych ze środków publicznych. Miasto staje się agorą, gdzie ścierają się lub współbrzmią głosy jednostek i grup społecznych lub ekonomicznych. Zmiany, które zachodzą w jego przestrzeni i w stosunkach społeczno-ekonomicznych pomiędzy jego miesz­kańcami, są wypadkową wielu sił, często nawet trudnych do jednoznacznej iden­tyfikacji. Mogą one prowadzić do harmonijnego rozwoju albo powolnego upadku - w zależności od tego, które grupy interesów przeważają i czy władza współpracuje z biznesem na rzecz rozwoju czy tylko dla krótkoterminowych korzyści.

Książka, którą Państwu przedstawiamy, jest głosem w dyskusji na temat miejsca podmiotów prywatnych w procesie decydowania o przyszłości miast: o tworzeniu warunków do ich zrównoważonego rozwoju poprzez udział w strategicznym pla­nowaniu przestrzennym (SPP) oraz o odnowie obszarów zdegradowanych przez zaangażowanie w programowanie działań rewitalizacyjnych. W części poświęconej strategicznemu planowaniu przestrzennemu analizie poddano rolę przedsiębiorców, w odniesieniu do rewitalizacji natomiast podmioty prywatne w szerszym znacze­niu (także mieszkańców i grupy nieformalne). Dzięki temu obraz zaangażowania poszczególnych podmiotów w omawiane procesy jest pełniejszy, a jednocześnie adekwatny do specyfiki SSP i rewitalizacji.

Spis treści

Przedmowa (Aleksandra Jadach-Sepioło, Katarzyna Sobiech-Grabka)

 

Rozdział 1.  Planowanie rewitalizacji: z ludźmi i dla ludzi (Katarzyna Sobiech-Grabka)

1.1. Ewolucja myślenia o rewitalizacji w Polsce

1.2. Słabości dotychczasowego planowania rewitalizacji w Polsce

1.3.  Rewitalizacja 2.0. - nowe zasady w okresie programowania 2014-2020

 

Rozdział 2.  Strategiczne planowanie przestrzenne a lokalizacja przedsiębiorstw na obszarach rewitalizowanych (Aleksandra Jadach-Sepioło)

2.1. Strategiczne planowanie przestrzenne - definicja i ewolucja

2.2. Podstawowe elementy strategicznego planowania przestrzennego

2.2.1. Koordynacja procesu strategicznego planowania przestrzennego

2.2.2. Zaangażowanie interesariuszy

2.2.3. Monitoring, kontrola społeczna i ewaluacja

 

Rozdział 3.  Udział podmiotów prywatnych w strategicznym planowaniu przestrzennym (Aleksandra Jadach-Sepioło)

3.1. Teoria i doświadczenia państw Europy Zachodniej i krajów postsocjalistycznych

3.2. Przedsiębiorstwa wobec działań na terenach rewitalizowanych - uwarunkowania lokalizacyjne

3.3. Zaangażowanie podmiotów niepublicznych w strategiczne planowanie przestrzenne - wyniki badań ilościowych (Aleksandra Jadach-Sepioło, Hanna Rachoń)

 

Rozdział 4.  Strategiczne planowanie przestrzenne a partnerstwo publiczno-prywatne (Katarzyna Sobiech-Grabka)

4.1. Wprowadzenie

4.2. Organizacja badania

4.3. Wyniki badania

4.4. Podsumowanie

 

Rozdział 5.  Przygotowanie miast do planowania rewitalizacji z udziałem mieszkańców

5.1. Planowanie rewitalizacji w Bielsku-Białej - studium przypadku (Patrycja Węgrzyn)

5.1.1. Wstęp do procesów rewitalizacyjnych w Bielsku-Białej - działania prowadzone w XX wieku

5.1.2. Delimitacja obszaru zdegradowanego i wybór obszaru rewitalizacji

5.1.3.  Podsumowanie - kompleksowe programowanie rewitalizacji w Bielsku-Białej we współpracy z lokalnymi partnerami

5.2. Analiza i ocena projektów rewitalizacyjnych dla miasta Mysłowice - szansa dla samoorganizacji społeczności lokalnej (Edyta Helizanowicz-Oleksy, Aleksandra Kocur)

5.2.1. Wyznaczanie obszarów rewitalizacji przez społeczność lokalną

5.2.2. Metodologia badań własnych - autorskie zastosowanie metody Maslin Multi-Dimensional Matrix (MMDM)

5.2.3. Wnioski i rekomendacje

 

Podsumowanie, rekomendacje i wnioski (Aleksandra Jadach-Sepioło, Katarzyna Sobiech-Grabka)

 

Literatura cytowana

 

Spis rysunków

 

Załączniki

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 142

Pozycja podmiotów prywatnych w mieście ciągle się zmienia, ewoluuje. Zarówno właściciele nieruchomości, inwestorzy, przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy zyskują moż­liwość współdecydowania o kierunkach rozwoju, a także - wraz z upowszechnie­niem budżetu obywatelskiego - o wyborze konkretnych inwestycji finansowanych ze środków publicznych. Miasto staje się agorą, gdzie ścierają się lub współbrzmią głosy jednostek i grup społecznych lub ekonomicznych. Zmiany, które zachodzą w jego przestrzeni i w stosunkach społeczno-ekonomicznych pomiędzy jego miesz­kańcami, są wypadkową wielu sił, często nawet trudnych do jednoznacznej iden­tyfikacji. Mogą one prowadzić do harmonijnego rozwoju albo powolnego upadku - w zależności od tego, które grupy interesów przeważają i czy władza współpracuje z biznesem na rzecz rozwoju czy tylko dla krótkoterminowych korzyści.

Książka, którą Państwu przedstawiamy, jest głosem w dyskusji na temat miejsca podmiotów prywatnych w procesie decydowania o przyszłości miast: o tworzeniu warunków do ich zrównoważonego rozwoju poprzez udział w strategicznym pla­nowaniu przestrzennym (SPP) oraz o odnowie obszarów zdegradowanych przez zaangażowanie w programowanie działań rewitalizacyjnych. W części poświęconej strategicznemu planowaniu przestrzennemu analizie poddano rolę przedsiębiorców, w odniesieniu do rewitalizacji natomiast podmioty prywatne w szerszym znacze­niu (także mieszkańców i grupy nieformalne). Dzięki temu obraz zaangażowania poszczególnych podmiotów w omawiane procesy jest pełniejszy, a jednocześnie adekwatny do specyfiki SSP i rewitalizacji.

Przedmowa (Aleksandra Jadach-Sepioło, Katarzyna Sobiech-Grabka)

 

Rozdział 1.  Planowanie rewitalizacji: z ludźmi i dla ludzi (Katarzyna Sobiech-Grabka)

1.1. Ewolucja myślenia o rewitalizacji w Polsce

1.2. Słabości dotychczasowego planowania rewitalizacji w Polsce

1.3.  Rewitalizacja 2.0. - nowe zasady w okresie programowania 2014-2020

 

Rozdział 2.  Strategiczne planowanie przestrzenne a lokalizacja przedsiębiorstw na obszarach rewitalizowanych (Aleksandra Jadach-Sepioło)

2.1. Strategiczne planowanie przestrzenne - definicja i ewolucja

2.2. Podstawowe elementy strategicznego planowania przestrzennego

2.2.1. Koordynacja procesu strategicznego planowania przestrzennego

2.2.2. Zaangażowanie interesariuszy

2.2.3. Monitoring, kontrola społeczna i ewaluacja

 

Rozdział 3.  Udział podmiotów prywatnych w strategicznym planowaniu przestrzennym (Aleksandra Jadach-Sepioło)

3.1. Teoria i doświadczenia państw Europy Zachodniej i krajów postsocjalistycznych

3.2. Przedsiębiorstwa wobec działań na terenach rewitalizowanych - uwarunkowania lokalizacyjne

3.3. Zaangażowanie podmiotów niepublicznych w strategiczne planowanie przestrzenne - wyniki badań ilościowych (Aleksandra Jadach-Sepioło, Hanna Rachoń)

 

Rozdział 4.  Strategiczne planowanie przestrzenne a partnerstwo publiczno-prywatne (Katarzyna Sobiech-Grabka)

4.1. Wprowadzenie

4.2. Organizacja badania

4.3. Wyniki badania

4.4. Podsumowanie

 

Rozdział 5.  Przygotowanie miast do planowania rewitalizacji z udziałem mieszkańców

5.1. Planowanie rewitalizacji w Bielsku-Białej - studium przypadku (Patrycja Węgrzyn)

5.1.1. Wstęp do procesów rewitalizacyjnych w Bielsku-Białej - działania prowadzone w XX wieku

5.1.2. Delimitacja obszaru zdegradowanego i wybór obszaru rewitalizacji

5.1.3.  Podsumowanie - kompleksowe programowanie rewitalizacji w Bielsku-Białej we współpracy z lokalnymi partnerami

5.2. Analiza i ocena projektów rewitalizacyjnych dla miasta Mysłowice - szansa dla samoorganizacji społeczności lokalnej (Edyta Helizanowicz-Oleksy, Aleksandra Kocur)

5.2.1. Wyznaczanie obszarów rewitalizacji przez społeczność lokalną

5.2.2. Metodologia badań własnych - autorskie zastosowanie metody Maslin Multi-Dimensional Matrix (MMDM)

5.2.3. Wnioski i rekomendacje

 

Podsumowanie, rekomendacje i wnioski (Aleksandra Jadach-Sepioło, Katarzyna Sobiech-Grabka)

 

Literatura cytowana

 

Spis rysunków

 

Załączniki

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel