Ulubione
  1. Strona główna
  2. INNOWACYJNOŚĆ JAKO CZYNNIK WZROSTU ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POLSKICH REGIONÓW W LATACH 2002-2007

INNOWACYJNOŚĆ JAKO CZYNNIK WZROSTU ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POLSKICH REGIONÓW W LATACH 2002-2007

41,00 zł
25,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 39 % ( 16,00 zł).
Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska
Kod produktu: 978-83-7378-551-9
41,00 zł
25,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 39 % ( 16,00 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
INNOWACYJNOŚĆ JAKO CZYNNIK WZROSTU ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POLSKICH REGIONÓW W LATACH 2002-2007
INNOWACYJNOŚĆ JAKO CZYNNIK WZROSTU ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POLSKICH REGIONÓW W LATACH 2002-2007
[[[separator]]]

Rozwój lokalny i regionalny jest determinowany umiejętnością uaktywnienia terytorialnego potencjału społeczno-gospodarczego, rozumianego jako ogół nagromadzonych na danym terytorium zasobów przyrodniczych, ludzkich i kapitałowych, stanowiących źródło postępowych zmian. Stosownie do specyficznych cech przestrzeni ekonomicznej, poszczególne regiony odznaczają się różnym potencjałem społeczno-gospodarczym, tym samym wykazując mniejsze lub większe szanse rozwojowe. Regiony odznaczające się dużym potencjałem mogą rozwijać się w oparciu o czynniki endogeniczne, zaś pozostałe potrzebują pomocy zewnętrznej, aby przezwyciężyć istniejące bariery rozwoju (np. depopulację, odpływ kapitału i degradację środowiska przyrodniczego).

Źródłem postępowych zmian są inwestycje, szczególnie te, które umożliwiają harmonijny i zrównoważony rozwój. Są one wówczas czymś więcej niż tylko źródłem nowych miejsc pracy i wzrostu dochodów ludności. Nowe produkty, technologie czy nowoczesne techniki organizacyjne przekładają się bowiem na postęp cywilizacyjny oraz, dzięki tworzeniu powiązań sieciowych, wywołują ożywienie gospodarcze (sprzężenia regresywne i progresywne). Innowacyjność różnych ?aktorów" życia publicznego (przedsiębiorców, społecznych liderów lokalnych, instytucji publicznych itd.) ma zatem duży wpływ na dynamikę rozwoju regionalnego i lokalnego. Pomiędzy innowacyjnością różnych środowisk terytorialnych a inwestycjami zachodzi sprzężenie zwrotne. Im bardziej innowacyjne gospodarka i społeczeństwo danego regionu, tym większe są szanse przyciągnięcia kapitału, szczególnie zaawansowanego technologicznie, generującego ponadprzeciętne zyski. Dzięki temu zwiększa się również napływ kapitału oraz transfer technologii i innego rodzaju innowacji.

Przedmiotem zainteresowania autorów niniejszego opracowania jest stosunkowo słabo rozpoznany wpływ innowacyjności jednostek samorządu terytorialnego na atrakcyjność inwestycyjną regionów. Jest to zagadnienie rzadko poruszane, gdyż zwykle przewodnią rolę w tworzeniu regionalnych systemów innowacyjnych przypisuje się przedsiębiorstwom i sferze badawczo-rozwojowej. Jednak zważywszy na rosnące znaczenie marketingu terytorialnego oraz postępującą decentralizację polityki regionalnej można uznać samorząd terytorialny za ważny podmiot kreujący regionalne systemy innowacyjne różnych szczebli taksonomicznych. Sformułowano przy tym tezę, że innowacyjność w polskiej przestrzeni ma charakter hierarchiczny, co oznacza, że bodźce rozwojowe rozprzestrzeniają się od ośrodków centralnych ku obszarom peryferyjnym wprost proporcjonalnie do ich dostępności komunikacyjnej. Zasada ta występuje zarówno w skali makroregionalnej, jak i lokalnej. Powoduje to narastanie biegunowości w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów.

Celem niniejszej pracy jest zatem określenie roli innowacji i procesów ich dyfuzji w kreowaniu atrakcyjności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Ważne jest przy tym wskazanie szczególnie cennych innowacji samorządowych, wywierających wpływ na potencjalną i rzeczywistą atrakcyjność inwestycyjną.

 

[[[separator]]]

Wstęp (Hanna Godlewska-Majkowska)

 

1. INNOWACYJNOŚĆ REGIONÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA

1.1. Innowacja, proces innowacyjny, system innowacyjny (Irena Lichniak)

1.2. Cechy podmiotu innowacyjnego. Region innowacyjny (Irena Lichniak)

1.3. Innowacyjność jako zagadnienie przestrzenne (Hanna Godlewska-Majkowska)

1.4. Zachowania innowacyjne jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (Irena Lichniak)

1.5. Zachowania innowacyjne samorządu lokalnego - innowacje technologiczne

1.5.1. Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce wodno-ściekowej w latach 2002-2007 (Paweł Bartoszczuk)

1.5.2. Dyfuzja innowacji w gospodarce wodno-kanalizacyjnej w latach 2003-2008 na przykładzie oczyszczalni biologicznych (Hanna Godlewska-Majkowska)

1.6. Zachowania innowacyjne samorządu lokalnego - innowacje organizacyjne (Magdalena Typa)

 

2. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH REGIONÓW W 2007 ROKU

2.1. Wprowadzenie (Hanna Godlewska-Majkowska)

2.2. Gospodarka narodowa (Hanna Godlewska-Majkowska)

2.2.1. Atrakcyjność polskich województw

2.2.2. Atrakcyjność inwestycyjna regionów - ujęcie lokalne

2.3. Przemysł (Małgorzata Łyciuk-Bzdyra)

2.3.1. Wprowadzenie i główne założenia metodyczne

2.3.2. Atrakcyjność inwestycyjna województw dla działalności przemysłowej - ujęcie regionalne i lokalne (PAI1)

2.3.3. Atrakcyjność inwestycyjna województw dla przemysłu kapitałochłonnego

2.3.4. Atrakcyjność inwestycyjna województw dla przemysłu pracochłonnego

2.4. Handel i usługi (Hanna Godlewska-Majkowska, Andrzej Wodecki)

2.4.1. Założenia metodyczne

2.4.2. Atrakcyjność inwestycyjna województw

2.4.3. Atrakcyjność inwestycyjna regionów dla sekcji G - ujęcie lokalne

2.5. Turystyka (Patrycjusz Zarębski)

2.5.1. Wstęp

2.5.2. Metoda badawcza

2.5.3. Atrakcyjność inwestycyjna województw

2.5.4. Atrakcyjność inwestycyjna powiatów

2.5.5. Atrakcyjność inwestycyjna gmin

Podsumowanie

2.6. Usługi dla biznesu (Hanna Godlewska-Majkowska)

2.6.1. Wprowadzenie

2.6.2. Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (sekcja K)

2.7. Pośrednictwo finansowe - sekcja J (Krzysztof Zarębski)

2.7.1. Wprowadzenie

2.7.2. Atrakcyjność inwestycyjna województw

2.7.3. Atrakcyjność inwestycyjna powiatów

2.8. Edukacja (Małgorzata Łyciuk-Bzdyra)

2.8.1. Wprowadzenie

2.8.2. Założenia metodyczne

2.8.3. Atrakcyjność inwestycyjna województw - poziom regionalny

2.8.4. Atrakcyjność inwestycyjna województw - ujęcie lokalne

 

3. ZMIANY NA MAPIE POTENCJALNEJ ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POLSKI W LATACH 2002-2007 NA TLE INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW

3.1. Innowacyjność polskich regionów w latach 2002-2007 (Patrycjusz Zarębski)

3.2. Inwestycje w gminach w latach 2002-2007 (Patrycjusz Zarębski)

3.3. Typologia polskich regionów (Patrycjusz Zarębski)

3.3.1. Regiony progresywne

3.3.2. Regiony regresywne

3.3.3. Regiony neutralne

3.3.4. Strategie konkurencji jednostek samorządu terytorialnego a atrakcyjność inwestycyjna (Beata Żelazko)

Podsumowanie

 

Zakończenie (Hanna Godlewska-Majkowska)

Bibliografia

Aneks

 

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 300

Wstęp

Rozwój lokalny i regionalny jest determinowany umiejętnością uaktywnienia terytorialnego potencjału społeczno-gospodarczego, rozumianego jako ogół nagromadzonych na danym terytorium zasobów przyrodniczych, ludzkich i kapitałowych, stanowiących źródło postępowych zmian. Stosownie do specyficznych cech przestrzeni ekonomicznej, poszczególne regiony odznaczają się różnym potencjałem społeczno-gospodarczym, tym samym wykazując mniejsze lub większe szanse rozwojowe. Regiony odznaczające się dużym potencjałem mogą rozwijać się w oparciu o czynniki endogeniczne, zaś pozostałe potrzebują pomocy zewnętrznej, aby przezwyciężyć istniejące bariery rozwoju (np. depopulację, odpływ kapitału i degradację środowiska przyrodniczego).

Źródłem postępowych zmian są inwestycje, szczególnie te, które umożliwiają harmonijny i zrównoważony rozwój. Są one wówczas czymś więcej niż tylko źródłem nowych miejsc pracy i wzrostu dochodów ludności. Nowe produkty, technologie czy nowoczesne techniki organizacyjne przekładają się bowiem na postęp cywilizacyjny oraz, dzięki tworzeniu powiązań sieciowych, wywołują ożywienie gospodarcze (sprzężenia regresywne i progresywne). Innowacyjność różnych ?aktorów" życia publicznego (przedsiębiorców, społecznych liderów lokalnych, instytucji publicznych itd.) ma zatem duży wpływ na dynamikę rozwoju regionalnego i lokalnego. Pomiędzy innowacyjnością różnych środowisk terytorialnych a inwestycjami zachodzi sprzężenie zwrotne. Im bardziej innowacyjne gospodarka i społeczeństwo danego regionu, tym większe są szanse przyciągnięcia kapitału, szczególnie zaawansowanego technologicznie, generującego ponadprzeciętne zyski. Dzięki temu zwiększa się również napływ kapitału oraz transfer technologii i innego rodzaju innowacji.

Przedmiotem zainteresowania autorów niniejszego opracowania jest stosunkowo słabo rozpoznany wpływ innowacyjności jednostek samorządu terytorialnego na atrakcyjność inwestycyjną regionów. Jest to zagadnienie rzadko poruszane, gdyż zwykle przewodnią rolę w tworzeniu regionalnych systemów innowacyjnych przypisuje się przedsiębiorstwom i sferze badawczo-rozwojowej. Jednak zważywszy na rosnące znaczenie marketingu terytorialnego oraz postępującą decentralizację polityki regionalnej można uznać samorząd terytorialny za ważny podmiot kreujący regionalne systemy innowacyjne różnych szczebli taksonomicznych. Sformułowano przy tym tezę, że innowacyjność w polskiej przestrzeni ma charakter hierarchiczny, co oznacza, że bodźce rozwojowe rozprzestrzeniają się od ośrodków centralnych ku obszarom peryferyjnym wprost proporcjonalnie do ich dostępności komunikacyjnej. Zasada ta występuje zarówno w skali makroregionalnej, jak i lokalnej. Powoduje to narastanie biegunowości w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów.

Celem niniejszej pracy jest zatem określenie roli innowacji i procesów ich dyfuzji w kreowaniu atrakcyjności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Ważne jest przy tym wskazanie szczególnie cennych innowacji samorządowych, wywierających wpływ na potencjalną i rzeczywistą atrakcyjność inwestycyjną.

 

Spis treści

Wstęp (Hanna Godlewska-Majkowska)

 

1. INNOWACYJNOŚĆ REGIONÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA

1.1. Innowacja, proces innowacyjny, system innowacyjny (Irena Lichniak)

1.2. Cechy podmiotu innowacyjnego. Region innowacyjny (Irena Lichniak)

1.3. Innowacyjność jako zagadnienie przestrzenne (Hanna Godlewska-Majkowska)

1.4. Zachowania innowacyjne jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (Irena Lichniak)

1.5. Zachowania innowacyjne samorządu lokalnego - innowacje technologiczne

1.5.1. Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce wodno-ściekowej w latach 2002-2007 (Paweł Bartoszczuk)

1.5.2. Dyfuzja innowacji w gospodarce wodno-kanalizacyjnej w latach 2003-2008 na przykładzie oczyszczalni biologicznych (Hanna Godlewska-Majkowska)

1.6. Zachowania innowacyjne samorządu lokalnego - innowacje organizacyjne (Magdalena Typa)

 

2. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH REGIONÓW W 2007 ROKU

2.1. Wprowadzenie (Hanna Godlewska-Majkowska)

2.2. Gospodarka narodowa (Hanna Godlewska-Majkowska)

2.2.1. Atrakcyjność polskich województw

2.2.2. Atrakcyjność inwestycyjna regionów - ujęcie lokalne

2.3. Przemysł (Małgorzata Łyciuk-Bzdyra)

2.3.1. Wprowadzenie i główne założenia metodyczne

2.3.2. Atrakcyjność inwestycyjna województw dla działalności przemysłowej - ujęcie regionalne i lokalne (PAI1)

2.3.3. Atrakcyjność inwestycyjna województw dla przemysłu kapitałochłonnego

2.3.4. Atrakcyjność inwestycyjna województw dla przemysłu pracochłonnego

2.4. Handel i usługi (Hanna Godlewska-Majkowska, Andrzej Wodecki)

2.4.1. Założenia metodyczne

2.4.2. Atrakcyjność inwestycyjna województw

2.4.3. Atrakcyjność inwestycyjna regionów dla sekcji G - ujęcie lokalne

2.5. Turystyka (Patrycjusz Zarębski)

2.5.1. Wstęp

2.5.2. Metoda badawcza

2.5.3. Atrakcyjność inwestycyjna województw

2.5.4. Atrakcyjność inwestycyjna powiatów

2.5.5. Atrakcyjność inwestycyjna gmin

Podsumowanie

2.6. Usługi dla biznesu (Hanna Godlewska-Majkowska)

2.6.1. Wprowadzenie

2.6.2. Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (sekcja K)

2.7. Pośrednictwo finansowe - sekcja J (Krzysztof Zarębski)

2.7.1. Wprowadzenie

2.7.2. Atrakcyjność inwestycyjna województw

2.7.3. Atrakcyjność inwestycyjna powiatów

2.8. Edukacja (Małgorzata Łyciuk-Bzdyra)

2.8.1. Wprowadzenie

2.8.2. Założenia metodyczne

2.8.3. Atrakcyjność inwestycyjna województw - poziom regionalny

2.8.4. Atrakcyjność inwestycyjna województw - ujęcie lokalne

 

3. ZMIANY NA MAPIE POTENCJALNEJ ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POLSKI W LATACH 2002-2007 NA TLE INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW

3.1. Innowacyjność polskich regionów w latach 2002-2007 (Patrycjusz Zarębski)

3.2. Inwestycje w gminach w latach 2002-2007 (Patrycjusz Zarębski)

3.3. Typologia polskich regionów (Patrycjusz Zarębski)

3.3.1. Regiony progresywne

3.3.2. Regiony regresywne

3.3.3. Regiony neutralne

3.3.4. Strategie konkurencji jednostek samorządu terytorialnego a atrakcyjność inwestycyjna (Beata Żelazko)

Podsumowanie

 

Zakończenie (Hanna Godlewska-Majkowska)

Bibliografia

Aneks

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 300

Rozwój lokalny i regionalny jest determinowany umiejętnością uaktywnienia terytorialnego potencjału społeczno-gospodarczego, rozumianego jako ogół nagromadzonych na danym terytorium zasobów przyrodniczych, ludzkich i kapitałowych, stanowiących źródło postępowych zmian. Stosownie do specyficznych cech przestrzeni ekonomicznej, poszczególne regiony odznaczają się różnym potencjałem społeczno-gospodarczym, tym samym wykazując mniejsze lub większe szanse rozwojowe. Regiony odznaczające się dużym potencjałem mogą rozwijać się w oparciu o czynniki endogeniczne, zaś pozostałe potrzebują pomocy zewnętrznej, aby przezwyciężyć istniejące bariery rozwoju (np. depopulację, odpływ kapitału i degradację środowiska przyrodniczego).

Źródłem postępowych zmian są inwestycje, szczególnie te, które umożliwiają harmonijny i zrównoważony rozwój. Są one wówczas czymś więcej niż tylko źródłem nowych miejsc pracy i wzrostu dochodów ludności. Nowe produkty, technologie czy nowoczesne techniki organizacyjne przekładają się bowiem na postęp cywilizacyjny oraz, dzięki tworzeniu powiązań sieciowych, wywołują ożywienie gospodarcze (sprzężenia regresywne i progresywne). Innowacyjność różnych ?aktorów" życia publicznego (przedsiębiorców, społecznych liderów lokalnych, instytucji publicznych itd.) ma zatem duży wpływ na dynamikę rozwoju regionalnego i lokalnego. Pomiędzy innowacyjnością różnych środowisk terytorialnych a inwestycjami zachodzi sprzężenie zwrotne. Im bardziej innowacyjne gospodarka i społeczeństwo danego regionu, tym większe są szanse przyciągnięcia kapitału, szczególnie zaawansowanego technologicznie, generującego ponadprzeciętne zyski. Dzięki temu zwiększa się również napływ kapitału oraz transfer technologii i innego rodzaju innowacji.

Przedmiotem zainteresowania autorów niniejszego opracowania jest stosunkowo słabo rozpoznany wpływ innowacyjności jednostek samorządu terytorialnego na atrakcyjność inwestycyjną regionów. Jest to zagadnienie rzadko poruszane, gdyż zwykle przewodnią rolę w tworzeniu regionalnych systemów innowacyjnych przypisuje się przedsiębiorstwom i sferze badawczo-rozwojowej. Jednak zważywszy na rosnące znaczenie marketingu terytorialnego oraz postępującą decentralizację polityki regionalnej można uznać samorząd terytorialny za ważny podmiot kreujący regionalne systemy innowacyjne różnych szczebli taksonomicznych. Sformułowano przy tym tezę, że innowacyjność w polskiej przestrzeni ma charakter hierarchiczny, co oznacza, że bodźce rozwojowe rozprzestrzeniają się od ośrodków centralnych ku obszarom peryferyjnym wprost proporcjonalnie do ich dostępności komunikacyjnej. Zasada ta występuje zarówno w skali makroregionalnej, jak i lokalnej. Powoduje to narastanie biegunowości w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów.

Celem niniejszej pracy jest zatem określenie roli innowacji i procesów ich dyfuzji w kreowaniu atrakcyjności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Ważne jest przy tym wskazanie szczególnie cennych innowacji samorządowych, wywierających wpływ na potencjalną i rzeczywistą atrakcyjność inwestycyjną.

 

Wstęp (Hanna Godlewska-Majkowska)

 

1. INNOWACYJNOŚĆ REGIONÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA

1.1. Innowacja, proces innowacyjny, system innowacyjny (Irena Lichniak)

1.2. Cechy podmiotu innowacyjnego. Region innowacyjny (Irena Lichniak)

1.3. Innowacyjność jako zagadnienie przestrzenne (Hanna Godlewska-Majkowska)

1.4. Zachowania innowacyjne jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (Irena Lichniak)

1.5. Zachowania innowacyjne samorządu lokalnego - innowacje technologiczne

1.5.1. Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce wodno-ściekowej w latach 2002-2007 (Paweł Bartoszczuk)

1.5.2. Dyfuzja innowacji w gospodarce wodno-kanalizacyjnej w latach 2003-2008 na przykładzie oczyszczalni biologicznych (Hanna Godlewska-Majkowska)

1.6. Zachowania innowacyjne samorządu lokalnego - innowacje organizacyjne (Magdalena Typa)

 

2. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH REGIONÓW W 2007 ROKU

2.1. Wprowadzenie (Hanna Godlewska-Majkowska)

2.2. Gospodarka narodowa (Hanna Godlewska-Majkowska)

2.2.1. Atrakcyjność polskich województw

2.2.2. Atrakcyjność inwestycyjna regionów - ujęcie lokalne

2.3. Przemysł (Małgorzata Łyciuk-Bzdyra)

2.3.1. Wprowadzenie i główne założenia metodyczne

2.3.2. Atrakcyjność inwestycyjna województw dla działalności przemysłowej - ujęcie regionalne i lokalne (PAI1)

2.3.3. Atrakcyjność inwestycyjna województw dla przemysłu kapitałochłonnego

2.3.4. Atrakcyjność inwestycyjna województw dla przemysłu pracochłonnego

2.4. Handel i usługi (Hanna Godlewska-Majkowska, Andrzej Wodecki)

2.4.1. Założenia metodyczne

2.4.2. Atrakcyjność inwestycyjna województw

2.4.3. Atrakcyjność inwestycyjna regionów dla sekcji G - ujęcie lokalne

2.5. Turystyka (Patrycjusz Zarębski)

2.5.1. Wstęp

2.5.2. Metoda badawcza

2.5.3. Atrakcyjność inwestycyjna województw

2.5.4. Atrakcyjność inwestycyjna powiatów

2.5.5. Atrakcyjność inwestycyjna gmin

Podsumowanie

2.6. Usługi dla biznesu (Hanna Godlewska-Majkowska)

2.6.1. Wprowadzenie

2.6.2. Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (sekcja K)

2.7. Pośrednictwo finansowe - sekcja J (Krzysztof Zarębski)

2.7.1. Wprowadzenie

2.7.2. Atrakcyjność inwestycyjna województw

2.7.3. Atrakcyjność inwestycyjna powiatów

2.8. Edukacja (Małgorzata Łyciuk-Bzdyra)

2.8.1. Wprowadzenie

2.8.2. Założenia metodyczne

2.8.3. Atrakcyjność inwestycyjna województw - poziom regionalny

2.8.4. Atrakcyjność inwestycyjna województw - ujęcie lokalne

 

3. ZMIANY NA MAPIE POTENCJALNEJ ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POLSKI W LATACH 2002-2007 NA TLE INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW

3.1. Innowacyjność polskich regionów w latach 2002-2007 (Patrycjusz Zarębski)

3.2. Inwestycje w gminach w latach 2002-2007 (Patrycjusz Zarębski)

3.3. Typologia polskich regionów (Patrycjusz Zarębski)

3.3.1. Regiony progresywne

3.3.2. Regiony regresywne

3.3.3. Regiony neutralne

3.3.4. Strategie konkurencji jednostek samorządu terytorialnego a atrakcyjność inwestycyjna (Beata Żelazko)

Podsumowanie

 

Zakończenie (Hanna Godlewska-Majkowska)

Bibliografia

Aneks

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel