Ulubione
  1. Strona główna
  2. KONTROLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

KONTROLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

28,00 zł
25,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 2,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 25,20 zł
Autor: Redakcja naukowa: Paweł Dec, Gabriel Główka
Kod produktu: 978-83-8030-460-4
Cena regularna:
28,00 zł
25,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 2,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 25,20 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny

[[[separator]]]

Wstęp

Wraz z uzyskaniem członkostwa w Unii Europejskiej Polska otrzymała dostęp do olbrzymich środków z funduszy europejskich na finansowanie różnego rodzaju inicjatyw i przedsięwzięć praktycznie w większości obszarów gospodarczych, edukacyjnych, zdrowotnych czy ekologicznych i przyrodniczych. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych zalet, doceniana zarówno na szczeblach administracyjnych, jak i w codziennym życiu. Ta uzyskiwana od wielu lat korzyść wymagała opracowania całego aparatu instytucjonalnego w zakresie pozyskiwania, zarządzania, kontrolowania oraz rozliczania pozyskiwanych w ten sposób środków. Różne organy unijne, mające wieloletnie doświadczenie w obszarze funduszy europejskich, niezwykle dużą wagę przywiązują do prawidłowego wykorzystywania tych środków i wymagają od państw członkowskich poprawnego ich wydatkowania oraz ciągłego kontrolowania beneficjentów. Dlatego kontrolowanie projektów realizowanych z funduszy unijnych jest jednym z ważniejszych obowiązków stojących po stronie administracji publicznej.

Głównym celem monografii jest ukazanie wybranych aspektów kontroli projektów finansowanych z funduszy unijnych, z uwzględnieniem ich lokalnej specyfiki. Wartością dodaną publikacji jest empiryczne doświadczenie większości autorów, którzy są czynnymi pracownikami różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych. W związku z tym umiejętnie łączą poruszane przez siebie aspekty teoretyczne z ich praktycznym odzwierciedleniem w codziennej, urzędniczej pracy.

Monografia składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale, autorstwa Przemysława Antosa, zostały scharakteryzowane wybrane elementy kontrolne na przykładzie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedstawiono w nim ogólny plan kontroli w ramach powyższego programu. Od strony praktycznej przeanalizowano kontrolę na miejscu w trakcie realizacji projektu budowy drogi ekspresowej S7.

W rozdziale drugim Joanna Gruda podjęła temat kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na początku syntetycznie opisała wybrane aspekty teoretyczne kontroli projektów oraz zasady wydatkowania środków unijnych. Główny nacisk został położony na przedstawienie procedur kontrolnych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I i IV osi priorytetowej.

Rozdział trzeci dotyczy nieprawidłowości w projektach finansowanych z funduszy unijnych. Katarzyna Karbowniczek-Cebula przeanalizowała ten problem na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, będącego częścią Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tekście przedstawiono także realizację działań kontrolnych w projektach dofinansowanych z tego programu oraz uwypuklono istotę i pojęcie nieprawidłowości w projektach unijnych. Opisane zostały także wybrane nieprawidłowości w projektach finansowanych z EFRR w ramach RPOWŚ w badanych latach.

Dorota Kostrzewska w rozdziale czwartym kontynuowała analizę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, tym razem w obszarze kontroli doraźnej projektów. Scharakteryzowała specyfikę kontroli doraźnej oraz szczegółowo zbadała ją w ujęciu praktycznym na przykładzie projektu w zakresie ochrony i wykorzystania obszarów cennych przyrodniczo realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Natomiast w rozdziale piątym Patrycja Ploszka przedstawiła wybrane zagadnienia uwzględniające uprawnienia i obowiązki podmiotu kontrolowanego właśnie w ramach procesu kontroli projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Zidentyfikowane zostały instytucje i organy uprawnione w kontekście kontroli projektu, a także omówione zostały główne obowiązki podmiotu kontrolowanego. Autorka szczegółowo scharakteryzowała je na przykładzie projektu badawczo-rozwojowego finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Istotne uprawnienia beneficjentów również zostały przeanalizowane na przykładzie projektów z dwóch wymienionych powyżej programów.

Rozdział szósty, którego autorką jest Beata Patkowska, dotyczy natomiast oceny wykorzystywania funduszy unijnych na przykładzie jednostki samorządu terytorialnego. Jest to inne ujęcie, pokazujące, w jaki sposób władze Radzynia Podlaskiego, beneficjenta środków europejskich, poprawiają funkcjonowanie wybranych obszarów i zadań w mieście. Te fizyczne efekty wykorzystywania funduszy unijnych i korzyści z nich wynikające mogą być rozpatrywane jako obywatelska kontrola takich projektów, gdyż to mieszkańcy takich miejscowości w pierwszej kolejności odczuwają ich wpływ na lokalny rozwój.

Niniejsza monografia jest kolejną z serii książek pod naszą redakcją dotyczących szeroko pojętego audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. Dlatego niektóre zagadnienia teoretyczne zostały omówione tu bardzo syntetycznie lub celowo pominięte, a czytelników zainteresowanych tym tematem odsyłamy do naszych wcześniejszych publikacji z tego obszaru.

Redaktorzy naukowi chcieliby serdecznie podziękować Pani Annie Kotlińskiej za koordynację procesu wydawniczego.

Paweł Dec, Gabriel Główka

[[[separator]]]

Wstęp

Rozdział 1

Przeprowadzanie kontroli w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przemysław Antos

 

Rozdział 2

Kontrola projektów współfinansowanych przez Unię Europejską na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Joanna Gruda

 

Rozdział 3

Nieprawidłowości w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Katarzyna Karbowniczek-Cebula

 

Rozdział 4

Kontrola doraźna projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Dorota Kostrzewska

 

Rozdział 5

Uprawnienia i obowiązki podmiotu kontrolowanego w ramach procesu kontroli projektu współfinansowanego ze środków europejskich

Patrycja Ploszka

 

Rozdział 6

Wykorzystanie funduszy unijnych przez samorząd na przykładzie Radzynia Podlaskiego

Beata Patkowska

 

Bibliografia

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Liczba stron: 110
Oprawa: miękka
Format: B5

Wstęp

Wstęp

Wraz z uzyskaniem członkostwa w Unii Europejskiej Polska otrzymała dostęp do olbrzymich środków z funduszy europejskich na finansowanie różnego rodzaju inicjatyw i przedsięwzięć praktycznie w większości obszarów gospodarczych, edukacyjnych, zdrowotnych czy ekologicznych i przyrodniczych. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych zalet, doceniana zarówno na szczeblach administracyjnych, jak i w codziennym życiu. Ta uzyskiwana od wielu lat korzyść wymagała opracowania całego aparatu instytucjonalnego w zakresie pozyskiwania, zarządzania, kontrolowania oraz rozliczania pozyskiwanych w ten sposób środków. Różne organy unijne, mające wieloletnie doświadczenie w obszarze funduszy europejskich, niezwykle dużą wagę przywiązują do prawidłowego wykorzystywania tych środków i wymagają od państw członkowskich poprawnego ich wydatkowania oraz ciągłego kontrolowania beneficjentów. Dlatego kontrolowanie projektów realizowanych z funduszy unijnych jest jednym z ważniejszych obowiązków stojących po stronie administracji publicznej.

Głównym celem monografii jest ukazanie wybranych aspektów kontroli projektów finansowanych z funduszy unijnych, z uwzględnieniem ich lokalnej specyfiki. Wartością dodaną publikacji jest empiryczne doświadczenie większości autorów, którzy są czynnymi pracownikami różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych. W związku z tym umiejętnie łączą poruszane przez siebie aspekty teoretyczne z ich praktycznym odzwierciedleniem w codziennej, urzędniczej pracy.

Monografia składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale, autorstwa Przemysława Antosa, zostały scharakteryzowane wybrane elementy kontrolne na przykładzie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedstawiono w nim ogólny plan kontroli w ramach powyższego programu. Od strony praktycznej przeanalizowano kontrolę na miejscu w trakcie realizacji projektu budowy drogi ekspresowej S7.

W rozdziale drugim Joanna Gruda podjęła temat kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na początku syntetycznie opisała wybrane aspekty teoretyczne kontroli projektów oraz zasady wydatkowania środków unijnych. Główny nacisk został położony na przedstawienie procedur kontrolnych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I i IV osi priorytetowej.

Rozdział trzeci dotyczy nieprawidłowości w projektach finansowanych z funduszy unijnych. Katarzyna Karbowniczek-Cebula przeanalizowała ten problem na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, będącego częścią Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tekście przedstawiono także realizację działań kontrolnych w projektach dofinansowanych z tego programu oraz uwypuklono istotę i pojęcie nieprawidłowości w projektach unijnych. Opisane zostały także wybrane nieprawidłowości w projektach finansowanych z EFRR w ramach RPOWŚ w badanych latach.

Dorota Kostrzewska w rozdziale czwartym kontynuowała analizę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, tym razem w obszarze kontroli doraźnej projektów. Scharakteryzowała specyfikę kontroli doraźnej oraz szczegółowo zbadała ją w ujęciu praktycznym na przykładzie projektu w zakresie ochrony i wykorzystania obszarów cennych przyrodniczo realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Natomiast w rozdziale piątym Patrycja Ploszka przedstawiła wybrane zagadnienia uwzględniające uprawnienia i obowiązki podmiotu kontrolowanego właśnie w ramach procesu kontroli projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Zidentyfikowane zostały instytucje i organy uprawnione w kontekście kontroli projektu, a także omówione zostały główne obowiązki podmiotu kontrolowanego. Autorka szczegółowo scharakteryzowała je na przykładzie projektu badawczo-rozwojowego finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Istotne uprawnienia beneficjentów również zostały przeanalizowane na przykładzie projektów z dwóch wymienionych powyżej programów.

Rozdział szósty, którego autorką jest Beata Patkowska, dotyczy natomiast oceny wykorzystywania funduszy unijnych na przykładzie jednostki samorządu terytorialnego. Jest to inne ujęcie, pokazujące, w jaki sposób władze Radzynia Podlaskiego, beneficjenta środków europejskich, poprawiają funkcjonowanie wybranych obszarów i zadań w mieście. Te fizyczne efekty wykorzystywania funduszy unijnych i korzyści z nich wynikające mogą być rozpatrywane jako obywatelska kontrola takich projektów, gdyż to mieszkańcy takich miejscowości w pierwszej kolejności odczuwają ich wpływ na lokalny rozwój.

Niniejsza monografia jest kolejną z serii książek pod naszą redakcją dotyczących szeroko pojętego audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. Dlatego niektóre zagadnienia teoretyczne zostały omówione tu bardzo syntetycznie lub celowo pominięte, a czytelników zainteresowanych tym tematem odsyłamy do naszych wcześniejszych publikacji z tego obszaru.

Redaktorzy naukowi chcieliby serdecznie podziękować Pani Annie Kotlińskiej za koordynację procesu wydawniczego.

Paweł Dec, Gabriel Główka

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1

Przeprowadzanie kontroli w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przemysław Antos

 

Rozdział 2

Kontrola projektów współfinansowanych przez Unię Europejską na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Joanna Gruda

 

Rozdział 3

Nieprawidłowości w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Katarzyna Karbowniczek-Cebula

 

Rozdział 4

Kontrola doraźna projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Dorota Kostrzewska

 

Rozdział 5

Uprawnienia i obowiązki podmiotu kontrolowanego w ramach procesu kontroli projektu współfinansowanego ze środków europejskich

Patrycja Ploszka

 

Rozdział 6

Wykorzystanie funduszy unijnych przez samorząd na przykładzie Radzynia Podlaskiego

Beata Patkowska

 

Bibliografia

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Liczba stron: 110
Oprawa: miękka
Format: B5

Wstęp

Wraz z uzyskaniem członkostwa w Unii Europejskiej Polska otrzymała dostęp do olbrzymich środków z funduszy europejskich na finansowanie różnego rodzaju inicjatyw i przedsięwzięć praktycznie w większości obszarów gospodarczych, edukacyjnych, zdrowotnych czy ekologicznych i przyrodniczych. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych zalet, doceniana zarówno na szczeblach administracyjnych, jak i w codziennym życiu. Ta uzyskiwana od wielu lat korzyść wymagała opracowania całego aparatu instytucjonalnego w zakresie pozyskiwania, zarządzania, kontrolowania oraz rozliczania pozyskiwanych w ten sposób środków. Różne organy unijne, mające wieloletnie doświadczenie w obszarze funduszy europejskich, niezwykle dużą wagę przywiązują do prawidłowego wykorzystywania tych środków i wymagają od państw członkowskich poprawnego ich wydatkowania oraz ciągłego kontrolowania beneficjentów. Dlatego kontrolowanie projektów realizowanych z funduszy unijnych jest jednym z ważniejszych obowiązków stojących po stronie administracji publicznej.

Głównym celem monografii jest ukazanie wybranych aspektów kontroli projektów finansowanych z funduszy unijnych, z uwzględnieniem ich lokalnej specyfiki. Wartością dodaną publikacji jest empiryczne doświadczenie większości autorów, którzy są czynnymi pracownikami różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych. W związku z tym umiejętnie łączą poruszane przez siebie aspekty teoretyczne z ich praktycznym odzwierciedleniem w codziennej, urzędniczej pracy.

Monografia składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale, autorstwa Przemysława Antosa, zostały scharakteryzowane wybrane elementy kontrolne na przykładzie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedstawiono w nim ogólny plan kontroli w ramach powyższego programu. Od strony praktycznej przeanalizowano kontrolę na miejscu w trakcie realizacji projektu budowy drogi ekspresowej S7.

W rozdziale drugim Joanna Gruda podjęła temat kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na początku syntetycznie opisała wybrane aspekty teoretyczne kontroli projektów oraz zasady wydatkowania środków unijnych. Główny nacisk został położony na przedstawienie procedur kontrolnych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I i IV osi priorytetowej.

Rozdział trzeci dotyczy nieprawidłowości w projektach finansowanych z funduszy unijnych. Katarzyna Karbowniczek-Cebula przeanalizowała ten problem na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, będącego częścią Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tekście przedstawiono także realizację działań kontrolnych w projektach dofinansowanych z tego programu oraz uwypuklono istotę i pojęcie nieprawidłowości w projektach unijnych. Opisane zostały także wybrane nieprawidłowości w projektach finansowanych z EFRR w ramach RPOWŚ w badanych latach.

Dorota Kostrzewska w rozdziale czwartym kontynuowała analizę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, tym razem w obszarze kontroli doraźnej projektów. Scharakteryzowała specyfikę kontroli doraźnej oraz szczegółowo zbadała ją w ujęciu praktycznym na przykładzie projektu w zakresie ochrony i wykorzystania obszarów cennych przyrodniczo realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Natomiast w rozdziale piątym Patrycja Ploszka przedstawiła wybrane zagadnienia uwzględniające uprawnienia i obowiązki podmiotu kontrolowanego właśnie w ramach procesu kontroli projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Zidentyfikowane zostały instytucje i organy uprawnione w kontekście kontroli projektu, a także omówione zostały główne obowiązki podmiotu kontrolowanego. Autorka szczegółowo scharakteryzowała je na przykładzie projektu badawczo-rozwojowego finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Istotne uprawnienia beneficjentów również zostały przeanalizowane na przykładzie projektów z dwóch wymienionych powyżej programów.

Rozdział szósty, którego autorką jest Beata Patkowska, dotyczy natomiast oceny wykorzystywania funduszy unijnych na przykładzie jednostki samorządu terytorialnego. Jest to inne ujęcie, pokazujące, w jaki sposób władze Radzynia Podlaskiego, beneficjenta środków europejskich, poprawiają funkcjonowanie wybranych obszarów i zadań w mieście. Te fizyczne efekty wykorzystywania funduszy unijnych i korzyści z nich wynikające mogą być rozpatrywane jako obywatelska kontrola takich projektów, gdyż to mieszkańcy takich miejscowości w pierwszej kolejności odczuwają ich wpływ na lokalny rozwój.

Niniejsza monografia jest kolejną z serii książek pod naszą redakcją dotyczących szeroko pojętego audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. Dlatego niektóre zagadnienia teoretyczne zostały omówione tu bardzo syntetycznie lub celowo pominięte, a czytelników zainteresowanych tym tematem odsyłamy do naszych wcześniejszych publikacji z tego obszaru.

Redaktorzy naukowi chcieliby serdecznie podziękować Pani Annie Kotlińskiej za koordynację procesu wydawniczego.

Paweł Dec, Gabriel Główka

Wstęp

Rozdział 1

Przeprowadzanie kontroli w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przemysław Antos

 

Rozdział 2

Kontrola projektów współfinansowanych przez Unię Europejską na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Joanna Gruda

 

Rozdział 3

Nieprawidłowości w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Katarzyna Karbowniczek-Cebula

 

Rozdział 4

Kontrola doraźna projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Dorota Kostrzewska

 

Rozdział 5

Uprawnienia i obowiązki podmiotu kontrolowanego w ramach procesu kontroli projektu współfinansowanego ze środków europejskich

Patrycja Ploszka

 

Rozdział 6

Wykorzystanie funduszy unijnych przez samorząd na przykładzie Radzynia Podlaskiego

Beata Patkowska

 

Bibliografia

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel