Ulubione
  1. Strona główna
  2. ANATOMIA KRYZYSU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ANATOMIA KRYZYSU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

34,00 zł
30,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,40 zł).
Autor: red. Maria Romanowska Patryk Dziurski
Kod produktu: 978-83-8030-104-7
34,00 zł
30,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,40 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

We współczesnej gospodarce kryzys nie jest stanem wyjątkowym, lecz nierozłącznym elementem rozwoju każdej organizacji. Część zarówno teoretyków, jak i praktyków biznesu uważa, że obecnie żyjemy w czasach permanentnego kryzysu, przez co umiejętność zarządzania organizacją w kryzysie stała się kluczową kompetencją menedżera. Bardzo często kryzys rozumiany jest jako sytuacja zagrażająca gospodarce, organizacjom oraz jednostkom. Można jednak spojrzeć na niego także jak na szansę rozwojową oraz początek kolejnych sukcesów organizacji. W historii gospodarczej świata oraz Polski z łatwością można znaleźć wiele opowieści o wielkich sukcesach, ale też spektakularnych porażkach w walce z kryzysem. Wystarczy spojrzeć na listę największych firm w przeszłości - część z nich dziś już nie istnieje lub nie odgrywa znaczącej roli w biznesie. Niegdysiejsi liderzy zostali pokonani przez organizacje, które w starciu z kryzysem dokonały radykalnych zmian, przezwyciężyły go i dziś znajdują się na etapie dynamicznego rozwoju.

Historie sukcesów i upadków przedsiębiorstw fascynują i zmuszają do refleksji, dlatego też badania nad kryzysem przedsiębiorstwa są prowadzone na świecie nieprzerwanie od połowy XX w. Wielu przedstawicieli nauk ekonomicznych stara się wyjaśnić fenomen kryzysu i odpowiedzieć na ważne pytania nurtujące menedżerów oraz naukowców: jak uniknąć kryzysu i jak radzić sobie z nim, kiedy już się pojawi Mimo wielu badań empirycznych i koncepcji teoretycznych pytania te nie doczekały się dotąd pełnego wyjaśnienia, a część sformułowanych odpowiedzi uległa już dezaktualizacji. Opowieści z przeszłości nie przestają być jednak użyteczne, w dalszym ciągu mogą służyć jako przykłady dobrych i złych praktyk zarządzania w kryzysie. Ważne jest też opisywanie kolejnych historii, ponieważ świat się zmienia i zmieniają się determinanty kryzysu oraz możliwości radzenia sobie z nim.

Na początku 2015 r. grupa doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. M. Romanowskiej rozpoczęła pracę nad niniejszą publikacją. Główną inspiracją do napisania monografii była chęć poszerzenia wiedzy na temat zjawiska kryzysu w organizacji, wskazania dobrych i złych praktyk oraz przeprowadzenia badań pilotażowych, na podstawie których będzie możliwe postawienie hipotez do przyszłych badań nad zachowaniami przedsiębiorstw w sytuacjach kryzysowych. Badania polegały na opracowaniu opisów siedmiu przedsiębiorstw w kryzysie na podstawie przygotowanego schematu analizy. W badaniach zarejestrowano wszystkie etapy kryzysu: sytuację go poprzedzającą, kolejne jego fazy (kryzys strategiczny, kryzys wyników, kryzys płynności oraz niewypłacalność), wszystkie ważne działania zarządu zmierzające do powstrzymania go i rozwiązania sytuacji kryzysowej. Na podstawie opisów przypadków opracowano w formie tabelarycznej zestawienie, w którym syntetycznie opisano symptomy i przebieg kryzysu, jego zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny oraz działania restrukturyzacyjne i ich skutki.

Do badań wybrano osiem przedsiębiorstw, których kryzysowe historie autorzy uznali za interesujące i warte głębszej analizy: Eastman Kodak Company, Fujifilm Corporation, Nokia Corporation, spółkę FagorMastercook, grupę kapitałową CEDC, grupę kapitałową Polimex-Mostostal, grupę kapitałową Monnari i Polski Koncern Mięsny Duda. Są to duże firmy, grupy kapitałowe odgrywające przed kryzysem znaczącą, a najczęściej kluczową rolę na swoich rynkach. Dobierając firmy do badań, brano pod uwagę dostępność informacji - ze względu na ekonomiczne znaczenie i sukcesy firmy te były dobrze opisane w prasie ekonomicznej oraz w Internecie, większość z nich to spółki publiczne, udostępniające historyczne raporty. W przypadku dwóch przedsiębiorstw - Monnari i Polimexu-Mostostalu - kryzys zakończył się sukcesem okupionym jednak stratami i wieloma wyrzeczeniami, pozostałe stały się firmami niszowymi (Kodak, Nokia), zostały zlikwidowane (FagorMastercook) lub przejęte (PKM Duda i CEDC).

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów. Trzy pierwsze stanowią przegląd koncepcji teoretycznych z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu przydatnych do objaśniania oraz analizy zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie, a także dostarczających metod pomiaru zjawisk kryzysowych. Monografię otwiera rozdział K. Borzym, w którym autorka przedstawiła najważniejsze ekonomiczne koncepcje odnoszące się do problematyki kryzysu w przedsiębiorstwie. W rozdziale drugim P. Dziurski i I. Kozłowska przedstawili zjawisko kryzysu w organizacji w świetle wybranych koncepcji ekonomii branży oraz zarządzania. W rozdziale trzecim Ł. Kozłowski opisał metody prognozowania upadłości przedsiębiorstwa, poczynając od pierwszych modeli jednoczynnikowych, poprzez wielowymiarowe modele dyskryminacyjne, modele regresji, sieci neuronowe, na metodach alternatywnych kończąc. W kolejnych rozdziałach zamieszczono siedem studiów przypadku opracowanych według tej samej struktury: historia rozwoju firmy, kryzys i restrukturyzacja oraz podsumowanie, w którym zdiagnozowano przyczyny kryzysu i oceniono restrukturyzację, odwołując się do koncepcji teoretycznych przedstawionych w pierwszych trzech rozdziałach, mających charakter teoretyczny. W rozdziale czwartym, autorstwa P. Dziurskiego, opisano dwie wielkie firmy z branży fotografii analogowej, które działały w podobnych warunkach rynkowych, ale przyjęły odmienne strategie w walce z przełomową innowacją, co w przypadku każdej z tych firm przyniosło inne efekty - Kodaka doprowadziło do upadku, a Fujifilm pozwoliło odnieść sukces. W rozdziale piątym M. Moszczeńska oraz J. Szczepkowski przedstawili kryzys w fińskiej firmie Nokia, która nie poradziła sobie w walce z tzw. smart rewolucją i przegrała w wyścigu o pozycję lidera z firmami Apple oraz Samsung. Autorka szóstego rozdziału, M. Sikorska, przeanalizowała kłopoty właściciela marki Mastercook, który w wyniku problemów spółki matki został zmuszony do zakończenia działalności. W rozdziale siódmym M. Muszyński ukazał losy spółki CEDC, której właściciel na skutek zmian w makrootoczeniu oraz błędów strategicznych musiał oddać przywództwo w organizacji nowemu inwestorowi. Rozdział ósmy, autorstwa Ł. Kozłowskiego, prezentuje historię przedsiębiorstwa Polimex-Mostostal, które w wyniku kryzysu makroekonomicznego oraz błędów menedżerów musiano ratować przed upadkiem. W rozdziale dziewiątym K. Borzym opisała firmę Monnari i jej zwycięską walkę z kryzysem ostatnich kilku lat. W rozdziale dziesiątym I. Kozłowska przedstawiła historię rodzinnej firmy PKM Duda, której właściciele w wyniku kryzysu utracili nad nią kontrolę.

W zakończeniu zestawiono w tabeli wszystkie opisy, eksponując ich najważniejsze elementy: symptomy i przebieg kryzysu, przyczyny oraz działania restrukturyzacyjne. Ujęto również najważniejsze obserwacje i wnioski z badań.

Książka jest skierowana zarówno do pracowników naukowych uczelni wyższych, jak i do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz praktyków biznesu. Dla naukowców może stać się inspiracją do prowadzenia dalszych badań oraz zajęć dydaktycznych. Adepci nauki zarządzania oraz praktycy biznesu znajdą w niej ciekawe przypadki, które pozwolą im lepiej zrozumieć zjawisko kryzysu, oraz wskazówki dotyczące tego, jak sobie z nim radzić oraz jakich błędów należy unikać.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Rozdział 1. Kryzys przedsiębiorstwa w perspektywie ekonomicznej

 

 

Rozdział 2. Kryzys organizacji w wybranych koncepcjach ekonomii branży oraz zarządzania

 

Rozdział 3. Metody prognozowania upadłości przedsiębiorstw

 

Rozdział 4. Branża fotografii analogowej - jak zwyciężyć i jak przegrać w konfrontacji z przełomową innowacją?

 

Rozdział 5. Nokia - od pozycji lidera do spektakularnego upadku

 

Rozdział 6. Kryzys w FagorMastercook - efekt domina

 

Rozdział 7. Kryzys w Central European Distribution Corporation (CEDC)

 

Rozdział 8. Polimex-Mostostal - 3 lata na krawędzi upadłości

 

Rozdział 9. Monnari - kryzys i odrodzenie

 

Rozdział 10. PKM Duda - sukces, upadek i odrodzenie

 

Zakończenie

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 152

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

We współczesnej gospodarce kryzys nie jest stanem wyjątkowym, lecz nierozłącznym elementem rozwoju każdej organizacji. Część zarówno teoretyków, jak i praktyków biznesu uważa, że obecnie żyjemy w czasach permanentnego kryzysu, przez co umiejętność zarządzania organizacją w kryzysie stała się kluczową kompetencją menedżera. Bardzo często kryzys rozumiany jest jako sytuacja zagrażająca gospodarce, organizacjom oraz jednostkom. Można jednak spojrzeć na niego także jak na szansę rozwojową oraz początek kolejnych sukcesów organizacji. W historii gospodarczej świata oraz Polski z łatwością można znaleźć wiele opowieści o wielkich sukcesach, ale też spektakularnych porażkach w walce z kryzysem. Wystarczy spojrzeć na listę największych firm w przeszłości - część z nich dziś już nie istnieje lub nie odgrywa znaczącej roli w biznesie. Niegdysiejsi liderzy zostali pokonani przez organizacje, które w starciu z kryzysem dokonały radykalnych zmian, przezwyciężyły go i dziś znajdują się na etapie dynamicznego rozwoju.

Historie sukcesów i upadków przedsiębiorstw fascynują i zmuszają do refleksji, dlatego też badania nad kryzysem przedsiębiorstwa są prowadzone na świecie nieprzerwanie od połowy XX w. Wielu przedstawicieli nauk ekonomicznych stara się wyjaśnić fenomen kryzysu i odpowiedzieć na ważne pytania nurtujące menedżerów oraz naukowców: jak uniknąć kryzysu i jak radzić sobie z nim, kiedy już się pojawi Mimo wielu badań empirycznych i koncepcji teoretycznych pytania te nie doczekały się dotąd pełnego wyjaśnienia, a część sformułowanych odpowiedzi uległa już dezaktualizacji. Opowieści z przeszłości nie przestają być jednak użyteczne, w dalszym ciągu mogą służyć jako przykłady dobrych i złych praktyk zarządzania w kryzysie. Ważne jest też opisywanie kolejnych historii, ponieważ świat się zmienia i zmieniają się determinanty kryzysu oraz możliwości radzenia sobie z nim.

Na początku 2015 r. grupa doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. M. Romanowskiej rozpoczęła pracę nad niniejszą publikacją. Główną inspiracją do napisania monografii była chęć poszerzenia wiedzy na temat zjawiska kryzysu w organizacji, wskazania dobrych i złych praktyk oraz przeprowadzenia badań pilotażowych, na podstawie których będzie możliwe postawienie hipotez do przyszłych badań nad zachowaniami przedsiębiorstw w sytuacjach kryzysowych. Badania polegały na opracowaniu opisów siedmiu przedsiębiorstw w kryzysie na podstawie przygotowanego schematu analizy. W badaniach zarejestrowano wszystkie etapy kryzysu: sytuację go poprzedzającą, kolejne jego fazy (kryzys strategiczny, kryzys wyników, kryzys płynności oraz niewypłacalność), wszystkie ważne działania zarządu zmierzające do powstrzymania go i rozwiązania sytuacji kryzysowej. Na podstawie opisów przypadków opracowano w formie tabelarycznej zestawienie, w którym syntetycznie opisano symptomy i przebieg kryzysu, jego zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny oraz działania restrukturyzacyjne i ich skutki.

Do badań wybrano osiem przedsiębiorstw, których kryzysowe historie autorzy uznali za interesujące i warte głębszej analizy: Eastman Kodak Company, Fujifilm Corporation, Nokia Corporation, spółkę FagorMastercook, grupę kapitałową CEDC, grupę kapitałową Polimex-Mostostal, grupę kapitałową Monnari i Polski Koncern Mięsny Duda. Są to duże firmy, grupy kapitałowe odgrywające przed kryzysem znaczącą, a najczęściej kluczową rolę na swoich rynkach. Dobierając firmy do badań, brano pod uwagę dostępność informacji - ze względu na ekonomiczne znaczenie i sukcesy firmy te były dobrze opisane w prasie ekonomicznej oraz w Internecie, większość z nich to spółki publiczne, udostępniające historyczne raporty. W przypadku dwóch przedsiębiorstw - Monnari i Polimexu-Mostostalu - kryzys zakończył się sukcesem okupionym jednak stratami i wieloma wyrzeczeniami, pozostałe stały się firmami niszowymi (Kodak, Nokia), zostały zlikwidowane (FagorMastercook) lub przejęte (PKM Duda i CEDC).

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów. Trzy pierwsze stanowią przegląd koncepcji teoretycznych z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu przydatnych do objaśniania oraz analizy zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie, a także dostarczających metod pomiaru zjawisk kryzysowych. Monografię otwiera rozdział K. Borzym, w którym autorka przedstawiła najważniejsze ekonomiczne koncepcje odnoszące się do problematyki kryzysu w przedsiębiorstwie. W rozdziale drugim P. Dziurski i I. Kozłowska przedstawili zjawisko kryzysu w organizacji w świetle wybranych koncepcji ekonomii branży oraz zarządzania. W rozdziale trzecim Ł. Kozłowski opisał metody prognozowania upadłości przedsiębiorstwa, poczynając od pierwszych modeli jednoczynnikowych, poprzez wielowymiarowe modele dyskryminacyjne, modele regresji, sieci neuronowe, na metodach alternatywnych kończąc. W kolejnych rozdziałach zamieszczono siedem studiów przypadku opracowanych według tej samej struktury: historia rozwoju firmy, kryzys i restrukturyzacja oraz podsumowanie, w którym zdiagnozowano przyczyny kryzysu i oceniono restrukturyzację, odwołując się do koncepcji teoretycznych przedstawionych w pierwszych trzech rozdziałach, mających charakter teoretyczny. W rozdziale czwartym, autorstwa P. Dziurskiego, opisano dwie wielkie firmy z branży fotografii analogowej, które działały w podobnych warunkach rynkowych, ale przyjęły odmienne strategie w walce z przełomową innowacją, co w przypadku każdej z tych firm przyniosło inne efekty - Kodaka doprowadziło do upadku, a Fujifilm pozwoliło odnieść sukces. W rozdziale piątym M. Moszczeńska oraz J. Szczepkowski przedstawili kryzys w fińskiej firmie Nokia, która nie poradziła sobie w walce z tzw. smart rewolucją i przegrała w wyścigu o pozycję lidera z firmami Apple oraz Samsung. Autorka szóstego rozdziału, M. Sikorska, przeanalizowała kłopoty właściciela marki Mastercook, który w wyniku problemów spółki matki został zmuszony do zakończenia działalności. W rozdziale siódmym M. Muszyński ukazał losy spółki CEDC, której właściciel na skutek zmian w makrootoczeniu oraz błędów strategicznych musiał oddać przywództwo w organizacji nowemu inwestorowi. Rozdział ósmy, autorstwa Ł. Kozłowskiego, prezentuje historię przedsiębiorstwa Polimex-Mostostal, które w wyniku kryzysu makroekonomicznego oraz błędów menedżerów musiano ratować przed upadkiem. W rozdziale dziewiątym K. Borzym opisała firmę Monnari i jej zwycięską walkę z kryzysem ostatnich kilku lat. W rozdziale dziesiątym I. Kozłowska przedstawiła historię rodzinnej firmy PKM Duda, której właściciele w wyniku kryzysu utracili nad nią kontrolę.

W zakończeniu zestawiono w tabeli wszystkie opisy, eksponując ich najważniejsze elementy: symptomy i przebieg kryzysu, przyczyny oraz działania restrukturyzacyjne. Ujęto również najważniejsze obserwacje i wnioski z badań.

Książka jest skierowana zarówno do pracowników naukowych uczelni wyższych, jak i do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz praktyków biznesu. Dla naukowców może stać się inspiracją do prowadzenia dalszych badań oraz zajęć dydaktycznych. Adepci nauki zarządzania oraz praktycy biznesu znajdą w niej ciekawe przypadki, które pozwolą im lepiej zrozumieć zjawisko kryzysu, oraz wskazówki dotyczące tego, jak sobie z nim radzić oraz jakich błędów należy unikać.

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział 1. Kryzys przedsiębiorstwa w perspektywie ekonomicznej

 

 

Rozdział 2. Kryzys organizacji w wybranych koncepcjach ekonomii branży oraz zarządzania

 

Rozdział 3. Metody prognozowania upadłości przedsiębiorstw

 

Rozdział 4. Branża fotografii analogowej - jak zwyciężyć i jak przegrać w konfrontacji z przełomową innowacją?

 

Rozdział 5. Nokia - od pozycji lidera do spektakularnego upadku

 

Rozdział 6. Kryzys w FagorMastercook - efekt domina

 

Rozdział 7. Kryzys w Central European Distribution Corporation (CEDC)

 

Rozdział 8. Polimex-Mostostal - 3 lata na krawędzi upadłości

 

Rozdział 9. Monnari - kryzys i odrodzenie

 

Rozdział 10. PKM Duda - sukces, upadek i odrodzenie

 

Zakończenie

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 152

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

We współczesnej gospodarce kryzys nie jest stanem wyjątkowym, lecz nierozłącznym elementem rozwoju każdej organizacji. Część zarówno teoretyków, jak i praktyków biznesu uważa, że obecnie żyjemy w czasach permanentnego kryzysu, przez co umiejętność zarządzania organizacją w kryzysie stała się kluczową kompetencją menedżera. Bardzo często kryzys rozumiany jest jako sytuacja zagrażająca gospodarce, organizacjom oraz jednostkom. Można jednak spojrzeć na niego także jak na szansę rozwojową oraz początek kolejnych sukcesów organizacji. W historii gospodarczej świata oraz Polski z łatwością można znaleźć wiele opowieści o wielkich sukcesach, ale też spektakularnych porażkach w walce z kryzysem. Wystarczy spojrzeć na listę największych firm w przeszłości - część z nich dziś już nie istnieje lub nie odgrywa znaczącej roli w biznesie. Niegdysiejsi liderzy zostali pokonani przez organizacje, które w starciu z kryzysem dokonały radykalnych zmian, przezwyciężyły go i dziś znajdują się na etapie dynamicznego rozwoju.

Historie sukcesów i upadków przedsiębiorstw fascynują i zmuszają do refleksji, dlatego też badania nad kryzysem przedsiębiorstwa są prowadzone na świecie nieprzerwanie od połowy XX w. Wielu przedstawicieli nauk ekonomicznych stara się wyjaśnić fenomen kryzysu i odpowiedzieć na ważne pytania nurtujące menedżerów oraz naukowców: jak uniknąć kryzysu i jak radzić sobie z nim, kiedy już się pojawi Mimo wielu badań empirycznych i koncepcji teoretycznych pytania te nie doczekały się dotąd pełnego wyjaśnienia, a część sformułowanych odpowiedzi uległa już dezaktualizacji. Opowieści z przeszłości nie przestają być jednak użyteczne, w dalszym ciągu mogą służyć jako przykłady dobrych i złych praktyk zarządzania w kryzysie. Ważne jest też opisywanie kolejnych historii, ponieważ świat się zmienia i zmieniają się determinanty kryzysu oraz możliwości radzenia sobie z nim.

Na początku 2015 r. grupa doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. M. Romanowskiej rozpoczęła pracę nad niniejszą publikacją. Główną inspiracją do napisania monografii była chęć poszerzenia wiedzy na temat zjawiska kryzysu w organizacji, wskazania dobrych i złych praktyk oraz przeprowadzenia badań pilotażowych, na podstawie których będzie możliwe postawienie hipotez do przyszłych badań nad zachowaniami przedsiębiorstw w sytuacjach kryzysowych. Badania polegały na opracowaniu opisów siedmiu przedsiębiorstw w kryzysie na podstawie przygotowanego schematu analizy. W badaniach zarejestrowano wszystkie etapy kryzysu: sytuację go poprzedzającą, kolejne jego fazy (kryzys strategiczny, kryzys wyników, kryzys płynności oraz niewypłacalność), wszystkie ważne działania zarządu zmierzające do powstrzymania go i rozwiązania sytuacji kryzysowej. Na podstawie opisów przypadków opracowano w formie tabelarycznej zestawienie, w którym syntetycznie opisano symptomy i przebieg kryzysu, jego zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny oraz działania restrukturyzacyjne i ich skutki.

Do badań wybrano osiem przedsiębiorstw, których kryzysowe historie autorzy uznali za interesujące i warte głębszej analizy: Eastman Kodak Company, Fujifilm Corporation, Nokia Corporation, spółkę FagorMastercook, grupę kapitałową CEDC, grupę kapitałową Polimex-Mostostal, grupę kapitałową Monnari i Polski Koncern Mięsny Duda. Są to duże firmy, grupy kapitałowe odgrywające przed kryzysem znaczącą, a najczęściej kluczową rolę na swoich rynkach. Dobierając firmy do badań, brano pod uwagę dostępność informacji - ze względu na ekonomiczne znaczenie i sukcesy firmy te były dobrze opisane w prasie ekonomicznej oraz w Internecie, większość z nich to spółki publiczne, udostępniające historyczne raporty. W przypadku dwóch przedsiębiorstw - Monnari i Polimexu-Mostostalu - kryzys zakończył się sukcesem okupionym jednak stratami i wieloma wyrzeczeniami, pozostałe stały się firmami niszowymi (Kodak, Nokia), zostały zlikwidowane (FagorMastercook) lub przejęte (PKM Duda i CEDC).

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów. Trzy pierwsze stanowią przegląd koncepcji teoretycznych z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu przydatnych do objaśniania oraz analizy zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie, a także dostarczających metod pomiaru zjawisk kryzysowych. Monografię otwiera rozdział K. Borzym, w którym autorka przedstawiła najważniejsze ekonomiczne koncepcje odnoszące się do problematyki kryzysu w przedsiębiorstwie. W rozdziale drugim P. Dziurski i I. Kozłowska przedstawili zjawisko kryzysu w organizacji w świetle wybranych koncepcji ekonomii branży oraz zarządzania. W rozdziale trzecim Ł. Kozłowski opisał metody prognozowania upadłości przedsiębiorstwa, poczynając od pierwszych modeli jednoczynnikowych, poprzez wielowymiarowe modele dyskryminacyjne, modele regresji, sieci neuronowe, na metodach alternatywnych kończąc. W kolejnych rozdziałach zamieszczono siedem studiów przypadku opracowanych według tej samej struktury: historia rozwoju firmy, kryzys i restrukturyzacja oraz podsumowanie, w którym zdiagnozowano przyczyny kryzysu i oceniono restrukturyzację, odwołując się do koncepcji teoretycznych przedstawionych w pierwszych trzech rozdziałach, mających charakter teoretyczny. W rozdziale czwartym, autorstwa P. Dziurskiego, opisano dwie wielkie firmy z branży fotografii analogowej, które działały w podobnych warunkach rynkowych, ale przyjęły odmienne strategie w walce z przełomową innowacją, co w przypadku każdej z tych firm przyniosło inne efekty - Kodaka doprowadziło do upadku, a Fujifilm pozwoliło odnieść sukces. W rozdziale piątym M. Moszczeńska oraz J. Szczepkowski przedstawili kryzys w fińskiej firmie Nokia, która nie poradziła sobie w walce z tzw. smart rewolucją i przegrała w wyścigu o pozycję lidera z firmami Apple oraz Samsung. Autorka szóstego rozdziału, M. Sikorska, przeanalizowała kłopoty właściciela marki Mastercook, który w wyniku problemów spółki matki został zmuszony do zakończenia działalności. W rozdziale siódmym M. Muszyński ukazał losy spółki CEDC, której właściciel na skutek zmian w makrootoczeniu oraz błędów strategicznych musiał oddać przywództwo w organizacji nowemu inwestorowi. Rozdział ósmy, autorstwa Ł. Kozłowskiego, prezentuje historię przedsiębiorstwa Polimex-Mostostal, które w wyniku kryzysu makroekonomicznego oraz błędów menedżerów musiano ratować przed upadkiem. W rozdziale dziewiątym K. Borzym opisała firmę Monnari i jej zwycięską walkę z kryzysem ostatnich kilku lat. W rozdziale dziesiątym I. Kozłowska przedstawiła historię rodzinnej firmy PKM Duda, której właściciele w wyniku kryzysu utracili nad nią kontrolę.

W zakończeniu zestawiono w tabeli wszystkie opisy, eksponując ich najważniejsze elementy: symptomy i przebieg kryzysu, przyczyny oraz działania restrukturyzacyjne. Ujęto również najważniejsze obserwacje i wnioski z badań.

Książka jest skierowana zarówno do pracowników naukowych uczelni wyższych, jak i do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz praktyków biznesu. Dla naukowców może stać się inspiracją do prowadzenia dalszych badań oraz zajęć dydaktycznych. Adepci nauki zarządzania oraz praktycy biznesu znajdą w niej ciekawe przypadki, które pozwolą im lepiej zrozumieć zjawisko kryzysu, oraz wskazówki dotyczące tego, jak sobie z nim radzić oraz jakich błędów należy unikać.

Wstęp

 

Rozdział 1. Kryzys przedsiębiorstwa w perspektywie ekonomicznej

 

 

Rozdział 2. Kryzys organizacji w wybranych koncepcjach ekonomii branży oraz zarządzania

 

Rozdział 3. Metody prognozowania upadłości przedsiębiorstw

 

Rozdział 4. Branża fotografii analogowej - jak zwyciężyć i jak przegrać w konfrontacji z przełomową innowacją?

 

Rozdział 5. Nokia - od pozycji lidera do spektakularnego upadku

 

Rozdział 6. Kryzys w FagorMastercook - efekt domina

 

Rozdział 7. Kryzys w Central European Distribution Corporation (CEDC)

 

Rozdział 8. Polimex-Mostostal - 3 lata na krawędzi upadłości

 

Rozdział 9. Monnari - kryzys i odrodzenie

 

Rozdział 10. PKM Duda - sukces, upadek i odrodzenie

 

Zakończenie

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel