Ulubione
  1. Strona główna
  2. METODY BADAWCZE I PARADYGMATY EKONOMII

METODY BADAWCZE I PARADYGMATY EKONOMII

14,00 zł
12,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 1,40 zł).
Autor: Ryszard Bartkowiak
Kod produktu: 978-83-8030-114-6
14,00 zł
12,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 1,40 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
METODY BADAWCZE I PARADYGMATY EKONOMII
METODY BADAWCZE I PARADYGMATY EKONOMII

 

[[[separator]]]

Skrypt ten, noszący tytuł "Metody badawcze i paradygmaty ekonomii", został przygotowany na potrzeby zajęć na studiach doktoranckich prowadzonych przez Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W skrypcie zostały poruszone trzy zagadnienia: rozwój gospodarki światowej, metody analizy ekonomicznej oraz współczesna struktura myśli ekonomicznej.Omówienie rozwoju gospodarki światowej służy pokazaniu, iż wraz ze stosowaniem coraz bardziej produktywnych technologii i wprowadzaniem nowych społecznych form gospodarowania pogłębiły się różnice w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy regionami i krajami świata. Z czasem w części krajów ukształtowała się gospodarka rynkowa jako forma gospodarowania najbardziej efektywna z punktu widzenia powiększania indywidualnej zamożności, mierzonej wielkością produktu (dochodu) na osobę. Różnice w zamożności pomiędzy regionami i krajami świata skłaniają do postawienia pytania o jego przyczyny. W ten sposób w połowie XVIII wieku powstała ekonomia. Ekonomia należy do nauk realnych (empirycznych), w związku z czym jej twórcy powinni stosować należne tym naukom rozumowanie indukcyjne. Okazuje się jednak, że w ekonomii występuje również rozumowanie dedukcyjne, charakterystyczne dla logiki i matematyki. Zróżnicowanie gospodarki światowej, będącej przedmiotem badań naukowych, oraz stosowanie różnych metod badawczych sprawiły, że w ekonomii współistnieją odmienne od siebie teorie. Wśród tych teorii niektóre cieszą się większym uznaniem jako oferujące właściwy obraz świata. Tworzą one paradygmaty ekonomii. Paradygmatów jest tyle, ile kryteriów ich wyodrębnienia jest branych pod uwagę. Różnorodność ekonomii nie sprzyja formułowaniu jednoznacznych wskazówek dla polityki gospodarczej, której zasady wypływają wprost z teorii ekonomicznych. To samo dotyczy tworzenia prawa, jeżeli uzna się, że ma ono gospodarczy rodowód. W skrypcie zagadnienia dotyczące metod badawczych stosowanych w ekonomii oraz zasad budowania teorii ekonomicznych zostały jedynie zasygnalizowane. Jednocześnie za każdym razem zostały przywołane osoby, które najwcześniej poszczególne zagadnienia dostrzegły, a także osoby, które podały ich ważne interpretacje - niejednokrotnie stojące wobec siebie w opozycji.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Część I: Działalność gospodarcza. Ukształtowanie się gospodarki światowej

1.1. Istota, cel i pomiar działalności gospodarczej

1.2. Rozwój gospodarczy świata: regiony historyczno-geograficzne

1.3. Rozwój gospodarczy świata: faza wzrostu powolnego

1.4. Rozwój gospodarczy świata: faza wzrostu przyspieszonego

1.5. Narodziny ekonomii. Główne zagadnienia poznawcze ekonomii

 

Część II: Metody badania rzeczywistości. Struktura nauki. Ekonomia

2.1. Rewolucja naukowa. Metody badania rzeczywistości. Nauki przyrodnicze i nauki społeczne

2.2. Hierarchia nauk. Ekonomia

2.3. Teorie naukowe. Paradygmat nauki

2.4. Kryteria wyodrębniania paradygmatów ekonomii

2.5. Paradygmat określoności przyszłości

 

Część III: Struktura ekonomii

3.1. Koncepcja natury ludzkiej. Cel życia ludzkiego i cel działalności gospodarczej

3.2. Natura ludzka w teoriach ekonomicznych

3.3. Podejścia badawcze w analizie ekonomicznej

3.4. Teorie ekonomiczne. Ich wzajemne powiązania

3.5. Rozwój ekonomii w czasie

 

Część IV: Paradygmaty ekonomii

4.1. Paradygmat optymalnego systemu gospodarczego: zapis ogólny

4.2. Paradygmat jednej ścieżki rozwoju gospodarczego: teoria naśladownictwa

4.3. Paradygmat dualizmu gospodarczego: teoria uzależnienia

4.4. Paradygmat granicy wzrostu gospodarczego: zapis ogólny

4.5. Paradygmat granicy wzrostu gospodarczego: podejście tradycyjne

4.6. Paradygmat granicy wzrostu gospodarczego: podejście współczesne

 

Część V: Nowa ekonomia

5.1. Redefinicja natury ludzkiej. Cel życia ludzkiego i cel działalności gospodarczej

5.2. Cel życia ludzkiego i cel działalności gospodarczej: podejście tradycyjne

5.3. Cel życia ludzkiego i cel działalności gospodarczej: podejście współczesne

5.4. Zamożność i ubóstwo (dobrobyt) oraz zadowolenie z życia (dobrostan) współcześnie

5.5. Dylematy ekonomiczne

 

Część VI: Prawo i ekonomia

6.1. Rodowód prawa i ekonomii. Związki między naukami ekonomicznymi a naukami prawnymi

6.2.  Szkoły prawa i ekonomii. Ich powiązania z teoriami ekonomicznymi

6.3. Tworzenie prawa jako dobra publicznego

6.4. Obszary badawcze prawa i ekonomii

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: A4
Liczba stron: 58

 

Wstęp

Skrypt ten, noszący tytuł "Metody badawcze i paradygmaty ekonomii", został przygotowany na potrzeby zajęć na studiach doktoranckich prowadzonych przez Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W skrypcie zostały poruszone trzy zagadnienia: rozwój gospodarki światowej, metody analizy ekonomicznej oraz współczesna struktura myśli ekonomicznej.Omówienie rozwoju gospodarki światowej służy pokazaniu, iż wraz ze stosowaniem coraz bardziej produktywnych technologii i wprowadzaniem nowych społecznych form gospodarowania pogłębiły się różnice w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy regionami i krajami świata. Z czasem w części krajów ukształtowała się gospodarka rynkowa jako forma gospodarowania najbardziej efektywna z punktu widzenia powiększania indywidualnej zamożności, mierzonej wielkością produktu (dochodu) na osobę. Różnice w zamożności pomiędzy regionami i krajami świata skłaniają do postawienia pytania o jego przyczyny. W ten sposób w połowie XVIII wieku powstała ekonomia. Ekonomia należy do nauk realnych (empirycznych), w związku z czym jej twórcy powinni stosować należne tym naukom rozumowanie indukcyjne. Okazuje się jednak, że w ekonomii występuje również rozumowanie dedukcyjne, charakterystyczne dla logiki i matematyki. Zróżnicowanie gospodarki światowej, będącej przedmiotem badań naukowych, oraz stosowanie różnych metod badawczych sprawiły, że w ekonomii współistnieją odmienne od siebie teorie. Wśród tych teorii niektóre cieszą się większym uznaniem jako oferujące właściwy obraz świata. Tworzą one paradygmaty ekonomii. Paradygmatów jest tyle, ile kryteriów ich wyodrębnienia jest branych pod uwagę. Różnorodność ekonomii nie sprzyja formułowaniu jednoznacznych wskazówek dla polityki gospodarczej, której zasady wypływają wprost z teorii ekonomicznych. To samo dotyczy tworzenia prawa, jeżeli uzna się, że ma ono gospodarczy rodowód. W skrypcie zagadnienia dotyczące metod badawczych stosowanych w ekonomii oraz zasad budowania teorii ekonomicznych zostały jedynie zasygnalizowane. Jednocześnie za każdym razem zostały przywołane osoby, które najwcześniej poszczególne zagadnienia dostrzegły, a także osoby, które podały ich ważne interpretacje - niejednokrotnie stojące wobec siebie w opozycji.

Spis treści

Wstęp

 

Część I: Działalność gospodarcza. Ukształtowanie się gospodarki światowej

1.1. Istota, cel i pomiar działalności gospodarczej

1.2. Rozwój gospodarczy świata: regiony historyczno-geograficzne

1.3. Rozwój gospodarczy świata: faza wzrostu powolnego

1.4. Rozwój gospodarczy świata: faza wzrostu przyspieszonego

1.5. Narodziny ekonomii. Główne zagadnienia poznawcze ekonomii

 

Część II: Metody badania rzeczywistości. Struktura nauki. Ekonomia

2.1. Rewolucja naukowa. Metody badania rzeczywistości. Nauki przyrodnicze i nauki społeczne

2.2. Hierarchia nauk. Ekonomia

2.3. Teorie naukowe. Paradygmat nauki

2.4. Kryteria wyodrębniania paradygmatów ekonomii

2.5. Paradygmat określoności przyszłości

 

Część III: Struktura ekonomii

3.1. Koncepcja natury ludzkiej. Cel życia ludzkiego i cel działalności gospodarczej

3.2. Natura ludzka w teoriach ekonomicznych

3.3. Podejścia badawcze w analizie ekonomicznej

3.4. Teorie ekonomiczne. Ich wzajemne powiązania

3.5. Rozwój ekonomii w czasie

 

Część IV: Paradygmaty ekonomii

4.1. Paradygmat optymalnego systemu gospodarczego: zapis ogólny

4.2. Paradygmat jednej ścieżki rozwoju gospodarczego: teoria naśladownictwa

4.3. Paradygmat dualizmu gospodarczego: teoria uzależnienia

4.4. Paradygmat granicy wzrostu gospodarczego: zapis ogólny

4.5. Paradygmat granicy wzrostu gospodarczego: podejście tradycyjne

4.6. Paradygmat granicy wzrostu gospodarczego: podejście współczesne

 

Część V: Nowa ekonomia

5.1. Redefinicja natury ludzkiej. Cel życia ludzkiego i cel działalności gospodarczej

5.2. Cel życia ludzkiego i cel działalności gospodarczej: podejście tradycyjne

5.3. Cel życia ludzkiego i cel działalności gospodarczej: podejście współczesne

5.4. Zamożność i ubóstwo (dobrobyt) oraz zadowolenie z życia (dobrostan) współcześnie

5.5. Dylematy ekonomiczne

 

Część VI: Prawo i ekonomia

6.1. Rodowód prawa i ekonomii. Związki między naukami ekonomicznymi a naukami prawnymi

6.2.  Szkoły prawa i ekonomii. Ich powiązania z teoriami ekonomicznymi

6.3. Tworzenie prawa jako dobra publicznego

6.4. Obszary badawcze prawa i ekonomii

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: A4
Liczba stron: 58

 

Skrypt ten, noszący tytuł "Metody badawcze i paradygmaty ekonomii", został przygotowany na potrzeby zajęć na studiach doktoranckich prowadzonych przez Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W skrypcie zostały poruszone trzy zagadnienia: rozwój gospodarki światowej, metody analizy ekonomicznej oraz współczesna struktura myśli ekonomicznej.Omówienie rozwoju gospodarki światowej służy pokazaniu, iż wraz ze stosowaniem coraz bardziej produktywnych technologii i wprowadzaniem nowych społecznych form gospodarowania pogłębiły się różnice w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy regionami i krajami świata. Z czasem w części krajów ukształtowała się gospodarka rynkowa jako forma gospodarowania najbardziej efektywna z punktu widzenia powiększania indywidualnej zamożności, mierzonej wielkością produktu (dochodu) na osobę. Różnice w zamożności pomiędzy regionami i krajami świata skłaniają do postawienia pytania o jego przyczyny. W ten sposób w połowie XVIII wieku powstała ekonomia. Ekonomia należy do nauk realnych (empirycznych), w związku z czym jej twórcy powinni stosować należne tym naukom rozumowanie indukcyjne. Okazuje się jednak, że w ekonomii występuje również rozumowanie dedukcyjne, charakterystyczne dla logiki i matematyki. Zróżnicowanie gospodarki światowej, będącej przedmiotem badań naukowych, oraz stosowanie różnych metod badawczych sprawiły, że w ekonomii współistnieją odmienne od siebie teorie. Wśród tych teorii niektóre cieszą się większym uznaniem jako oferujące właściwy obraz świata. Tworzą one paradygmaty ekonomii. Paradygmatów jest tyle, ile kryteriów ich wyodrębnienia jest branych pod uwagę. Różnorodność ekonomii nie sprzyja formułowaniu jednoznacznych wskazówek dla polityki gospodarczej, której zasady wypływają wprost z teorii ekonomicznych. To samo dotyczy tworzenia prawa, jeżeli uzna się, że ma ono gospodarczy rodowód. W skrypcie zagadnienia dotyczące metod badawczych stosowanych w ekonomii oraz zasad budowania teorii ekonomicznych zostały jedynie zasygnalizowane. Jednocześnie za każdym razem zostały przywołane osoby, które najwcześniej poszczególne zagadnienia dostrzegły, a także osoby, które podały ich ważne interpretacje - niejednokrotnie stojące wobec siebie w opozycji.

Wstęp

 

Część I: Działalność gospodarcza. Ukształtowanie się gospodarki światowej

1.1. Istota, cel i pomiar działalności gospodarczej

1.2. Rozwój gospodarczy świata: regiony historyczno-geograficzne

1.3. Rozwój gospodarczy świata: faza wzrostu powolnego

1.4. Rozwój gospodarczy świata: faza wzrostu przyspieszonego

1.5. Narodziny ekonomii. Główne zagadnienia poznawcze ekonomii

 

Część II: Metody badania rzeczywistości. Struktura nauki. Ekonomia

2.1. Rewolucja naukowa. Metody badania rzeczywistości. Nauki przyrodnicze i nauki społeczne

2.2. Hierarchia nauk. Ekonomia

2.3. Teorie naukowe. Paradygmat nauki

2.4. Kryteria wyodrębniania paradygmatów ekonomii

2.5. Paradygmat określoności przyszłości

 

Część III: Struktura ekonomii

3.1. Koncepcja natury ludzkiej. Cel życia ludzkiego i cel działalności gospodarczej

3.2. Natura ludzka w teoriach ekonomicznych

3.3. Podejścia badawcze w analizie ekonomicznej

3.4. Teorie ekonomiczne. Ich wzajemne powiązania

3.5. Rozwój ekonomii w czasie

 

Część IV: Paradygmaty ekonomii

4.1. Paradygmat optymalnego systemu gospodarczego: zapis ogólny

4.2. Paradygmat jednej ścieżki rozwoju gospodarczego: teoria naśladownictwa

4.3. Paradygmat dualizmu gospodarczego: teoria uzależnienia

4.4. Paradygmat granicy wzrostu gospodarczego: zapis ogólny

4.5. Paradygmat granicy wzrostu gospodarczego: podejście tradycyjne

4.6. Paradygmat granicy wzrostu gospodarczego: podejście współczesne

 

Część V: Nowa ekonomia

5.1. Redefinicja natury ludzkiej. Cel życia ludzkiego i cel działalności gospodarczej

5.2. Cel życia ludzkiego i cel działalności gospodarczej: podejście tradycyjne

5.3. Cel życia ludzkiego i cel działalności gospodarczej: podejście współczesne

5.4. Zamożność i ubóstwo (dobrobyt) oraz zadowolenie z życia (dobrostan) współcześnie

5.5. Dylematy ekonomiczne

 

Część VI: Prawo i ekonomia

6.1. Rodowód prawa i ekonomii. Związki między naukami ekonomicznymi a naukami prawnymi

6.2.  Szkoły prawa i ekonomii. Ich powiązania z teoriami ekonomicznymi

6.3. Tworzenie prawa jako dobra publicznego

6.4. Obszary badawcze prawa i ekonomii

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel