Ulubione
  1. Strona główna
  2. AUDYT WEWNĘTRZNY W SEKTORZE PUBLICZNYM Teoria i praktyka

AUDYT WEWNĘTRZNY W SEKTORZE PUBLICZNYM Teoria i praktyka

31,00 zł
27,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,10 zł).
Autor: Redakcja naukowa: Paweł Dec Gabriel Główka
Kod produktu: 978-83-8030-410-9
31,00 zł
27,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,10 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
[[[separator]]]

 

Paweł DEC, Gabriel GŁÓWKA

Po latach przemian gospodarczych, praktycznie w większości obszarów w  Polsce, trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych bez efektywnych komórek audytu wewnętrznego. Ogrom dotychczas przeprowadzonych szkoleń, kursów, studiów, programów certyfikujących oraz doświadczenia dużego grona audytorów wewnętrznych powinien zapewniać wysoki stopień rzetelności podejmowanych w tym zakresie działań. Tymczasem pomimo niewątpliwie wysokich kompetencji osób wykonujących ten zawód wciąż pojawiają się liczne problemy (zwłaszcza w sektorze finansów publicznych) z  praktycznym wdrażaniem oraz przeprowadzaniem zadań z obszaru audytu wewnętrznego. Dzieje się tak z powodu zarówno wielości i różnorodności jednostek sektora finansów publicznych, jak i częstej fluktuacji ich kadry kierowniczej najwyższego szczebla, co najczęściej jest efektem zmian politycznych i skutkuje czasami różnym podejściem zarządzających do pewnych spraw. Stąd też warto, oprócz wymagania systematycznego podnoszenia kwalifikacji, poznawać specyfikę funkcjonowania audytu wewnętrznego w innych podmiotach czy też zdobywać dodatkową wiedzę na temat narzędzi i metod udoskonalających taki proces.

Głównym celem niniejszej monografii jest przedstawienie aktualnych aspektów dotyczących audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Należy nadmienić, że jest to ujęcie wieloautorskie, stąd czasami odmiennie są akcentowane pewne obszary i problemy. W publikacji zaprezentowano połączenie wiedzy teoretycznej z bogatym doświadczeniem zawodowym większości autorów, pracujących na co dzień w sektorze finansów publicznych.

Monografia składa się z jedenastu syntetycznie napisanych rozdziałów. W rozdziale 1 autorka - Renata Guziur - scharakteryzowała ogólnie specyfikę audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce. Akcent położyła na niektóre aspekty jego metodyki, ze szczególnym uwzględnieniem niedocenianej często listy pytań w badaniu audytowym.

Cezary Kulczyński w rozdziale 2 dokonał porównania wybranych regulacji prawnych dotyczących audytu wewnętrznego w Polsce i Unii Europejskiej. Jest to interesujące podejście z uwagi na częste krajowe zmiany legislacyjne w tym obszarze.

W rozdziale 3 Paulina Szumigaj opisała proces realizacji zadania zapewniającego w sektorze finansów publicznych. Przedstawiła zarówno program, stosowane techniki, jak i etap jego finalizacji w jednostkach.

W rozdziale 4 Ewa Pacholska dokonała charakterystyki metodyk zwinnych (agile) w audycie wewnętrznym. Zaprezentowała główne ich rodzaje, które mogą być nie tylko oceniane przez audytorów, ale też przez nich wykorzystywane podczas badań audytowych.

Iwona Musialik w kolejnym rozdziale - 5 kontynuowała temat metodyk zwinnych, skupiając się na praktycznym ich weryfikowaniu oraz stosowaniu w obszarze audytu wewnętrznego. Opisała możliwości poprawy efektywności zespołów audytowych dzięki wykorzystaniu tych metodyk oraz potencjał elastycznego planowania i realizacji zadań audytowych.

W rozdziale 6 Monika Rusin przedstawiła i porównała kwestie etyczne w pracy audytorów i kontrolerów w sektorze finansów publicznych. Szerzej omówiła takie cechy, jak uczciwość, obiektywizm, poufność czy profesjonalizm osób wykonujących takie zawody.

Autor rozdziału 7, Tomasz Marcinkowski, nawiązał do obszaru komunikowania się w audycie wewnętrznym. Przedstawił pojęcie oraz istotę samej komunikacji, oczekiwane umiejętności komunikacyjne audytorów i wytyczne w zakresie procesu komunikacji w przeprowadzanych audytach wewnętrznych.

W rozdziale 8 Renata Dębska scharakteryzowała specyfikę funkcjonowania audytu wewnętrznego na przykładzie Urzędu Miejskiego w Łomży. Autorka przede wszystkim skupiła uwagę na procedurach obowiązujących w tej jednostce oraz faktycznym zakresie przeprowadzanego audytu wewnętrznego.

Rozdział 9, napisany przez Marcina Molendę, dotyczy roli audytu wewnętrznego w obszarze zarządzania nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor opisał możliwości audytorów w zakresie identyfikowania i ograniczania ryzyka związanego z posiadanymi przez samorządy nieruchomościami.

W rozdziale 10 Piotr Odoliński omówił specyfikę zarządzania ryzykiem w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. Scharakteryzował ogólne jego zasady i etapy w tym podmiocie.

W ostatnim rozdziale - 11 Martyna Wróblewska podjęła próbę syntetycznego omówienia legal due diligence w procesie identyfikacji ryzyka w organizacjach. Dokonała także porównania tego narzędzia z audytem, wskazując na ich główne cechy i różnice. Podkreśliła ponadto, że badania prawne w szerszym stopniu mogłyby być wykorzystywane w sektorze publicznym.

Tematyka poszczególnych rozdziałów nie wyczerpuje wszystkich problemów związanych zarówno z działaniem audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, jak też z rolą i kompetencjami, a także pewną oczekiwaną niezależnością audytorów  wewnętrznych wykonujących swoje obowiązki. Autorzy, będący praktykami w obszarze finansów publicznych, nie tylko przedstawiają kluczowe aspekty poszczególnych procedur audytu wewnętrznego, ale również uwypuklają ich mocne oraz słabe strony, niekiedy z zupełnie innej perspektywy. To z kolei otwiera pole do dalszej dyskusji nad ewolucją audytu wewnętrznego w obszarze finansów publicznych i potencjalnymi kierunkami jego dalszego rozwoju.

 

 

[[[separator]]]

 

Paweł DEC, Gabriel GŁÓWKA

WSTĘP

 

Renata GUZIUR

AUDYT WEWNĘTRZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wprowadzenie

1.1. Istota i znaczenie audytu wewnętrznego

1.2. Wybrane aspekty metodyki audytu wewnętrznego

1.3. Lista kontrolna jako skuteczne narzędzie w badaniu audytowym

Zakończenie

 

Cezary KULCZYŃSKI

ASPEKTY PRAWNE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

Wprowadzenie

2.1. Audyt wewnętrzny według ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

2.2. Regulacje prawne dotyczące audytu wewnętrznego w instytucjach Unii Europejskiej

2.3. Regulacje prawne dotyczące audytu wewnętrznego w krajach Unii Europejskiej

Zakończenie

 

Paulina SZUMIGAJ

PROCES REALIZACJI ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wprowadzenie

3.1. Zadanie zapewniające w sektorze publicznym

3.2. Program zadania zapewniającego

3.3. Techniki audytowe stosowane w trakcie realizacji zadania zapewniającego

3.4. Finalizacja realizacji zadania zapewniającego

Zakończenie

 

Ewa PACHOLSKA

METODYKI ZWINNE W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM

Wprowadzenie

4.1. Geneza i manifest zwinnego programowania

4.2. Metodyki zwinne a model kaskadowy

4.3. Metodyki zwinne wykorzystywane w audycie wewnętrznym - scrum, kanban i lean

Zakończenie

 

Iwona MUSIALIK

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE METODYK ZWINNYCH W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM

Wprowadzenie

5.1. Wykorzystanie metodyk zwinnych w różnych obszarach działalności organizacji

5.2. Audyt projektów realizowanych metodykami zwinnymi

5.3. Elastyczne planowanie zadań audytowych

5.4. Realizacja zadań audytowych z wykorzystaniem metodyki lean

Zakończenie

 

Monika RUSIN

ETYKA W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM I W KONTROLI PAŃSTWOWEJ

Wprowadzenie

6.1. Pojęcie etyki zawodowej

6.2. Etyka w standardach i zasadach audytu wewnętrznego

6.3. Porównanie standardów audytu wewnętrznego i standardów kontroli państwowej

Zakończenie

 

Tomasz MARCINKOWSKI

KOMUNIKACJA W PRACY AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Wprowadzenie

7.1. Pojęcie i istota komunikacji

7.2. Umiejętności komunikacyjne audytora wewnętrznego

7.3. Komunikacja w działaniach audytora wewnętrznego

Zakończenie

 

Renata DĘBSKA

ZNACZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA PRZYKŁADZIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOMŻY

Wprowadzenie

8.1. Procedury i zadania audytu wewnętrznego

8.2. Procedury dotyczące audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Łomży

8.3. Zakres przeprowadzania audytu wewnętrznego w 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży

Zakończenie

 

Marcin MOLENDA

ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W OBSZARZE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie

9.1. Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego

9.2. Znaczenie audytu wewnętrznego w identyfikowaniu ryzyka związanego z zarządzaniem nieruchomościami samorządowymi

9.3. Możliwości audytu wewnętrznego w ograniczaniu ryzyka związanego z zarządzaniem nieruchomościami samorządowymi

9.4. Kierunki zmian audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego

Zakończenie

 

Piotr ODOLIŃSKI

PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W IZBIE ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE

Wprowadzenie

10.1. Istota ryzyka

10.2. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem w IAS

10.3. Etapy zarządzania ryzykiem w IAS w Warszawie

Zakończenie

 

Martyna WRÓBLEWSKA

LEGAL DUE DILIGENCE JAKO NARZĘDZIE IDENTYFIKACJI RYZYKA

Wprowadzenie

11.1. Legal due diligence a audyt

11.2. Cele przeprowadzania legal due diligence i jego znaczenie dla identyfikacji ryzyka

11.3. Zakres legal due diligence

11.4. Etapy legal due diligence

11.5. Ocena zidentyfikowanego ryzyka prawnego

11.6. Skutki legal due diligence dla zarządzania ryzykiem

Zakończenie

BIBLIOGRAFIA

 

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 131

Wstęp

 

Paweł DEC, Gabriel GŁÓWKA

Po latach przemian gospodarczych, praktycznie w większości obszarów w  Polsce, trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych bez efektywnych komórek audytu wewnętrznego. Ogrom dotychczas przeprowadzonych szkoleń, kursów, studiów, programów certyfikujących oraz doświadczenia dużego grona audytorów wewnętrznych powinien zapewniać wysoki stopień rzetelności podejmowanych w tym zakresie działań. Tymczasem pomimo niewątpliwie wysokich kompetencji osób wykonujących ten zawód wciąż pojawiają się liczne problemy (zwłaszcza w sektorze finansów publicznych) z  praktycznym wdrażaniem oraz przeprowadzaniem zadań z obszaru audytu wewnętrznego. Dzieje się tak z powodu zarówno wielości i różnorodności jednostek sektora finansów publicznych, jak i częstej fluktuacji ich kadry kierowniczej najwyższego szczebla, co najczęściej jest efektem zmian politycznych i skutkuje czasami różnym podejściem zarządzających do pewnych spraw. Stąd też warto, oprócz wymagania systematycznego podnoszenia kwalifikacji, poznawać specyfikę funkcjonowania audytu wewnętrznego w innych podmiotach czy też zdobywać dodatkową wiedzę na temat narzędzi i metod udoskonalających taki proces.

Głównym celem niniejszej monografii jest przedstawienie aktualnych aspektów dotyczących audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Należy nadmienić, że jest to ujęcie wieloautorskie, stąd czasami odmiennie są akcentowane pewne obszary i problemy. W publikacji zaprezentowano połączenie wiedzy teoretycznej z bogatym doświadczeniem zawodowym większości autorów, pracujących na co dzień w sektorze finansów publicznych.

Monografia składa się z jedenastu syntetycznie napisanych rozdziałów. W rozdziale 1 autorka - Renata Guziur - scharakteryzowała ogólnie specyfikę audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce. Akcent położyła na niektóre aspekty jego metodyki, ze szczególnym uwzględnieniem niedocenianej często listy pytań w badaniu audytowym.

Cezary Kulczyński w rozdziale 2 dokonał porównania wybranych regulacji prawnych dotyczących audytu wewnętrznego w Polsce i Unii Europejskiej. Jest to interesujące podejście z uwagi na częste krajowe zmiany legislacyjne w tym obszarze.

W rozdziale 3 Paulina Szumigaj opisała proces realizacji zadania zapewniającego w sektorze finansów publicznych. Przedstawiła zarówno program, stosowane techniki, jak i etap jego finalizacji w jednostkach.

W rozdziale 4 Ewa Pacholska dokonała charakterystyki metodyk zwinnych (agile) w audycie wewnętrznym. Zaprezentowała główne ich rodzaje, które mogą być nie tylko oceniane przez audytorów, ale też przez nich wykorzystywane podczas badań audytowych.

Iwona Musialik w kolejnym rozdziale - 5 kontynuowała temat metodyk zwinnych, skupiając się na praktycznym ich weryfikowaniu oraz stosowaniu w obszarze audytu wewnętrznego. Opisała możliwości poprawy efektywności zespołów audytowych dzięki wykorzystaniu tych metodyk oraz potencjał elastycznego planowania i realizacji zadań audytowych.

W rozdziale 6 Monika Rusin przedstawiła i porównała kwestie etyczne w pracy audytorów i kontrolerów w sektorze finansów publicznych. Szerzej omówiła takie cechy, jak uczciwość, obiektywizm, poufność czy profesjonalizm osób wykonujących takie zawody.

Autor rozdziału 7, Tomasz Marcinkowski, nawiązał do obszaru komunikowania się w audycie wewnętrznym. Przedstawił pojęcie oraz istotę samej komunikacji, oczekiwane umiejętności komunikacyjne audytorów i wytyczne w zakresie procesu komunikacji w przeprowadzanych audytach wewnętrznych.

W rozdziale 8 Renata Dębska scharakteryzowała specyfikę funkcjonowania audytu wewnętrznego na przykładzie Urzędu Miejskiego w Łomży. Autorka przede wszystkim skupiła uwagę na procedurach obowiązujących w tej jednostce oraz faktycznym zakresie przeprowadzanego audytu wewnętrznego.

Rozdział 9, napisany przez Marcina Molendę, dotyczy roli audytu wewnętrznego w obszarze zarządzania nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor opisał możliwości audytorów w zakresie identyfikowania i ograniczania ryzyka związanego z posiadanymi przez samorządy nieruchomościami.

W rozdziale 10 Piotr Odoliński omówił specyfikę zarządzania ryzykiem w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. Scharakteryzował ogólne jego zasady i etapy w tym podmiocie.

W ostatnim rozdziale - 11 Martyna Wróblewska podjęła próbę syntetycznego omówienia legal due diligence w procesie identyfikacji ryzyka w organizacjach. Dokonała także porównania tego narzędzia z audytem, wskazując na ich główne cechy i różnice. Podkreśliła ponadto, że badania prawne w szerszym stopniu mogłyby być wykorzystywane w sektorze publicznym.

Tematyka poszczególnych rozdziałów nie wyczerpuje wszystkich problemów związanych zarówno z działaniem audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, jak też z rolą i kompetencjami, a także pewną oczekiwaną niezależnością audytorów  wewnętrznych wykonujących swoje obowiązki. Autorzy, będący praktykami w obszarze finansów publicznych, nie tylko przedstawiają kluczowe aspekty poszczególnych procedur audytu wewnętrznego, ale również uwypuklają ich mocne oraz słabe strony, niekiedy z zupełnie innej perspektywy. To z kolei otwiera pole do dalszej dyskusji nad ewolucją audytu wewnętrznego w obszarze finansów publicznych i potencjalnymi kierunkami jego dalszego rozwoju.

 

 

Spis treści

 

Paweł DEC, Gabriel GŁÓWKA

WSTĘP

 

Renata GUZIUR

AUDYT WEWNĘTRZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wprowadzenie

1.1. Istota i znaczenie audytu wewnętrznego

1.2. Wybrane aspekty metodyki audytu wewnętrznego

1.3. Lista kontrolna jako skuteczne narzędzie w badaniu audytowym

Zakończenie

 

Cezary KULCZYŃSKI

ASPEKTY PRAWNE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

Wprowadzenie

2.1. Audyt wewnętrzny według ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

2.2. Regulacje prawne dotyczące audytu wewnętrznego w instytucjach Unii Europejskiej

2.3. Regulacje prawne dotyczące audytu wewnętrznego w krajach Unii Europejskiej

Zakończenie

 

Paulina SZUMIGAJ

PROCES REALIZACJI ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wprowadzenie

3.1. Zadanie zapewniające w sektorze publicznym

3.2. Program zadania zapewniającego

3.3. Techniki audytowe stosowane w trakcie realizacji zadania zapewniającego

3.4. Finalizacja realizacji zadania zapewniającego

Zakończenie

 

Ewa PACHOLSKA

METODYKI ZWINNE W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM

Wprowadzenie

4.1. Geneza i manifest zwinnego programowania

4.2. Metodyki zwinne a model kaskadowy

4.3. Metodyki zwinne wykorzystywane w audycie wewnętrznym - scrum, kanban i lean

Zakończenie

 

Iwona MUSIALIK

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE METODYK ZWINNYCH W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM

Wprowadzenie

5.1. Wykorzystanie metodyk zwinnych w różnych obszarach działalności organizacji

5.2. Audyt projektów realizowanych metodykami zwinnymi

5.3. Elastyczne planowanie zadań audytowych

5.4. Realizacja zadań audytowych z wykorzystaniem metodyki lean

Zakończenie

 

Monika RUSIN

ETYKA W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM I W KONTROLI PAŃSTWOWEJ

Wprowadzenie

6.1. Pojęcie etyki zawodowej

6.2. Etyka w standardach i zasadach audytu wewnętrznego

6.3. Porównanie standardów audytu wewnętrznego i standardów kontroli państwowej

Zakończenie

 

Tomasz MARCINKOWSKI

KOMUNIKACJA W PRACY AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Wprowadzenie

7.1. Pojęcie i istota komunikacji

7.2. Umiejętności komunikacyjne audytora wewnętrznego

7.3. Komunikacja w działaniach audytora wewnętrznego

Zakończenie

 

Renata DĘBSKA

ZNACZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA PRZYKŁADZIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOMŻY

Wprowadzenie

8.1. Procedury i zadania audytu wewnętrznego

8.2. Procedury dotyczące audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Łomży

8.3. Zakres przeprowadzania audytu wewnętrznego w 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży

Zakończenie

 

Marcin MOLENDA

ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W OBSZARZE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie

9.1. Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego

9.2. Znaczenie audytu wewnętrznego w identyfikowaniu ryzyka związanego z zarządzaniem nieruchomościami samorządowymi

9.3. Możliwości audytu wewnętrznego w ograniczaniu ryzyka związanego z zarządzaniem nieruchomościami samorządowymi

9.4. Kierunki zmian audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego

Zakończenie

 

Piotr ODOLIŃSKI

PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W IZBIE ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE

Wprowadzenie

10.1. Istota ryzyka

10.2. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem w IAS

10.3. Etapy zarządzania ryzykiem w IAS w Warszawie

Zakończenie

 

Martyna WRÓBLEWSKA

LEGAL DUE DILIGENCE JAKO NARZĘDZIE IDENTYFIKACJI RYZYKA

Wprowadzenie

11.1. Legal due diligence a audyt

11.2. Cele przeprowadzania legal due diligence i jego znaczenie dla identyfikacji ryzyka

11.3. Zakres legal due diligence

11.4. Etapy legal due diligence

11.5. Ocena zidentyfikowanego ryzyka prawnego

11.6. Skutki legal due diligence dla zarządzania ryzykiem

Zakończenie

BIBLIOGRAFIA

 

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 131

 

Paweł DEC, Gabriel GŁÓWKA

Po latach przemian gospodarczych, praktycznie w większości obszarów w  Polsce, trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych bez efektywnych komórek audytu wewnętrznego. Ogrom dotychczas przeprowadzonych szkoleń, kursów, studiów, programów certyfikujących oraz doświadczenia dużego grona audytorów wewnętrznych powinien zapewniać wysoki stopień rzetelności podejmowanych w tym zakresie działań. Tymczasem pomimo niewątpliwie wysokich kompetencji osób wykonujących ten zawód wciąż pojawiają się liczne problemy (zwłaszcza w sektorze finansów publicznych) z  praktycznym wdrażaniem oraz przeprowadzaniem zadań z obszaru audytu wewnętrznego. Dzieje się tak z powodu zarówno wielości i różnorodności jednostek sektora finansów publicznych, jak i częstej fluktuacji ich kadry kierowniczej najwyższego szczebla, co najczęściej jest efektem zmian politycznych i skutkuje czasami różnym podejściem zarządzających do pewnych spraw. Stąd też warto, oprócz wymagania systematycznego podnoszenia kwalifikacji, poznawać specyfikę funkcjonowania audytu wewnętrznego w innych podmiotach czy też zdobywać dodatkową wiedzę na temat narzędzi i metod udoskonalających taki proces.

Głównym celem niniejszej monografii jest przedstawienie aktualnych aspektów dotyczących audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Należy nadmienić, że jest to ujęcie wieloautorskie, stąd czasami odmiennie są akcentowane pewne obszary i problemy. W publikacji zaprezentowano połączenie wiedzy teoretycznej z bogatym doświadczeniem zawodowym większości autorów, pracujących na co dzień w sektorze finansów publicznych.

Monografia składa się z jedenastu syntetycznie napisanych rozdziałów. W rozdziale 1 autorka - Renata Guziur - scharakteryzowała ogólnie specyfikę audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce. Akcent położyła na niektóre aspekty jego metodyki, ze szczególnym uwzględnieniem niedocenianej często listy pytań w badaniu audytowym.

Cezary Kulczyński w rozdziale 2 dokonał porównania wybranych regulacji prawnych dotyczących audytu wewnętrznego w Polsce i Unii Europejskiej. Jest to interesujące podejście z uwagi na częste krajowe zmiany legislacyjne w tym obszarze.

W rozdziale 3 Paulina Szumigaj opisała proces realizacji zadania zapewniającego w sektorze finansów publicznych. Przedstawiła zarówno program, stosowane techniki, jak i etap jego finalizacji w jednostkach.

W rozdziale 4 Ewa Pacholska dokonała charakterystyki metodyk zwinnych (agile) w audycie wewnętrznym. Zaprezentowała główne ich rodzaje, które mogą być nie tylko oceniane przez audytorów, ale też przez nich wykorzystywane podczas badań audytowych.

Iwona Musialik w kolejnym rozdziale - 5 kontynuowała temat metodyk zwinnych, skupiając się na praktycznym ich weryfikowaniu oraz stosowaniu w obszarze audytu wewnętrznego. Opisała możliwości poprawy efektywności zespołów audytowych dzięki wykorzystaniu tych metodyk oraz potencjał elastycznego planowania i realizacji zadań audytowych.

W rozdziale 6 Monika Rusin przedstawiła i porównała kwestie etyczne w pracy audytorów i kontrolerów w sektorze finansów publicznych. Szerzej omówiła takie cechy, jak uczciwość, obiektywizm, poufność czy profesjonalizm osób wykonujących takie zawody.

Autor rozdziału 7, Tomasz Marcinkowski, nawiązał do obszaru komunikowania się w audycie wewnętrznym. Przedstawił pojęcie oraz istotę samej komunikacji, oczekiwane umiejętności komunikacyjne audytorów i wytyczne w zakresie procesu komunikacji w przeprowadzanych audytach wewnętrznych.

W rozdziale 8 Renata Dębska scharakteryzowała specyfikę funkcjonowania audytu wewnętrznego na przykładzie Urzędu Miejskiego w Łomży. Autorka przede wszystkim skupiła uwagę na procedurach obowiązujących w tej jednostce oraz faktycznym zakresie przeprowadzanego audytu wewnętrznego.

Rozdział 9, napisany przez Marcina Molendę, dotyczy roli audytu wewnętrznego w obszarze zarządzania nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor opisał możliwości audytorów w zakresie identyfikowania i ograniczania ryzyka związanego z posiadanymi przez samorządy nieruchomościami.

W rozdziale 10 Piotr Odoliński omówił specyfikę zarządzania ryzykiem w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. Scharakteryzował ogólne jego zasady i etapy w tym podmiocie.

W ostatnim rozdziale - 11 Martyna Wróblewska podjęła próbę syntetycznego omówienia legal due diligence w procesie identyfikacji ryzyka w organizacjach. Dokonała także porównania tego narzędzia z audytem, wskazując na ich główne cechy i różnice. Podkreśliła ponadto, że badania prawne w szerszym stopniu mogłyby być wykorzystywane w sektorze publicznym.

Tematyka poszczególnych rozdziałów nie wyczerpuje wszystkich problemów związanych zarówno z działaniem audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, jak też z rolą i kompetencjami, a także pewną oczekiwaną niezależnością audytorów  wewnętrznych wykonujących swoje obowiązki. Autorzy, będący praktykami w obszarze finansów publicznych, nie tylko przedstawiają kluczowe aspekty poszczególnych procedur audytu wewnętrznego, ale również uwypuklają ich mocne oraz słabe strony, niekiedy z zupełnie innej perspektywy. To z kolei otwiera pole do dalszej dyskusji nad ewolucją audytu wewnętrznego w obszarze finansów publicznych i potencjalnymi kierunkami jego dalszego rozwoju.

 

 

 

Paweł DEC, Gabriel GŁÓWKA

WSTĘP

 

Renata GUZIUR

AUDYT WEWNĘTRZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wprowadzenie

1.1. Istota i znaczenie audytu wewnętrznego

1.2. Wybrane aspekty metodyki audytu wewnętrznego

1.3. Lista kontrolna jako skuteczne narzędzie w badaniu audytowym

Zakończenie

 

Cezary KULCZYŃSKI

ASPEKTY PRAWNE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

Wprowadzenie

2.1. Audyt wewnętrzny według ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

2.2. Regulacje prawne dotyczące audytu wewnętrznego w instytucjach Unii Europejskiej

2.3. Regulacje prawne dotyczące audytu wewnętrznego w krajach Unii Europejskiej

Zakończenie

 

Paulina SZUMIGAJ

PROCES REALIZACJI ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wprowadzenie

3.1. Zadanie zapewniające w sektorze publicznym

3.2. Program zadania zapewniającego

3.3. Techniki audytowe stosowane w trakcie realizacji zadania zapewniającego

3.4. Finalizacja realizacji zadania zapewniającego

Zakończenie

 

Ewa PACHOLSKA

METODYKI ZWINNE W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM

Wprowadzenie

4.1. Geneza i manifest zwinnego programowania

4.2. Metodyki zwinne a model kaskadowy

4.3. Metodyki zwinne wykorzystywane w audycie wewnętrznym - scrum, kanban i lean

Zakończenie

 

Iwona MUSIALIK

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE METODYK ZWINNYCH W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM

Wprowadzenie

5.1. Wykorzystanie metodyk zwinnych w różnych obszarach działalności organizacji

5.2. Audyt projektów realizowanych metodykami zwinnymi

5.3. Elastyczne planowanie zadań audytowych

5.4. Realizacja zadań audytowych z wykorzystaniem metodyki lean

Zakończenie

 

Monika RUSIN

ETYKA W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM I W KONTROLI PAŃSTWOWEJ

Wprowadzenie

6.1. Pojęcie etyki zawodowej

6.2. Etyka w standardach i zasadach audytu wewnętrznego

6.3. Porównanie standardów audytu wewnętrznego i standardów kontroli państwowej

Zakończenie

 

Tomasz MARCINKOWSKI

KOMUNIKACJA W PRACY AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Wprowadzenie

7.1. Pojęcie i istota komunikacji

7.2. Umiejętności komunikacyjne audytora wewnętrznego

7.3. Komunikacja w działaniach audytora wewnętrznego

Zakończenie

 

Renata DĘBSKA

ZNACZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA PRZYKŁADZIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOMŻY

Wprowadzenie

8.1. Procedury i zadania audytu wewnętrznego

8.2. Procedury dotyczące audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Łomży

8.3. Zakres przeprowadzania audytu wewnętrznego w 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży

Zakończenie

 

Marcin MOLENDA

ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W OBSZARZE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie

9.1. Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego

9.2. Znaczenie audytu wewnętrznego w identyfikowaniu ryzyka związanego z zarządzaniem nieruchomościami samorządowymi

9.3. Możliwości audytu wewnętrznego w ograniczaniu ryzyka związanego z zarządzaniem nieruchomościami samorządowymi

9.4. Kierunki zmian audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego

Zakończenie

 

Piotr ODOLIŃSKI

PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W IZBIE ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE

Wprowadzenie

10.1. Istota ryzyka

10.2. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem w IAS

10.3. Etapy zarządzania ryzykiem w IAS w Warszawie

Zakończenie

 

Martyna WRÓBLEWSKA

LEGAL DUE DILIGENCE JAKO NARZĘDZIE IDENTYFIKACJI RYZYKA

Wprowadzenie

11.1. Legal due diligence a audyt

11.2. Cele przeprowadzania legal due diligence i jego znaczenie dla identyfikacji ryzyka

11.3. Zakres legal due diligence

11.4. Etapy legal due diligence

11.5. Ocena zidentyfikowanego ryzyka prawnego

11.6. Skutki legal due diligence dla zarządzania ryzykiem

Zakończenie

BIBLIOGRAFIA

 

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel